Krajská rada schválila podmínky požární ochrany při velkých akcích

Krajská rada na svém jednání 21. února 2013 schválila Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

„Jedná se o právní předpis, který vydáváme na základě zmocnění zákona o požární ochraně. V podstatě jde o úpravu podmínek při velkých akcích nad 250, 500 či tisíc účastníků. Stanovují se jasné podmínky organizátorům i povinnosti návštěvníkům takovýchto akcí. Porušení takového nařízení, které má platnost obecně závazného předpisu, by bylo přestupkem či správním deliktem,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Nařízení, projednané s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se vztahuje na všechny obce a města nacházející se na území kraje.

Plný text nařízení ZDE (doc, 75 kB).