Otevřeli zrekonstruovaný domov důchodců v Božicích

Radní Jihomoravského kraje Marek Šlapal se ve středu 16. ledna 2013 na Znojemsku zúčastnil slavnostního otevření zrekonstruovaného Domova důchodců Božice.

Celkové náklady oprav domova dosáhly výše 14,4 milionu Kč a byly v převážné míře hrazeny z rozpočtu Jihomoravského kraje (celkem 14,335 milionu Kč), zbývající částku uhradila krajem zřizovaná organizace. Stavbou se sice na jedné straně snížila kapacita zařízení ze 100 uživatelů na 87 uživatelů, ale na straně druhé se výrazně zlepšily podmínky ubytování. Z dříve průchozích a vícelůžkových pokojů se vytvořilo šest jednolůžkových pokojů, tři dvoulůžkové pokoje, 25 třílůžkových pokojů. Zásadní byla též výměna oken na všech podlažích hlavního objektu. Úpravy přispěly k rozšíření volnočasových aktivit uživatelů domova a umožnily jeho bezbariérový přístup.

Celková kapacita zařízení je v současnosti rozdělena na službu domov se zvláštním režimem s kapacitou 70 míst a službu domov pro seniory s kapacitou 17 míst.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK