Krajský úřad navštívili Tři králové

Krajský úřad Jihomoravského kraje ve čtvrtek dne 10. ledna 2013 navštívili Tři králové – role biblických postav ztvárnili představitelé Diecézní charity Brno, aby získali příspěvek pro potřebné v rámci Tříkrálové sbírky.

Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili schůzi krajské rady, kde do sbírky přispěli krajští radní v čele s hejtmanem Michalem Haškem a následně také tiskovou konferenci po jednání krajské rady. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použitý na zlepšení podmínek poskytovaných služeb seniorům, lidem s mentálním postižením a autistům, dobrovolníkům, lidem bez domova, sociálně slabým a matkám s dětmi v sociální tísni. Hejtman Hašek vyjádřil v této souvislosti přesvědčení, že Diecézní charita Brno bude i nadále významným partnerem kraje v oblasti sociální péče a poděkoval pracovníkům charity za jejich práci.
foto JMKfoto JMKfoto JMK