Porada hejtmana s řediteli krajem zřizovaných nemocnic

Hejtman Michal Hašek se ve středu 30. ledna 2013 zúčastnil pracovní porady s řediteli nemocnic, které zřizuje Jihomoravský kraj.

Ve společné diskuzi řešili aktuální problémy týkající se zdravotnictví. Ředitelé také pozitivně zhodnotili již podepsané smlouvy se stěžejními zdravotními pojišťovnami, jejichž předmětem je stanovení podmínek a úprava vztahů mezi nemocnicemi a pojišťovnami při poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům a při jejích úhradě od 1. ledna 2013.

Jihomoravský kraj zřizuje osm nemocnic. Ve všech případech mají uzavřené dlouhodobé pětileté smlouvy zajišťující financování nemocnic ze zdravotního pojištění včetně zachování stávající struktury odborností, ve kterých je poskytována zdravotní péče. Smlouvy jsou zároveň zárukou, že v nich bude i nadále poskytována zdravotní péče v plném rozsahu a ve vysoké profesionální úrovni.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK