Krajský úřad obhájil certifikát ISO 9001

Krajský úřad Jihomoravského kraje se stále snaží zlepšovat služby, které poskytuje svým klientům – občanům, obcím, příspěvkovým organizacím a jiným. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je i nastavení systému řízení kvality odpovídajícímu požadavkům normy ČSN EN ISO 9001. Tento systém je od roku 2007 implementován na dvou odborech Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to na odboru kancelář ředitelky a odboru regionálního rozvoje.

Dne 16. 1. 2013 provedla firma Qualiform a.s. dozorový audit certifikovaných oblastí obou odborů za účelem posouzení shody zavedení a implementace kriteriálních požadavků certifikovaného systému managementu kvality. 

Auditní tým konstatoval shodu systému se všemi kapitolami normy ISO 9001:2009. Výsledkem auditu je tedy prodloužení certifikátu na další rok.

Krajský úřad je certifikován vždy na tři roky, proto se v prosinci roku 2013 uskuteční tzv. recertifikační audit k obnovení certifikátu na další období.

Krajský úřad Jihomoravského kraje je doposud jediným krajským úřadem České republiky, který má systém managementu kvality řízený v souladu s kritérii normy ISO 9001.