Rada projednala zprávu o vyřizování podnětů doručených na krajskou protikorupční linku

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 24. ledna 2013 projednala zprávu o vyřizování podnětů doručených na Protikorupční linku Jihomoravského kraje (PKL) za období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012.

Během druhého pololetí loňského roku bylo prostřednictvím Protikorupční linky podáno 15 podnětů (z toho 5 anonymních). V písemné podobě byly doručeny 4 podněty a stejný počet podnětů byl dodán elektronicky (4) a telefonicky (4). Osobně byly na úřadě předány tři podněty.

„Z celkového počtu podnětů se jich pět týkalo Jihomoravského kraje, jeho orgánů, zaměstnanců, členů nebo příspěvkových organizací zřízených krajem. Předmětem šetření ze strany pracovníků protikorupční linky se staly tři podněty, u nichž po prověření nebyly zjištěny indicie nasvědčující korupčnímu jednání ze strany dotčených subjektů. Jeden z podnětů byl vzhledem ke svému obsahu postoupen orgánům činným v trestním řízení, další pak byl s ohledem na svůj obsah řešen v jiném režimu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Prostřednictvím PKL byly také doručeny čtyři podněty (z toho jeden anonymní), které byly s ohledem na nedostatek kompetencí Jihomoravského kraje resp. vzhledem ke značné obecnosti jejich obsahu založeny bez dalšího šetření. Ve třech případech byla pisateli zaslána odpověď s vysvětlením kompetencí a postupů kraje.

Čtyři podněty, jež se netýkaly Jihomoravského kraje, pak byly postoupeny orgánům činným trestním řízení k dalšímu šetření, jeden podnět byl předán Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a jeden podnět byl na výslovnou žádost pisatele postoupen Generální inspekci bezpečnostních sborů. V hodnoceném období byla prostřednictvím protikorupční linky poskytnuta také 4 poradenství. Protikorupční linka Jihomoravského kraje byla zřízena 1. listopadu 2010.

Prodloužení poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje

Rada Jihomoravského kraje na své čtvrteční (24. ledna 2013) schůzi vzala na vědomí zájem krajem zřizovaného Masarykova muzea v Hodoníně uzavřít partnerství se Zlínským krajem při realizaci prodloužení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Na čtvrteční tiskové konferenci po skončení jednání krajské rady o tom informoval náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Cílem projektu je prodloužit stávající poutní stezku sv. Cyrila a Metoděje mezi Sv. Kopečkem, Sv. Hostýnem, Velehradem a Sv. Antonínkem o další úsek mezi Sv. Antonínkem, Mikulčicemi, Kopčany (SR), Gbely (SR) a Šaštínem (SR). „Novou etapou se stávající stezka prodlouží ze 130 na 200 km. Součástí projektu je zmapování terénu, trasování, zpracování jednotné metodiky značení, zmapování služeb cestovního ruchu v blízkosti trasy a zajištění propagace poutní stezky pomocí informačního bulletinu. Cyrilometodějská stezka tak vstoupí do Trnavského samosprávného kraje, přičemž mezinárodní stezky mají možnost být zařazeny do evropské sítě poutních stezek,“ vysvětlil Stanislav Juránek.

Předkladatelem žádosti o financování projektu „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – prodloužení trasy“ z Fondu mikroprojektů v rámci operačního programu „Evropská územní spolupráce Slovensko – Česká republika“ je Zlínský kraj. Celkové náklady jsou odhadovány na 588 000 Kč. Z Fondu mikroprojektů žádá Zlínský kraj proplacení 499 800 Kč (85 %). Spoluúčast ve výši 88 200 Kč (15 %) bude hrazena ze zdrojů Zlínského kraje, Masarykovo muzeum jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje nebude na projekt finančně přispívat.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK