Možností, kam odevzdat staré elektro, stále přibývá

Jihomoravský kraj pokračuje ve spolupráci s kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL. Na území kraje tak v loňském roce přibylo 24 uzavřených červených kontejnerů (umisťovaných obvykle do sousedství nádob na tříděné plasty, sklo a papír), ve sběrných dvorech bylo instalováno dalších 38 klecových kontejnerů, a do veřejných institucí bylo umístěno 18 nových tzv. „e-boxů“.

V loňském roce bylo na jižní Moravě do tohoto rozšíření sběrné sítě investováno více než 1,1 milionu korun. Díky tomu se opět zlepšila možnost občanů regionu bezplatně odevzdat své již nepotřebné spotřebiče v místě bydliště. ASEKOL v loňském roce také podpořil modernizaci několika sběrných dvorů v kraji částkou celkem 218 000 Kč.

Společnost ASEKOL, která je provozovatelem této sběrné sítě, zajišťuje v rámci tzv. „kolektivního systému“ na území ČR zpětný odběr vyřazených elektrozařízení, jejich odbornou demontáž a recyklaci využitelných složek a součástí, a také již pátým rokem spolupracuje s Jihomoravským krajem. Cílem spolupráce je mimo rozšiřování sběrné sítě také osvěta zaměřená směrem k obcím, školám a dalším veřejným institucím. ASEKOL tak již tradičně na území kraje pořádá soutěže pro obce i školy (akce „My třídíme nejlépe“, „Recyklohraní“), za jejichž výsledky v loňském roce byly vítězům předány finanční odměny.

Podrobná zpráva ZDE (docx, 6,3 MB).
foto JMK