Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014+ (SPA JMK a TTSK 2014+)

Cílem projektu, jehož realizace byla zahájena v září 2012, je podpora procesu přípravy projektů v JMK a TTSK v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR pro nové programovací období 2014-2020 – více informací zde (pdf, 576 kB).

 

V rámci projektu byla zpracována „Analýza současné a možnosti budoucí projektové spolupráce“, jejíž výstupy jsou do doby zveřejnění oficiálních webových stránek projektu prozatímně k dispozici zde:

 

Analýza současné a možnosti budoucí projektové spolupráce

1. Analýza sítí v JMK
    1.1 Identifikace sítí a tvorba jejich databáze 
    1.2 Kvalitativní průzkum sítí 

2. Analýza potenciálu v JMK 
    2.1 SWOT analýza 
    2.2 Analýza PESTEL 

3. Vyhodnocení a Závěrečná zpráva

 

Mapy:

- Identifikované spolupracující sítě v JMK a TTSK

- Sítě stávající spolupráce  v JMK a TTSK dle tématických oblastí (TO) programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2014-2020

- Sítě stávající spolupráce v JMK a TTSK - TO 1

- Sítě stávající spolupráce v JMK a TTSK - TO 2

- Sítě stávající spolupráce v JMK a TTSK - TO 3

- Sítě stávající spolupráce v JMK a TTSK - TO 6

- Sítě stávající spolupráce v JMK a TTSK - TO 7

- Sítě stávající spolupráce v JMK a TTSK - TO 10

- Sítě stávající spolupráce v JMK a TTSK - TO 11

- Sítě budoucí spolupráce v JMK a TTSK