Byl zahájen česko-rakouský projekt v oblasti opatrování dětí

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý ve středu 20. února 2013 zahájil mezinárodní konferenci „Dostupnost a harmonizace péče o dítě v Jihomoravském kraji“. Konference se v Brně uskutečnila k zahájení česko-rakouského projektu s názvem Harmonizace při opatrování dětí.

„Rodinná politika není pro Jihomoravský kraj formálním pojmem, ale oblastí, kterou naplňujeme konkrétními kroky a projekty. Je prostě jednou z priorit kraje,“ konstatoval na konferenci náměstek hejtmana Roman Celý, který ocenil vznik společného projektu Jihomoravského kraje, Dolního Rakouska a kraje Vysočina, jehož koordinátorem je obecně prospěšná společnost Společně.

Cílem projektu je pomoci rodičům v orientaci při volbě optimální péče o jejich dítě, a to včetně alternativních forem, které umožňuje současná česká legislativa. V rámci projektu vzniknou webové stránky se soustředěnou nabídkou služeb péče o dítě, uskuteční se speciální workshopy a nebude chybět ani přeshraniční výměna pracovníků ze zařízení a služeb péče o dítě. Na středeční konferenci zazněly poznatky ze všech tří regionů z oblasti opatrování dětí, zástupci Jihomoravského kraje zde například referovali o zkušenostech ze zřízení firemní školky na krajském úřadě.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK