UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2017

Náhled
19.12.2017

Informace č.j. JMK 144470/2017

poskytnutí informace o tom, jak byla ze vyřešena námitka systémové podjatosti, kterou KrÚ obdržel jakou součást spisu předaného mu dopisem č.j. MLE/04772/17/OVŽP ze dne 23.5.2017 (pdf, 429 KB) 

Náhled
10.10.2017

Informace č.j JMK 116778/2017

Materiál RJMK - návrh na zrušení ZÚR (.pdf, 484 kB) 

Náhled
10.10.2017

Informace č.j JMK 101343/2017

Právní služby 2017 - materiál RJMK a zadávací dokumentace (.pdf, 388 kB) 

Náhled
10.10.2017

Informace č.j. JMK 125882/2017

ZÚR JMK - následná korespondence ( pdf ; 365 kB ) 

Náhled
10.10.2017

Informace č.j. JMK 124586/2017

studie Analýza kvality ovzduší ve vztahu k jednotlivým územním celkům JMK ( pdf ; 293 kB ) 

Náhled
29.08.2017

Informace č.j. JMK 119395/2017

Šíření znečišťujících látek - poskytnutí informace (pdf, 272 kB) 

Náhled
25.07.2017

Informace č.j. JMK 92762/2017

Stanoviska k zadání ZÚR JMK - poskytnutí informace (pdf, 275 kB) 

Náhled
25.07.2017

Informace č.j. JMK 92759/2017

Stanovisko Správy CHKO Pálava - poskytnutí informace (pdf, 272 kB) 

Náhled
13.07.2017

Informace č.j JMK 82074/2017

Právní služby při pořizování ZÚR JMK - korespondence, realizační tým, faktury a předávací protokoly (.pdf, 484 kB) 

Náhled
11.07.2017

Informace č.j. JMK 77683/2017

kopie podle přiloženého seznamu položek spisu vedeného pod sp.zn. S-JMK 133484/2015 OÚPSŘ (pdf, 455 kB) 

Náhled
12.06.2017

Informace č.j. JMK 76059/2017

Námitka Břeclavi k ZÚR JMK a další korespondence - poskytnutí informace (pdf, 278 kB) 

Náhled
06.06.2017

Informace č. j. JMK 46552/2017

Návrh zadání územní studie - poskytnutí informace (pdf, 318 kB) 

Náhled
18.04.2017

Informace č.j. JMK 52160/2017

jednani k ZUR JMK - poskytnuti informace ( pdf ; 298 kB ) 

Náhled
18.04.2017

Informace č.j. JMK 52778/2017

Komparativní studie propojení R43 a I/43 - poskytnutí informace (pdf, 276 kB) 

Náhled
18.04.2017

Informace č.j. JMK 49408/2017

Enormní cena za územní studii - poskytnutí informace (pdf, 274 kB) 

Náhled
18.04.2017

Informace č.j. 10734/2017

Úplná dokumentace pro územní rozhodnutí pro „dopravní infrastruktura napojení silnice II/413 na silnici I/38 Znojmo, Dobšice“ (pdf, 537 kB) 

Náhled
11.04.2017

Informace č.j JMK 35648/2017

Posudky o souladu stavebních záměrů s ÚPmB a charakterem okolní zástavby (.pdf, 448 kB) 

Náhled
04.04.2017

Informace č.j. JMK 42358/2017

stanovisko MZP z 7.9.2016 - poskytnuti informace (pdf, 298 kB ) 

Náhled
03.04.2017

Informace č.j. JMK 49276/2017

Záznamy z veřejného projednání ZÚR JMK - poskytnutí informace (pdf, 200 kB) 

Náhled
14.03.2017

Informace č.j. JMK 34841/2017

Posouzení viladomu Rezkova - poskytnutí informace (pdf, 405 kB) 

Náhled
09.03.2017

Informace č.j. JMK 26913/2017

Dopravní modelování pro ZÚR - poskytnutí informace (pdf, 280 kB) 

Náhled
09.03.2017

Informace č.j. JMK 29935/2017

Veřejná zakázka: Model silniční dopravy pro síť JMK - poskytnutí informace (pdf, 282 kB) 

Náhled
02.03.2017

Informace č.j. JMK 23665/2017

Vyjádření k zadání územní studie - poskytnutí informace (pdf, 274 kB) 

Náhled
13.02.2017

Informace č.j. JMK 9894/2017

Plnění čl. 42 v PÚR 2008 - poskytnutí informace (pdf, 286 kB) 

Náhled
13.02.2017

Informace č.j. JMK 9902/2017

Nejúčinnější koncepční scénář C - poskytnutí informace (pdf, 278 kB) 

Náhled
13.02.2017

Informace č.j. JMK 9908/2017

Projektant sděluje potřebu územní studie - poskytnutí informace (pdf, 286 kB) 

Náhled
30.01.2017

Informace č.j. JMK 3677/2017

II 395 Pohořelice - Mikulov - poskytnutí informace (pdf, 281 kB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j. JMK 1358/2017

materiály týkající se odvolacího řízení ve věci "dopravní infrastruktura, napojení silnice II/413 na silnici I/38 Znojmo, Dobšice u Znojma" - odvolání proti územnímu rozhodnutí správního orgánu ze dne 05.06.2015 pod sp.zn. SMUZN Výst. 12027/2011 - Pe (pdf, 387 KB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j. JMK 402/2017

kopie rozhodnutí KrÚ OÚPSŘ ve věci veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby "Dyje 2020 - technické opatření ke zprůchodnění jezu Zátiší v Podhradí na Dyjí" na pozemku p.č. 1349/2 v k.ú. Podhradí nad Dyjí, č.j. SVRAND 29/2016-MY a dokumentů v rozhodnutí citovaných (pdf, 383 kB)