foto 1 foto 2
Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením Křesadlo - nominovat dobrovolníka UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Kraj a média

Kontakty na tiskové oddělení

 

Titul Příjmení a jméno Odbor Oddělení Funkce Telefon Kancelář Budova E-mail
  Brindzáková Monika Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové tisková mluvčí 604 309 711 440 Žerotínovo nám. 3  brindzakova.monika@kr-jihomoravsky.cz  
 Mgr. Knotková Alena Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové redaktorka 54165 8907  328 Žerotínovo nám. 3   knotkova.alena@kr-jihomoravsky.cz
 
Mgr.  Holeček Petr  Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové pracovník vztahů k veřejnosti  54165 1524  328 Žerotínovo nám. 3 holecek.petr@kr-jihomoravsky.cz  
Mgr.  Kurucová Eva  Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové marketingová pracovnice 54165 8909  328  Žerotínovo nám. 3  kurucova.eva@kr-jihomoravsky.cz  
PhDr.  Klement Jiří  Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové  pracovník vztahů k veřejnosti 54165 8887  328 Žerotínovo nám. 3   klement.jiri@kr-jihomoravsky.cz
 Dis. Ben Touzia Petra  Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové pracovnice marketingu  54165 8906 328  Žerotínovo nám. 3   bentouzia.petra@kr-jihomoravsky.cz

 


10.07.2017

ZÁSADY UDÍLENÍ CENY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, CENY HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A CENY HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST