Jihomoravský kraj zkvalitňuje sociální služby vzděláváním

Jihomoravský kraj realizuje v období 1. 8. 2011 – 31. 7. 2013 projekt „Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavní cíl projektu je průběžně realizován prostřednictvím akreditovaných kvalifikačních kurzů, které vedou ke zvýšení odbornosti vedoucích pracovníků a manažerů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Vzdělávání je zaměřeno na zvýšení úrovně znalostí a dovedností pracovníků domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, zvýšení kvality provádění sociální práce a podporu zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Projekt je svými klíčovými aktivitami zaměřen na čtyři cílové skupiny z řad příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací v Jihomoravském kraji: manažeři a vedoucí pracovníci, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a pracovníci pečující o seniory.

Kompletní tisková zpráva ZDE (docx, 111 kB).