Jednala Regionální agrární komora

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve středu 30. ledna 2013 v Brně zúčastnil jednání představenstva a dozorčí rady Regionální agrární komory Jihomoravského kraje, na které byli přítomni také ředitelé Okresních agrárních komor.

Hlavními tématy společného jednání bylo zhodnocení dosavadní spolupráce s Jihomoravským krajem v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví a její zaměření v letošním roce. Dále byli přítomní informováni o Strategii Jihomoravského kraje na období 2014 -2020.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK