Komise rady jsou kompletní

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 24. ledna 2013 jmenovala místopředsedy a členy komisí Rady JMK a zároveň stanovila stálé hosty jednotlivých komisí. Poté, co krajská rada na svém úvodním jednání 23. listopadu 2012 jmenovala předsedy komisí, jsou tak komise krajské rady kompletní.

„Platí, že v komisích rady jako pracovním a poradním orgánu rady mají své zastoupení všechny politické kluby, to znamená i krajská opozice, kterou v žádném případě nevynecháváme z práce. Naopak, chceme, aby krajská opozice byla plně informována, měla k dispozici veškeré podkladové materiály. Máme v komisích také zástupce neziskového sektoru, protože Jihomoravský kraj má dohodu s Asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, že se též budou podílet na práci iniciativních a poradních orgánů. Její zástupci jsou tak jmenováni jako stálí hosté jednotlivých komisí rady, stejně jako zástupci krajské tripartity,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
Předsedové jednotlivých komisí jsou zveřejněni zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=195965&TypeID=2

Složení jednotlivých komisí je ZDE (xls, 50 kB)