Alej z Moravského krasu bojuje o evropské zlato

Zvítězila v anketě Strom roku. Uspěje i v Evropě?

Od 1. února je možné v internetovém hlasování na www.treeoftheyear.org podpořit Lípu z Novodvorské aleje v mezinárodní anketě Evropský strom roku 2013. Lípa, která v loňském roce získala titul Strom roku, se nyní utká s ostatními vítězi národních kol z Bulharska, Irska, Maďarska, Polska a Slovenska. V této soutěži však na rozdíl od jiných není důležitá krása, velikost nebo věk stromu, ale jeho příběh. Cílem ankety je totiž poukázat na zajímavé evropské stromy jako na důležité přírodní a zároveň historické dědictví, kterého bychom si měli více všímat a chránit jej. Hlasování potrvá až do 28. února a jeho výsledky pořádající organizace – Nadace Partnerství - zveřejní 1. března 2013.

Lípa z Novodvorské aleje zastupuje skupinu 57 lip, které lemují cestu z Nových Dvorů u jihomoravské obce Vavřinec. Alej vysazená počátkem 19. století je památkově chráněná. Z vlastní iniciativy a dobré vůle ji pomohli obnovit místní nadšenci všech věkových skupin, od školáků, studentů až po důchodce. Alej vyčistili, stromy nechali odborně ošetřit, trhliny zakryli šindelovými stříškami. Do mezer v aleji rodiny z okolí vysázely nové stromy, které nyní považují za své rodové. Více informací o aleji a její obnově je možné nalézt na www.novodvorskaalej.cz.

Příběh Lípy z Novodvorské aleje loni na podzim oslovil téměř deset tisíc hlasujících lidí, a tak se lípa stala v konkurenci dalších jedenácti stromů z republiky vítězným Stromem roku 2012. Ale ani v boji o evropský titul to lípa nebude mít jednoduché. „Všechny stromy v anketě jsou pevně spjaté s místními komunitami, někdy i celými obcemi, a ty jsou odhodlané své finalisty podpořit,“ říká koordinátorka Evropského stromu roku Hana Rambousková z Nadace Partnerství. Osudy finálových stromů i jejich fotografie jsou dostupné na www.treeoftheyear.org.

A čím by mohla reprezentantka České republiky evropskou veřejnost zaujmout? Kromě toho, že je na alej krásný pohled, podle Rambouskové její příběh skvěle vystihuje hlavní poselství ankety. „Když lidé získají vztah ke stromům ve svém okolí, uvědomí si, že je potřeba o tyto stromy pečovat, aby o ně nepřišli,“ objasňuje smysl ankety Hana Rambousková.

Anketu Evropský strom roku spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí Č, společnost Tetra Pak a podporuje ji Evropské sdružení vlastníků půdy.

Informace o anketě Evropský strom roku: www.treeoftheyear.org.