Krajská rada schválila dotační programy na letošní rok

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 7. února 2013 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.

„I přes složitou ekonomickou situaci dnes krajská rada schválila konkrétní podmínky a pravidla pro dotační programy, které jsou poskytovány Jihomoravským krajem. Závěrečným termínem pro podání žádostí je 15. březen 2013,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Kromě podpory dobrovolných hasičů jde například o oblast zemědělství a venkova, sociální politiku, školství, životního prostředí, kultury a památek apod. Co se týká sborů dobrovolných hasičů, Jihomoravský kraj už od roku 2009 rozhodl o jejich systémové podpoře. Přijali jsme návrh dotačního programu na období 2013 až 2016. Půjde tedy o systémovou podporu během celého volebního období. Letos je v rozpočtu vyčleněna částka 30 milionů, ta bude součástí každého dalšího rozpočtu v tomto volebním období. I v příštích čtyřech letech tak dobrovolní hasiči na jižní Moravě budou moci pořizovat nová nebo repasovaná zásahová vozidla i další techniku či vybavení,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek upozornil na dotační programy v oblasti školství a prevence. „Chci se zastavit například u dotačního programu „Do světa!“. Zde nám jde o konkrétní výměnu a spolupráci našich škol se zahraničím, o konkrétní jazykovou znalost na základě skutečných setkání. Zdůraznil bych také další z řady dotačních programů - program pro oblast protidrogových aktivit. Do tohoto dotačního programu vkládáme každoročně největší částku ze všech krajů České republiky,“ konstatoval náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Schváleny byly tyto dotační programy:

- Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016
- Dotační program „Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK“ pro rok 2013
- Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2013
- Dotační program „Podpora včelařství“ pro rok 2013
- Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji v roce 2013“
- Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2013“
- Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2013“
- Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok 2013
- Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2013
- Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2013
- Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2013
- Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2013
- Dotační program Školy zřizované JMK v programu „Škola podporující zdraví“ v roce 2013
- Dotační program „Do světa!“ 2013
- Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2013
- Dotační program „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2013
- Dotační program „Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ pro rok 2013
- Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
- Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2013
- Dotační program Dotace na zpracování územních plánů

Již dříve bylo vyhlášeno Dotační řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2013 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví a Dotační program na podporu a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb. V loňském roce byla rovněž schválena Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019. Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2013.

Podrobnosti o dotačních programech JMK budou zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ .

Jižní Morava uspěla v anketě „Kraj mého srdce 2012“

Jedno první a tři druhá místa získal Jihomoravský kraj v internetové anketě o turisticky nejoblíbenější kraj České republiky „Kraj mého srdce 2012“. Jižní Morava přesvědčivě zvítězila v kategorii Folklor a tradice, kde také dosáhla absolutně nejlepšího výsledku v celé anketě – 3 472 hlasů. Druhá místa Jihomoravský kraj získal v kategoriích Letní dovolená, Pěší turistika a Cykloturistika. Na tiskové konferenci po jednání krajské rady o tom informoval náměstek hejtmana Václav Božek.

Internetovou anketu o turisticky nejoblíbenější kraj České republiky spustily na sklonku roku 2012 vydavatelství KAM po Česku a výstavní společnost Incheba Praha. Prvního ročníku ankety se zúčastnilo 4 697 hlasujících z celé republiky, kteří on-line přidělovali svůj hlas jednotlivým krajům v sedmi kategoriích. Ve třech kategoriích zvítězil Jihočeský kraj, dvě vítězství si odnesl Liberecký kraj a jedno prvenství patří právě Jihomoravskému kraji a také Praze. „Výsledky ankety jsou potvrzením, že dlouhodobá péče kraje o tuto oblast se zúročuje a přináší své výsledky,“ okomentoval rostoucí oblibu jižní Moravy mezi jejími návštěvníky náměstek hejtmana Václav Božek.

Cílem ankety „Kraj mého srdce 2012“ bylo podpořit domácí cestovní ruch, získat názor široké veřejnosti a zjistit současnou oblibu jednotlivých částí republiky u respondentů. Dlouhodobým cílem ankety je posilovat vědomou vazbu hlasujících na konkrétní kraje a důvody jejich atraktivnosti.

Účastníci ankety hlasovali na internetu pro své nejoblíbenější kraje v sedmi kategoriích volnočasových aktivit. Anketa byla ukončena 31. ledna 2013 ve 24.00 hodin. Absolutně nejlepšího výsledku (3 472 hlasů) i největšího odstupu od druhého kraje v pořadí dosáhl Jihomoravský kraj v kategorii Folklor a tradice. Nejtěsnější vítězství se pak zrodilo v kategorii Cykloturistika, kde první místo získal Jihočeský kraj před Jihomoravským o pouhých 28 hlasů. Slavnostní vyhlášení vítězů je součástí doprovodného programu 22. mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze (7. – 10. 2. 2013).

Výsledky krajů v anketě (podle kategorií a pořadí):
ZIMNÍ DOVOLENÁ: 1. Liberecký, 2. Královéhradecký, 3 Moravskoslezský
LETNÍ DOVOLENÁ: 1. Jihočeský, 2. Jihomoravský, 3. Vysočina
PAMÁTKY/HISTORICKÁ MÍSTA: 1. Praha, 2. Jihočeský. 3. Středočeský
PĚŠÍ TURISTIKA: 1. Jihočeský, 2. Jihomoravský, 3. Vysočina
ADRENALIN: 1. Liberecký, 2. Královéhradecký, 3. Praha
FOLKLOR A TRADICE: 1. Jihomoravský, 2. Jihočeský, 3. Zlínský
CYKLOTURISTIKA: 1. Jihočeský, 2. Jihomoravský, 3. Středočeský

Dar České alzheimerovské společnosti

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 7. února 2013 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu kraje ve výši 100 560 korun občanskému sdružení Česká alzheimerovská společnost. Po skončení jednání rady kraje o tom informoval radní Marek Šlapal.

Jak konstatoval radní Marek Šlapal, Jihomoravský kraj realizuje od roku 2010 projekt „Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem“, jehož hlavním cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb pro seniory v Jihomoravském kraji. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specializovanou odbornou činnost, spolupracuje Jihomoravský kraj s odbornými organizacemi - s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a jejím Centrem pro dlouhověkost a dlouhodobou péči, s Gerontologickým centrem, s Českou gerontologickou a geriatrickou společností, s Českou alzheimerovskou společností a s Domem léčby bolesti s hospicem v Rajhradě.

Za tento projekt získal Jihomoravský kraj 2. místo v soutěži „Život s Alzheimerovou nemocí a jí navzdory“, které uděluje Nadace Médéric Alzheimer společně se sítí ELISAN (Evropská síť pro místní inkluzi a sociální akci). Do soutěže bylo přihlášeno 63 projektů z patnácti evropských zemí, z toho byly oceněny čtyři nejlepší.

„Součástí ocenění byla také částka 4000 eur. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje tak na svém 2. zasedání v prosinci minulého roku schválilo použití této výhry jako zdroj krytí finančního daru České alzheimerovské společnosti z rozpočtu roku 2013,“ vysvětlil radní Marek Šlapal. Na tiskové konferenci po jednání Rady JMK byla přítomna také předsedkyně České alzheimerovské společnosti Iva Holmerová, která zástupcům kraje poděkovala za uvedený dar a vyzdvihla především skutečnost, že Jihomoravský kraj se jako jeden z mála regionů oblasti péče o nemocné Alzheimerovou nemocí věnuje systematicky a dlouhodobě.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK