V Brně vznikne pracoviště Národního centra kybernetické bezpečnosti

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek ve středu 20. února 2013 jednal s představiteli Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) v čele s ředitelem Dušanem Navrátilem o chystané rekonstrukci budovy pro brněnské pracoviště Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB).

Hlavním úkolem této součásti NBÚ je ochrana kritické informační infrastruktury v rámci České republiky, tedy čelit bezpečnostním výzvám, reagovat na incidenty, koordinovat činnosti při jejich řešení a účelně působit při jejich předcházení. V současné době NBÚ vytváří návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a připravuje bezpečnostní standardy pro jednotlivé kategorie organizací v ČR. Dále bude NBÚ prostřednictvím NCKB podporovat výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti a podporovat vzdělávání v této oblasti. NCKB má být definitivně vybudováno do roku 2015 a bude zaměstnávat 35 odborníků.

„Jihomoravský kraj zprostředkoval kontakty Národního bezpečnostního úřadu s institucemi a firmami z oblasti kybernetické bezpečnosti, které působí na jižní Moravě,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek. „Informační a komunikační technologie s důrazem na kybernetickou bezpečnost jsou jedním ze čtyř klíčových průmyslových odvětví definovaných v rámci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Jižní Morava je centrem výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti, studuje zde přibližně 5000 studentů v oborech informační a komunikační technologie. Působí zde Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, která je součástí centra excelence IT4Innovations (v Brně se realizují dva ze šesti výzkumných programů, jeden z nich zaměřený na bezpečnost informačních a komunikačních technologií) a Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity - bezpečnostní tým CSIRT-MU (Computer Incident Response Team, první akreditovaný tým pro řešení bezpečnostních incidentů na univerzitě v ČR). V Brně sídlí mj. společnost AVG Technologies, která má desetiprocentní podíl na světovém trhu antivirových programů (společně s AVAST a ESET, jejichž produkty vznikly na základě výzkumu v Jihomoravském kraji, tvoří dohromady 40% světového trhu s antivirovými programy) i klastr sdružující firmy z oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií Network Security Monitoring Cluster (aktuálně má 17 členů),“ řekl náměstek Božek.

„S určitou mírou nadsázky můžeme současné Brno považovat za malé Silicon Valley České republiky. Spolupráce se zdejšími subjekty včetně hejtmanství a univerzit si velice vážíme a doufáme, že bude přínosem nejen pro celou republiku,“ doplnil ředitel NBÚ Dušan Navrátil.

Rozvoji firem z oblasti kybernetické bezpečnosti se s podporou Jihomoravského kraje intenzivně věnuje JIC (Jihomoravské inovační centrum). „Mezi velmi nadějné firmy, kterým pomáháme v expanzi, patří Invea-tech zabývající se monitoringem vysokorychlostních sítí, Phonexia, která působí v segmentu přepisu řeči na text, nebo Safetica, jejíž software dokáže preventivně působit proti úniku dat z firem. První dvě společnosti jsou navíc spin-off firmy z brněnských univerzit, což ilustruje silný potenciál kraje v této oblasti,“ dodává ředitel JIC Jiří Hudeček.
foto JMKfoto JMKfoto JMK