Ceny v soutěži Spokojený zákazník byly předány

Hejtman Michal Hašek ve čtvrtek 24. ledna 2013 v prostorách krajského úřadu předal ceny vítězům soutěže Spokojený zákazník, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů. Celkem byla oceněna jedenáctka podnikatelů z celého kraje.

Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu. Při udělení ceny bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jakou image má firma jak mezi spotřebiteli, tak i u místních podnikatelů a samosprávy. Ocenění se uděluje na dva roky.

Bližší informace o soutěži: www.konzument.cz .

Přehled oceněných ZDE (xls, 45 kB), tisková zpráva Sdružení českých spotřebitelů ZDE (doc, 102 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK