Stavba Kompetenčního centra Kuřim je před dokončením

Projekt „Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje“, ve kterém Jihomoravský kraj spolupracuje s firmami z oblasti strojírenství, úspěšně pokračuje.

„Stavba je před dokončením a v současné době probíhají tendry na dodávku měřicích zařízení a vybavení budovy. Jedná se většinou o unikátní přístroje na vysoké technické úrovni. Setkáváme se zde s dnes častým problémem, kdy je dodavatelem takovýchto zařízení pouze jedna firma. V posledním tendru na dodávku zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla na některé části poptávky nepřišla žádná nabídka a budeme muset oslovit přímo výrobce těchto zařízení,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek.

Centrum vznikne rekonstrukcí bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim. Kompetenční centrum Kuřim nabídne firmám z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky možnost spolupráce s výzkumnými kapacitami a bude sloužit k úzké spolupráci s odborníky z vysokých škol. Budování centra tak navazuje na předchozí jihomoravské investice do výzkumu a vývoje a je jedním z projektů v rámci Regionální inovační strategie, jejíž třetí generace se v současnosti realizuje.

Provoz kompetenčního centra svěřil kraj Jihomoravskému inovačnímu centru (JIC), které má několikaleté zkušenosti s provozem vlastních technologických inkubátorů. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace. Celkové náklady projektu jsou 74,5 mil. Kč, z toho náklady na realizaci 72 milionů korun a náklady na přípravu 2,5 milionů korun. Celková výše dotace činí 54 milionů korun.

foto JMK