Hejtman Hašek jednal s ministrem zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Leoš Heger navštívil ve čtvrtek 24. ledna 2013 jižní Moravu. Spolu s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem si prohlédl novou budovu Zdravotnické záchranné služby JMK v Brně a zúčastnil se diskuse s řediteli nemocnic zřizovaných krajem na téma „Aktuální problémy příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví z pohledu jejich ředitelů“.

Součástí jednání byla i diskuse o pokračování práce poradního sboru hejtmana v oblasti zdravotnictví. „Nyní to nebude jen akutní péče, ale i péče následná, dotváření sítě zdravotnických zařízení, otázka, jak to bude se sociálními lůžky, hospicovou péčí a podobně. Hovořili jsme i o možné přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnictví a možném čerpání evropských fondů po roce 2014 pro krajské zdravotnictví. Máme celou řadu projektů, které jsme schopni zrealizovat za přispění Evropské unie,“ řekl hejtman Hašek.

Na následném brífinku Michal Hašek připomněl, že během spolupráce s ministerstvem zdravotnictví kraj uzavřel již dvě memoranda týkající se optimalizace akutní lůžkové péče. „Vyjádřil jsem poděkování za spolupráci při jejich přípravě a hovořili jsme také o pilotním projektu, který by se týkal následné a dlouhodobé péče. Půjde zejména o způsob jeho financování. Zde bude nutná debata ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Ministr Heger na brífinku uvedl, že se chystá zákon o univerzitních nemocnicích. „Naším cílem je jejich odstátnění a převod na neziskové společnosti,“ uvedl ministr Heger. Jak dodal, tématem jednání v dalším období bude možná integrace obou fakultních nemocnic v Brně. Hejtman Hašek uvedl, že v této respektuje zřizovatelskou funkci ministerstva. „Kraj je připraven postupovat v této oblasti konsensuálně s ministerstvem i akademickou sférou. Beru to jako organizační krok, který by v žádném případě neměl vést ke zhoršení zdravotnické péče v těchto zařízeních,“ zdůraznil hejtman Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK