Brněnský Besední dům patřil mladým klavírním talentům

Představitelé jihomoravského kraje – náměstek hejtmana Stanislav Juránek a radní Bohumila Beranová - předali v sobotu 9. února 2013 v brněnském Besedním domě ocenění nejlepším účastníkům XX. ročníku mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let Amadeus 2013. Vítězkou soutěže se stala Marie Viola Mojzešová, která obdržela finanční dar 20 000 Kč jako cenu hejtmana Jihomoravského kraje.

Amadeus je mezinárodní soutěží pro mladé klavíristy do 11 let, která vznikla z iniciativy dvou brněnských základních uměleckých škol - ZUŠ Františka Jílka a ZUŠ na ulici Veveří 133 – jako připomínka koncertování toho času jedenáctiletého Wolfganga Amadea Mozarta v sále brněnské Reduty v roce 1767. Klavírní talenty soutěží celkem v šesti věkových kategoriích. Absolutní vítěz získává kromě Ceny hejtmana Jihomoravského kraje také možnost vystoupit s Filharmonií Brno.
Podrobnosti o soutěži na www.amadeusbrno.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK