informace č.j.: JMK 49881/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                             Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 49881/2007                    S-JMK 49881/2007 OKP        Mgr. Doleželová/541651213                             30. 4. 2007                                            
 
 
Směrnice o poskytování informací - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 16. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – směrnice o poskytování informací“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Na http://www.kr-jihomoravsky.cz je uvedeno: Vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů upravuje směrnice č. 03/07 – Zásady pro realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím na Krajském úřadě Jihomoravského kraje (k nahlédnutí na informacích Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
Tento sazebník a podmínky jsou určeny Směrnicí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 3/05.
a) požadujeme zaslat elektronickou kopii směrnice č. 03/07
b) požadujeme zaslat elektronickou kopii Směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje
č. 3/05.
“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme (v elektronické podobě na CD-ROMu) Vámi požadované informace, a to:
1)      elektronickou kopii směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 03/07, Zásady pro realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím na Krajském úřadě Jihomoravského kraje – viz písm. a) Žádosti,
2)      elektronickou kopii směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 03/05, Zásady pro realizaci práva občanů na informace o životním prostředí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje a směrnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 03/05, Zásady pro realizaci práva občanů na informace o životním prostředí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Dodatek č. 1 – viz písm. b) Žádosti.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                             
 
 
 
 
Příloha: dle textu (1 ks CD s obalem)