Projekt Moravian Science Centre Brno a obnova Löw-Beerovy vily úspěšně pokračují

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 21. února 2013 rozhodla o výběru nejvhodnějšího návrhu soutěže o návrh na expozici Moravian Science Centre Brno. Vítězem se stalo Sdružení „Pro Moravian Science centre Brno“. Členy tohoto sdružení jsou PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Praha, Kurt Hüttinger GmbH & Co. KG, Schwaig bei Nürnberg a ALFA TV, spol. s r.o., Praha.

„Expozice má čtyři sekce – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Každý účastník soutěže měl za úkol zpracovat libreto a pět panelů, první s celkovou dispozicí expozice a další s návrhem vybraných exponátů z jednotlivých sekcí. Anonymní návrhy byly hodnoceny podle pěti předem stanovených kritérií. U vítězného návrhu porotu mimo jiné zaujala prostorová koncepce, v níž exponát řeky probíhá celou expozicí a propojuje její jednotlivé sekce a umožňuje demonstrovat nejen vliv atmosférických jevů, ale i interaktivně zkoumat podstatu dalších fyzikálních jevů a zákonů. Dalším z kladů návrhu byla jeho koncepce komunikace s návštěvníky neomezující se pouze na bezprostřední okolí expozice a dobu její návštěvy. Na zpracování projektové dokumentace na expozici bude navazovat výběrové řízení na zhotovitele expozice. Předpokládané náklady na vytvoření expozice jsou odhadovány v celkové výši 100 mil. Kč. Věřím, že budeme schopni otevřít celé Moravian Science Centre v závěru příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek.

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Se zahájením stavebních prací se počítá ve třetím čtvrtletí letošního roku. Odhadované celkové náklady na stavbu jsou ve výši 200 milionů korun.

Dalším projektem, kterým se krajská rada zabývala, je obnova Löw-Beerovy vily v Brně. „Rada schválila uzavření smlouvy s vítězem tendru na obnovu této vily. Vilu je potřeba zrekonstruovat především stavebně. Náplní zrekonstruované budovy bude expozice seznamující návštěvníky s obdobím secese a výstava o životě rodiny Löw-Beerů," řekl náměstek Božek. Expozice také nabídne informace o sousedící vile Tugendhat. "Předpokládám, že se na tom domluvíme s městem Brnem, které vlastní sousední vilu Tugendhat. Součástí oprav bude i rekonstrukce zahrady," dodal.
Stavební práce budou zahájeny počátkem měsíce března tohoto roku. Trvání stavby se předpokládá zhruba 17 měsíců od zahájení, tedy s ukončením prací přibližně v červenci roku 2014. Se zahájením provozu expozice se uvažuje na podzim příštího roku.

Na projekt se počítá s celkovou částkou cca 65 milionů korun, obsahující náklady na přípravu, zahrnující průzkumnou a projektovou dokumentaci, vlastní realizaci obnovy budovy a zahrady, náklady na interiérové vybavení a zřízení expozice. Z toho by měla dotace z regionálního operačního programu činit cca 47 milionů korun.
foto JMKfoto JMKfoto JMK