Krajské kolo 15. ročníku soutěže Zlatý erb vyhlášeno

Jihomoravský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil krajské kolo 15. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb (http://zlatyerb.obce.cz).

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných obcím i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Zlatý erb byl v roce 2002 oceněn jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a již tradičně poutá pozornost našich měst, obcí a veřejnosti. Soutěž získala v letošním roce nového partnera, a to sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, který zaštítí nové kritérium soutěže "Podpora IPv6 a DNSSEC". Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.

Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. V kategorii nejlepší elektronická služba je hodnocena užitečnost služby a nápaditost řešení.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) nejlepší elektronická služba

Krajského kola Jihomoravského kraje soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce z Jihomoravského kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže http://zlatyerb.obce.cz a na portálu Města a obce online http://mesta.obce.cz.

Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na čtvrtek 31. 1. 2013 16:00.

V roce 2012 se do jihomoravského krajského kola soutěže Zlatý erb přihlásilo 34 obcí a měst. V jednotlivých kategoriích zvítězily Vyškov (nejlepší webové stránky města), Ostrovačice (nejlepší webové stránky obce), Boskovice (nejlepší elektronická služba). Cenu veřejnosti získala obec Březina.

Bližší informace: http://zlatyerb.obce.cz (webová stránka soutěže), Roman Milner, zástupce organizátora soutěže, tel.: 561 207 242, e-mail: roman.milner@webhouse.cz.
foto JMK