foto 1 foto 2
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Kraj a média

Kontakty na tiskové oddělení

 

Titul Příjmení a jméno Odbor Oddělení Funkce Telefon Kancelář Budova E-mail
  Brindzáková Monika Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové tisková mluvčí 604 309 711 440 Žerotínovo nám. 3  brindzakova.monika@kr-jihomoravsky.cz  
 Mgr. Knotková Alena Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové redaktorka 54165 8907  328 Žerotínovo nám. 3   knotkova.alena@kr-jihomoravsky.cz
 
Mgr.  Holeček Petr  Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové pracovník vztahů k veřejnosti  54165 1524  328 Žerotínovo nám. 3 holecek.petr@kr-jihomoravsky.cz  
Mgr.  Kurucová Eva  Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové marketingová pracovnice 54165 8909  328  Žerotínovo nám. 3  kurucova.eva@kr-jihomoravsky.cz  
PhDr.  Klement Jiří  Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové  pracovník vztahů k veřejnosti 54165 8887  328 Žerotínovo nám. 3   klement.jiri@kr-jihomoravsky.cz
 Dis. Ben Touzia Petra  Odbor kancelář hejtmana Oddělení tiskové pracovnice marketingu  54165 8906 328  Žerotínovo nám. 3   bentouzia.petra@kr-jihomoravsky.cz

 


10.07.2017

ZÁSADY UDÍLENÍ CENY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, CENY HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A CENY HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST