Smogová situace byla odvolána

Díky příznivým rozptylovým podmínkám byla v sobotu 26. ledna 2013 v 8:58 odvolána smogová situace pro celé území Jihomoravského kraje, kterou vyhlásil Český hydrometeorologický ústav.

Na stanici imisního monitoringu v Brně–Tuřanech i dalších měřících stanicích padajících do smogového regulačního systému došlo k výraznému poklesu 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 (polétavý prach). Tento stav trvá více jak 24 hodin. Není také očekáváno zhoršení rozptylových podmínek nebo obnovení meteorologických podmínek podmiňující vysoké koncentrace v průběhu 48 hodin.

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz), popř. telefonním čísle 541 421 011 nebo na teletextu České televize (str.180).

Nejčastější dotazy veřejnosti, rodičů s dětmi, školek, médií v oblasti čistoty ovzduší jsou přehledně zodpovězeny na stránkách ČHMÚ – http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/qa.html .