V areálu vily Stiassni vznikne moderní přednáškový sál

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 byla v areálu brněnské vily Stiassni slavnostně zahájena výstavba nové budovy pro přednáškovou činnost. Základní kámen za Jihomoravský kraj symbolicky poklepal náměstek hejtmana Václav Božek.
Centrum obnovy památek architektury 20. stol. (COPA) sídlící ve vile Stiassni touto akcí naplňuje záměr projektu v rámci Integrovaného operačního programu. Prostory areálu budou sloužit ke studijním a badatelským účelům v návaznosti na odbornou knihovnu, studijní depozitáře a výukové expozice. Využívat je budou rovněž studenti fakulty architektury VUT a snaha bude rozšířit spolupráci i s dalšími školami a institucemi. Více na www.copabrno.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK