Moravské kraje vydaly společného průvodce Duchovní dědictví Moravy a Slezska

Publikace Duchovní dědictví Moravy a Slezska, vydaná Olomouckým, Jihomoravským, Moravskoslezským a Zlínským krajem, byla představena ve čtvrtek 17. ledna 2013 na tiskové konferenci v rámci veletrhu REGIONTOUR 2013 na brněnském výstavišti. Jihomoravský kraj zde reprezentoval náměstek hejtmana Václav Božek.
„Rok 2013 přináší cyrilometodějské jubileum a s ním i zvýšený zájem o duchovní památky Moravy a Slezska,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a dodal: „Průvodce Duchovní dědictví Moravy a Slezska je dokladem toho, že si duchovních tradic naší země vážíme a současně chceme být dobrými hostiteli a průvodci návštěvníkům našich krajů, ať již z Česka či zahraničí.“

Náměstek jihomoravského hejtmana Václav Božek připomněl, že významné jubileum 1150. výročí příchodu soluňských bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu připomene během roku 2013 řada duchovních a kulturních akcí. „Řadu z nich organizuje nebo se na jejich přípravě podílí Jihomoravský kraj. Vyvrcholením bude akce „Setkání kultur“ v areálu památníku Velké Moravy v Mikulčicích, která se uskuteční ve dnech 24. až 26. května. Hlavním dnem poutní slavnosti bude sobota 25. května,“ řekl náměstek Božek.

Průvodce vyšel v celkovém nákladu 28 500 ks ve dvou verzích (tiskové a elektronické) obnášející celkem čtyři jazykové mutace: česko-polskou a německo-italskou. Osou nového průvodce jsou sakrální památky. Celkem je jich v publikaci popsáno či zmíněno více než 120. Nejedná se jen o budovy – chrámy či synagogy, ale rovněž o poutní místa, poutní stezky, křížové cesty, kláštery, hřbitovy apod. Jednotlivé cíle jsou v průvodci seskupeny v šesti tematických celcích. Zatímco první dva výlety jsou pojaty nadregionálně – zahrnují takřka celé historické území Moravy a Českého Slezska, zbývající čtyři představují duchovní památky jednotlivých čtyř moravských krajů.

Publikaci Duchovní dědictví Moravy a Slezska lze používat coby katalog nejvýznamnějších památek téměř celého území historických zemí Moravy a Českého Slezska. Současně je však průvodce koncipován jako nabídka řady výletů, přičemž u každého z nich je navržen logický sled návštěv jednotlivých míst. Součástí průvodce jsou také kontakty na blízká informační centra. Právě tam a na mnoha dalších místech bude také průvodce k dostání.

Moravské kraje – Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský v oblasti cestovního ruchu spolupracují dlouhodobě. Společně již vydaly řadu publikací (např. k podpoře cykloturistiky, pěší turistiky nebo běžeckého lyžování). Více informací najdete na www.jizni-morava.cz.

foto JMKfoto JMK