V Brně začala Národní konference kvality ve veřejné správě

V Brně začal v úterý 19. února 2013 9. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě, jejímž spoluorganizátorem je letos Jihomoravský kraj. Konferenci, která potrvá do 21. února 2013, zahájil náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Úterní plenární zasedání bylo zaměřeno na kvalitu ve veřejné správě a řízení v České republice a v Evropě. V rámci úterního slavnostního večera konference byla předána ocenění jednotlivým institucím veřejné správy.

Ministerstvo vnitra ČR v rámci 9. Národní konference kvality ocenilo Jihomoravský kraj Cenou Ministerstva vnitra za inovaci, kterou uděluje za inovativní netradiční nápady, jejichž realizace vede ke zvyšování kvality, výkonnosti a efektivnosti veřejných služeb a které se mohou stát inspirací pro další organizace. Jihomoravský kraj získal tuto cenu za projekt „Protikorupční politika Jihomoravského kraje – aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí“. Cenu si převzal z rukou ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věry Vojáčkové a ředitelky odboru veřejné správy a eGovernmentu ministerstva vnitra, Jarmily Marty Šmardové, náměstek hejtmana Roman Celý a Jarmila Beránková, vedoucí útvaru řízení kvality krajského úřadu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje byl oceněn Cenou Ministerstva vnitra za kvalitu v bronzovém stupni, která je určena organizacím zvyšující kvalitu veřejné správy, za „Zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001:2005 do prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje“. Cenu si převzala z rukou vrchního ředitele Sekce veřejné správy a eGovernmentu ministerstva Petra Prokopa a tajemníka Magistrátu města Brno Pavla Loutockého ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková, a vedoucí odboru kancelář ředitelky Martin Koníček, který je zároveň bezpečnostním ředitelem. Cena je udělována organizacím, které se rozhodly udělat první rozhodný krok v oblasti řízení a zvyšování kvality a zavedly některý z nástrojů: model Společného hodnotícího rámce (CAF), ISO normy, místní Agendu 21 či benchmarking.

V rámci slavnostního večera byly dále předány:
- Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve stříbrném stupni, pro organizace dobré veřejné služby, které je udělováno organizacím, jež se kvalitou soustavně dlouhodobě zabývají a prokazatelně dosáhly zvýšení kvality.
- Cena Personalista veřejné správy za rok 2012 za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v personálních činnostech.
 

Dále šlo o Ceny hejtmana Jihomoravského kraje, kterými hejtman Michal Hašek ocenil organizace a osobu působící v Jihomoravském kraji:
- za dlouhodobou, systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a za vysokou kvalitu poskytované péče osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, která byla oceněna certifikátem „Vážka“. V ČR jsou držiteli certifikátu Vážka jen necelé dvě desítky organizací. Oceněny byly: SENIOR centrum Blansko, Domov pro seniory Zastávka, Domov pro seniory Strážnice a Domov pro seniory Předklášteří.
- za partnerství v realizaci projektu JMK „Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským kraje“, za zásadní pomoc při zkvalitňování péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou, za vytvoření certifikačního systému Vážka, který je zaměřen na kvalitu zdravotně sociálních služeb pro lidi s demencí – oceněna Česká alzheimerovská společnost
- za zásluhy v oblasti ochrany životního prostředí – zejména za zásluhy o začlenění environmentální výchovy do systému vzdělávání na všech typech škol a vznik vzdělávacího oboru na vysokých školách. Jako průkopník ekologické výchovy ovlivnil několik generací pedagogů, studentů a lektorů, a rozhodující měrou se podílel na založení a fungování specializovaného školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, které již více než dvě desítky let slouží jihomoravským dětem, žákům škol, pedagogům i veřejnosti - Aleš Máchal

V závěru večera náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý spolu s ředitelkou Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věrou Vojáčkovou předali symbol práva pořádat další ročník Národní konference kvality, kterým je skleněná otevřená spirála, hejtmanovi Královéhradeckého kraje Lubomíru Francovi a ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ivaně Křečkové. Jubilejní 10. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě se uskuteční na počátku roku 2014.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK