Slevy pro držitele Senior pasů a Rodinných pasů

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 21. února 2013 uložila svým příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví poskytovat držitelům Rodinných pasů a Senior pasů slevy na poskytované služby.

„Naše příspěvkové organizace budou poskytovat slevy, které vycházejí z ekonomických možností organizací a zájmu rodin a seniorů. V současné době je držitelů Rodinných pasů více než 100 000 a držitelů Senior pasů také,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Konkrétní slevy v jednotlivých organizacích jsou uvedeny ZDE (doc, 78 kB)

Kraj vydal CD Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 2013

Jihomoravský kraj připravil už popáté přehled jednotlivých dotačních programů pro obce – krajských, národních i evropských – a spolu s nimi také stručný návod, jak o ně žádat. Publikace ve formě kompaktního disku je určena zejména pro představitele obecních samospráv. Letošní novinkou jsou doplněné nedostatky zjištěné při kontrolách dotací.
„Navzdory hospodářské krizi Jihomoravský kraj i v letošním roce vyhlašuje dotační programy, které finančním objemem odpovídají možnostem kraje v době daňových změn a tlaku vlády na přenesení financování řady veřejných služeb na krajské rozpočty. Dotace jsou určeny především na rozvoj jižní Moravy – zejména pro obce, jimi zřizované organizace a svazky obcí. Stále komunikujeme a spolupracujeme s obcemi a městy na jižní Moravě a snažíme se být i nadále spolehlivým partnerem pro všech 673 obcí v našem regionu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Cílem pomůcky, kterou připravil Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, je poskytnout základní informace zástupcům obcí při získávání prostředků z veřejných rozpočtů na spolufinancování investičních i neinvestičních projektů. Dotace jsou tematicky rozděleny do tří okruhů podle úrovně zdrojů financování – krajské dotační programy, národní programy a fondy, programy Evropské unie. Připojeny jsou i dotační programy ostatních institucí.
K jednotlivým dotačním programům lze v této publikaci najít oblasti podpory, cíle jednotlivých dotačních programů, cílové skupiny, kontaktní údaje, odkazy na webové stránky příslušného programu a další související informace, například termíny podávání žádostí o dotaci.
Aktuální informace o dotačních programech pro obce lze získat také na oficiálních webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  v sekci Granty a dotace.

 

Projekt Jihomoravská branka pokračuje
 

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 21. února 2013 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2013 ve výši 1 645 000,- Kč Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu (JmKFS) na podporu projektu „Jihomoravská branka“.

„Tento projekt vychází z memoranda, které jsem před třemi lety uzavřel za Asociaci krajů jako její předseda s Českomoravským fotbalovým svazem. Projekt na pořízení bezpečnějších mobilních fotbalových branek pokračuje v řadě krajů. U nás na jižní Moravě jsme už podpořili bezpečnější mládežnický fotbal částkou 6,6 milionu korun a příští rok už budou zajištěny bezpečnější sportoviště pro děti a mládež sportující ve fotbalových klubech na celé jižní Moravě,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
Pořizované branky byly vybrány na základě testu bezpečnosti mobilních fotbalových branek z ocelových, duralových a kompozitních materiálů. Cena jedné branky je 19 000,- Kč bez DPH. Branky jsou vybaveny i sítěmi a dopravu na místo určení zajišťuje dodavatel. Branky jsou zajišťovány prostřednictvím Jihomoravského krajského fotbalového svazu pro fotbalové kluby, jejichž hráči v kategorii dětí ve věku 10 – 12 let hrají I. třídu mladších žáků JmKFS Brno ve skupinách A, B a C. Jde o kluby a oddíly vybrané dle návrhů Okresních fotbalových svazů. Letos se jedná celkem o 36 klubů.

Seznam fotbalových klubů, kterým bude bezpečná branka v roce 2013 zakoupena:
SK Újezd u Brna, FC CVM Mokrá-Horákov, FC Židlochovice, FK Sokol Zbraslav, Sokol Žabčice, SK Pozořice, SK Měnín, SK Vysoké Popovice, Hoštice-Heroltice, Křenovice, Křižanovice, Brankovice, Šaratice, Sokol Ivaň, Sokol Moravský Žižkov, Sokol Nosislav, Sokol Boleradice, Sokol Kostice, SK Moravan Svitávka, FC Olešnice, Sokol Velké Opatovice, FK Adamov, SK Olympia Ráječko, Sokol Bílovice n. Svitavou, AC Lelekovice, SK Řícmanice, TJ Sokol Hrádek, TJ Fotbal Jevišovice, TJ Sokol Štítary, TJ Sokol Prosiměřice, TJ Sokol Božice, FK Blatnice pod sv. Antonínkem, FC Moravský Písek, Sokol Petrov, Družstevník Starý Poddvorov, Agro Vnorovy

 

Nová sanitka pro Nemocnici Kyjov

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 21. února 2013 schválila investiční záměr Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace, na akci „Sanitní vozidlo“.
„Investiční záměr vychází z minulosti a jde tímto o doplnění vozového parku nahrazením již nepojízdného vozidla. V současnosti disponuje nemocnice 22 kusy sanitních vozidel, které mají průměrně najeto 615 000 kilometrů a jejich průměrné stáří je 15 let. Financování investičního záměru ve výši do jednoho milionu Kč včetně DPH je zajištěno z investičního fondu nemocnice. Peněžní prostředky nemocnice získala darem od města Kyjov,“ řekl hejtman Michal Hašek

Souhlas s přijetím účelově určeného daru vydala Rada Jihomoravského kraje již dříve. Vzhledem k naléhavosti pořízení nového vozidla je po dohodě nemocnice s centrálním zadavatelem CEJIZA, s.r.o. zadávání související veřejné zakázky navrženo realizovat přímo nemocnicí bez využití institutu centrálního zadavatele

 

Rada vyhlásila konkurzní řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 21. února 2013 vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem a schválila znění příslušného inzerátu. Počet pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení, jichž se vyhlášení konkurzních řízení týká, je 17.
„Konkurzy navazují na loňský rok, kdy Rada Jihomoravského kraje konkurzní řízení na 150 pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení, jejichž ředitelé vykonávali ke dni 1. lednu 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení po dobu delší než 6 let,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. „Loni ze 150 vyhlášených konkurzů na místa ředitelů bylo jmenováno 35 nových ředitelů, ostatní byli ve funkci potvrzeni,“ dodal náměstek Juránek.
Rada zároveň jmenovala předsedy a členy jednotlivých konkurzních komisí. Termín podání přihlášek je ve všech případech do 21. března 2013.
Se začátkem tzv. prvních jednání konkurzních komisí se počítá koncem března a v první polovině dubna 2013, tzv. druhá jednání konkurzních komisí, kterých se účastní již konkrétní uchazeči o místo ředitele školy, budou probíhat od poloviny dubna do poloviny června 2013. Jmenování ředitelů vzešlých z výsledků konkurzních řízení Radou Jihomoravského kraje se uskuteční průběžně po ukončení jednotlivých konkurzních řízení během května a června 2013.

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). Konkurs zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo České školní inspekce.
V roce 2013 je v souladu s výše uvedenými právními předpisy možné vyhlásit konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů 17 škol a školských zařízení, jejichž ředitelé vykonávali ke dni 1. 1. 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení 3 až 6 let.

Seznam konkurzních řízení a konkurzních komisí je ZDE (xls, 48 kB).foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK