UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2012

Náhled
18.12.2012

Speciální školy v Brně na Ibsenově byly otevřeny po rekonstrukci

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se v úterý 18. prosince 2012 zúčastnil zahájení provozu zrekonstruované Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy v Ibsenově ulici v Brně. Rekonstrukce budovy školy, která se nacházela v havarijním stavu, probíhala ve dvou etapách rok a půl a přišla na 23,6 milionu korun... 

Náhled
18.12.2012

Představitelé kraje převzali akcie společnosti Kordis JMK

Představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem v úterý 18. prosince 2012 převzali 51 procent akcií společnosti Kordis JMK... 

Náhled
17.12.2012

Hejtman Hašek předsedou Rady Vinařského fondu České republiky

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se v pondělí 17. prosince 2012 stal novým předsedou Rady Vinařského fondu České republiky. Do vedení fondu ho nominovalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje... 

Náhled
17.12.2012

Michal Hašek představil návrh zákona o zákazu těžby břidlicových plynů

Předseda Asociace krajů ČR a poslanec Michal Hašek dnes v pondělí 17. prosince 2012 představil návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákazem hydraulického štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu a o kterém se ve zkratce hovoří jako o zákonu, který zakazuje těžbu břidlicových plynů na území ČR... 

21.12.2012

Lékařská pohotovostní služba v JMK v roce 2013

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání 20. prosince 2012 vzalo na vědomí organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2013 ... 

Náhled
17.12.2012

Jihomoravský kraj zahájil zadávací řízení na dopravce v rámci IDS JMK – oblast Jihovýchod

Jihomoravský kraj zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast Jihovýchod“... 

Náhled
17.12.2012

Předvánoční setkání se zaměstnanci kraje

Poděkování za úspěšné plnění úkolů při zajišťování samosprávných funkcí kraje i výkonu státní správy v přenesené působnosti bylo věnováno pondělní (17. prosince 2012) setkání náměstka hejtmana Stanislava Juránka a ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věry Vojáčkové se zaměstnanci kraje... 

Náhled
14.12.2012

Jednání valné hromady Jihomoravského inovačního centra

Pod vedením náměstka hejtmana Václav Božka dnes v pátek 14. prosince 2012 proběhla valná hromada Jihomoravského inovačního centra... 

Náhled
13.12.2012

Pracovní setkání zástupců Úřadu práce a hospodářských komor

Náměstek hejtmana Václav Božek ve čtvrtek 13. prosince 2012 zahájil pracovní setkání zástupců Úřadu práce, krajské pobočky Brno a hospodářských komor v Jihomoravském kraji... 

Náhled
13.12.2012

Projekt SOMOPRO II podporující příchod špičkových vědců pokračuje

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 13. prosince 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit smlouvu o spolupráci při administraci projektu SoMoPro II uzavíranou mezi Jihomoravským krajem a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu... 

Náhled
12.12.2012

Hejtman Michal Hašek přijal zástupce Českého olympijského výboru

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes ve středu 12. prosince 2012 přijal zástupce Českého olympijského výboru Šárku Kašpárkovou, Věru Růžičkovou a Petra Hrdličku... 

Náhled
12.12.2012

Setkání zástupců krajské hospodářské komory s představiteli Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se dnes ve středu 12. prosince 2012 zúčastnil zasedání představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy... 

Náhled
17.12.2012

Anketa Kraj mého srdce

Až do konce měsíce ledna 2013 lze hlasovat v internetové anketě s názvem „Kraj mého srdce“... 

Náhled
12.12.2012

Regionální rada Jihovýchod má nového předsedu

Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes jednohlasně zvolil nového předsedu Regionální rady Jihovýchod, kterým se stal MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Místopředsedou byl zvolen JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje... 

Náhled
11.12.2012

Hejtman ocenil jihomoravské hasičské olympioniky ze Sydney

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes v úterý 11. prosince 2012 přijal úspěšnou výpravu jihomoravských profesionálních hasičů, kteří reprezentovali náš region i celou Českou republiku na Světových hrách hasičů v Sydney a přivezli odsud celkem 14 medailí... 

Náhled
11.12.2012

Hejtman Michal Hašek jednal o podpoře zdravotně postižených

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes v úterý 11. prosince 2012 za účasti krajského radního pro sociální věci Marka Šlapala přijal krajského koordinátora Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Leoše Spáčila, se kterým jednal o podpoře NRZP a pomoci zdravotně postiženým občanům ze strany Jihomoravského kraje v roce 2013... 

Náhled
07.12.2012

Konference řešila problém korupce a klientelismu

V prostorách brněnského sídla Krajského úřadu Jihomoravského kraje se v pátek 7. prosince 2012 uskutečnila konference s názvem Evropská unie – pojistka proti klientelismu a korupci v členských státech... 

Náhled
05.12.2012

Michal Hašek opět šéfem Asociace krajů

Na ustavující schůzi Rady Asociace krajů ČR pro volební období 2012-2016 se ve středu 5. prosince 2012 v Praze sešli noví hejtmani. Hejtmani zvolili všemi hlasy nové vedení Asociace krajů: předsedou Michala Haška, místopředsedy Jiřího Běhounka, Jiřího Zimolu, Milana Chovance, Miroslava Nováka a Bohuslava Svobodu... 

Náhled
04.12.2012

Návrh rozpočtu kraje na rok 2013 schválen

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi v úterý 4. prosince 2012 schválila návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům... 

Náhled
04.12.2012

K vidění jsou nejlepší fotografie ze soutěže Vyfoťte léto na jižní Moravě

Za přítomnosti Rady Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem byla v úterý 4. prosince 2012 v prostorách krajského úřadu slavnostně zahájena výstava 26 nejlepších fotografií ze soutěže Vyfoťte léto na jižní Moravě... 

Náhled
04.12.2012

Hejtman Hašek schválil nový Krizový plán Jihomoravského kraje

Na svém prvním jednání se v úterý 4. prosince 2012 sešla Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. V jejím úvodu jmenoval hejtman Michal Hašek členy Bezpečnostní rady a Krizového štábu JMK. Následně hejtman po projednání v Bezpečnostní radě schválil nový Krizový plán Jihomoravského kraje... 

Náhled
03.12.2012

Jmenován nový vedoucí odboru investic

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek předal v pondělí 3. prosince 2012 v přítomnosti ředitelky krajského úřadu Věry Vojáčkové jmenovací dekret novému vedoucímu odboru investic Krajského úřadu JMK Pavlu Šromovi... 

Náhled
02.12.2012

Pietní akt na Mohyle míru u příležitosti výročí bitvy u Slavkova

Pietním aktem v areálu památníku Mohyla míru u obce Prace vyvrcholily v neděli 2. prosince vzpomínkové akce u příležitosti 207. výročí bitvy u Slavkova (k samotné bitvě došlo 2. 12. 1805). Památce obětí jedné z nejkrvavějších bitev na našem území se zde poklonil a květinové dary v památníku položil náměstek hejtmana Stanislav Juránek... 

Náhled
29.11.2012

Jihomoravský kraj chce v příštím roce hospodařit s částkou přibližně 6,1 miliardy korun

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 29. listopadu 2012 vzala na vědomí informaci o postupu přípravy krajského rozpočtu na rok 2013, konečnou podobou návrhu rozpočtu se radní budou zabývat na svém jednání v úterý 4. prosince 2012... 

Náhled
28.11.2012

Hašek: Jihomoravské nemocnice mají předběžně vyjednány smlouvy se zdravotními pojišťovnami

V Brně dnes ve středu 28. listopadu 2012 proběhlo pod vedením jihomoravského hejtmana Michala Haška jednání ředitelů krajských nemocnic se zástupci zdravotních pojišťoven a zdravotnickými experty Jihomoravského kraje... 

Náhled
28.11.2012

Kolokvium podpořilo nominaci Mikulčicko-kopčanského areálu na seznam UNESCO

V uplynulých dnech hostilo hodonínské Masarykovo muzeum mezinárodní odborné kolokvium k tématu slovanského hradiště v Mikulčicích a kopčanského kostela sv. Markéty a společné nominace těchto památek na prestižní seznam UNESCO. Účastníky konference ve středu 28. listopadu 2012 přijal v prostorách krajského úřadu náměstek hejtmana Václav Božek...  

10.12.2012

VYŠETŘOVÁNÍ VZORKŮ LIHOVIN OD OBČANŮ

Na základě rozhodnutí hlavního hygienika ČR zajišťují krajské hygienické stanice v ČR ve spolupráci se zdravotními ústavy vyšetřování vzorků alkoholických nápojů o obsahu 20 objemových % etanolu včetně na obsah metanolu a dalších denaturačních látek... 

Náhled
27.11.2012

Kraj získal v Bruselu ocenění za aktivity v péči o nemocné Alzheimerem

V úterý dne 27. listopadu 2012 převzali Jiří Altman a Marek Šlapal, bývalý a současný radní kraje zodpovědný za oblast sociálních věcí, na ceremoniálu v Bruselu mezinárodní ocenění "Život s Alzheimerovou nemocí a jí navzdory", kterou uděluje Nadace Médéric Alzheimer společně s Evropskou sítí pro místní inkluzi a sociální akci... 

Náhled
27.11.2012

Hejtman se dopisem obrátil na starosty měst a obcí

S ohledem na skutečnost, že za posledních čtrnáct dní došlo v Jihomoravském kraji k otravě metylalkoholem u dvou osob, se hejtman Michal Hašek dopisem obrátil na starostky a starosty obcí a měst kraje s žádostí o spolupráci při varování obyvatel před tímto nebezpečím ohrožení zdraví a životů, zejména v nastávající předvánoční době... 

Náhled
23.11.2012

Proběhlo ustavující zasedání jihomoravského zastupitelstva

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém ustavujícím zasedání v pátek 23. listopadu 2012 rozhodlo o novém složení Rady Jihomoravského kraje a svých výborů... 

Náhled
23.11.2012

Hejtmanem Jihomoravského kraje byl zvolen Michal Hašek

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém ustavujícím zasedání v pátek 23. listopadu 2012 zvolilo nového hejtmana. V tajné volbě jím byl hlasy 56 členů zastupitelstva znovu zvolen dosavadní hejtman Michal Hašek (ČSSD)... 

Náhled
27.11.2012

Nejlépe odpad na jižní Moravě třídí Znojmo, Čejkovice, Tavíkovice a Skryje

Stylové trofeje a finanční odměny za důsledné třídění odpadů obdrželo v úterý 27. listopadu 2012 několik jihomoravských obcí a měst. Nejlepší v separaci papíru, plastů, skla a nápojových kartonů byli v Jihomoravském kraji za uplynulý rok obyvatelé Znojma, Čejkovic, Tavíkovic a Skryjí... 

Náhled
19.11.2012

V Brně jednal Monitorovací výbor ROP Jihovýchod

V Brně se v pondělí 19. listopadu 2012 uskutečnilo 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP)... 

Náhled
17.11.2012

Osmnáctý ročník Brněnského běžeckého poháru odstartoval

Pod záštitou a za účasti náměstka hejtmana Stanislava Juránka v sobotu 17. listopadu 2012 odstartoval v Brně-Jehnicích osmnáctý ročník Brněnského běžeckého poháru... 

Náhled
16.11.2012

Křest multikulturního kalendáře

Náměstek hejtmana Václav Božek v pátek 16. listopadu 2012 v Brně slavnostně pokřtil Multikulturní kalendář 2013... 

Náhled
15.11.2012

Představitelé ČSSD a KDU-ČSL podepsali smlouvu o spolupráci v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

Představitelé ČSSD a KDU-ČSL ve čtvrtek 15. listopadu 2012 podepsali smlouvu o spolupráci mezi oběma stranami v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje ve volebním období 2012 – 2016... 

26.11.2012

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VARUJE - METANOL STÁLE HROZÍ

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se v pátek 23. listopadu 2012 konala operativní porada koordinační skupiny JMK pro řešení mimořádné události otravy občanů metanolem... 

Náhled
15.11.2012

Dokument Nezlomný mapuje život válečného letce Emila Bočka

V prostorách Moravského zemského muzea v Brně se ve čtvrtek 15. listopadu 2012 uskutečnil za účasti náměstka hejtmana Václava Božka křest dokumentu Nezlomný o válečném letci Emilu Bočkovi... 

25.11.2012

OBECNÉ INFORMACE K OTRAVĚ METHYLALKOHOLEM

Náhled
15.11.2012

Vyhlášení výsledků soutěže studentských ekologických prací

Již podesáté uspořádal Jihomoravský kraj prostřednictvím Lipky (školského zařízení pro environmentální vzdělávání) a za spolupráce Ekologického institutu Veronica Soutěž studentských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje... 

Náhled
14.11.2012

Kraj uskutečnil štábní cvičení EVAKUACE 2012

Ve středu 14. listopadu 2012 se v prostorách brněnského sídla krajského úřadu uskutečnilo štábní cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje s názvem EVAKUACE 2012... 

Náhled
21.11.2012

Krajský úřad chce vědět, jak jsou s jeho prací spokojeni občané

Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu se svou vizí usiluje o poskytování kvalitních služeb. Hodnocení, zda vykonáváme svou činnost kvalitně, však kromě jiného vyplývá ze spokojenosti našich zákazníků – občanů. K získání těchto pro úřad zásadních informací využíváme anonymní dotazníkové šetření spokojenosti... 

Náhled
13.11.2012

Hejtman navštívil břeclavskou nemocnici

Jihomoravský hejtman Michal Hašek v úterý 13. listopadu 2012 navštívil spolu s radním Oldřichem Ryšavým břeclavskou nemocnici... 

Náhled
12.11.2012

Ustavující zasedání krajského zastupitelstva se uskuteční 23. listopadu

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek svolal ustavující zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na pátek 23. listopadu 2012.... 

Náhled
12.11.2012

Ocenění úspěšných studentů středních škol

Hejtman Michal Hašek a náměstek hejtmana Stanislav Juránek v pondělí 12. listopadu 2012 předali ocenění žákům středních škol z Jihomoravského kraje, kteří dosáhli úspěchů (1. – 3. míst) v celostátních a mezinárodních kolech vědomostních soutěží a soutěží odborných dovedností zařazených do přehlídky České ručičky, která je vyhlašována Jihomoravským krajem... 

Náhled
12.11.2012

Konference se věnovala energetické koncepci ČR

Hejtman Michal Hašek v pondělí 12. listopadu 2012 zahájil na brněnském výstavišti konferenci „Energetická koncepce ČR ve vztahu k surovinovému potenciálu ČR a Evropy“... 

Náhled
11.11.2012

Byly otevřeny první lahve Svatomartinského vína

Přesně v 11 hodin v neděli 11. listopadu 2012 byly za účasti jihomoravského hejtmana Michala Haška na brněnském náměstí Svobody otevřeny první lahve Svatomartinského vína... 

Náhled
14.11.2012

Projekt mého srdce jižní Moravy a Vysočiny

Projekty Digitalizace Nemocnice Blansko II v Jihomoravském kraji a Přístavba ZŠ Speciální Březinova 31, Jihlava na Vysočině byly 14. listopadu 2012 oceněny v Brně titulem Projekt mého srdce, který svým hlasováním udělila široká veřejnost v regionu Jihovýchod... 

Náhled
09.11.2012

Hejtman Hašek: Memorandum dává jasnou budoucnost jihomoravským nemocnicím

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pátek 9. listopadu 2012 podepsal Memorandum ke 2. etapě Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji. Spolu s ním tento dokument v Praze podepsali ministr zdravotnictví Leoš Heger, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák a prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Jaromír Gajdáček... 

Náhled
09.11.2012

Kraj obdržel ocenění „Zlatá vážka“

Jihomoravský kraj obdržel v pátek 9. listopadu 2012 v Praze cenu „Zlatá vážka“. Ocenění za jedinečný přístup a zájem krajské samosprávy v oblasti podpory zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou převzal v prostorách ministerstva zdravotnictví radní Jiří Altman... 

13.11.2012

Ukončení činnosti okrskové volební komise v krajských a senátních volbách

Náhled
01.11.2012

Hejtman jednal s ředitelkou společnosti BGI China

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 přijal hejtman Michal Hašek v prostorách krajského úřadu ředitelku společnosti BGI China Tingting Wu... 

Náhled
01.11.2012

Hašek: Kraje budou ve věci smluv pro nemocnice postupovat koordinovaně

Předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek dnes, ve čtvrtek 1. listopadu 2012, prostřednictvím videokonference zjišťoval aktuální situaci jednotlivých krajů v jednání se zdravotními pojišťovnami o nových smlouvách pro krajské nemocnice... 

Náhled
01.11.2012

Fotografická soutěž Jihomoravského kraje má své vítěze

Mikulovský zámek, Svatý kopeček, Nové Mlýny a Pálava, Lednicko-valtický areál, víno a vinice…. to byly nejčastější náměty fotografií zasílaných do fotosoutěže Jihomoravského kraje „Vyfoťte léto na jižní Moravě“. Tato soutěž byla dne 31. 10. 2012 ukončena a má své vítěze... 

Náhled
01.11.2012

Krajská rada schválila Plán zimní údržby silnic

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 1. listopadu 2012 schválila Plán zimní údržby silnic v Jihomoravském kraji pro zimní období 2012/2013... 

Náhled
01.11.2012

Bude podepsáno 2. memorandum o koncepci sítě lůžkových zařízení na jižní Moravě

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 1. listopadu 2012 zřídila Pracovní skupinu pro plnění koncepčních opatření v rámci 1. a 2. etapy Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. Jmenovala také členy této pracovní skupiny... 

Náhled
31.10.2012

Letošní Ceny Jihomoravského kraje předány

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek během slavnostního večera na zámku ve Slavkově u Brna ve středu 31. října 2012 předal Ceny Jihomoravského kraje jejich letošním držitelům... 

Náhled
31.10.2012

Zahájení III. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 v 10:30 proběhne v Masarykově muzeu v Hodoníně slavnostní zahájení dalšího, v pořadí již třetího, ročníku soutěže „Čarovné barvy země“, jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj. Pořadatelem soutěže je Masarykovo muzeum v Hodoníně – Slovanské hradiště v Mikulčicích... 

Náhled
30.10.2012

Hejtman Hašek: Na jižní Moravě se žádná nemocnice rušit nebude

K 1. lednu 2013 se na jižní Moravě neruší žádná nemocnice a ani v horizontu příštích let se neuvažuje o tom, že by nějaká nemocnice na jihu Moravy zrušena byla. Toto hlavní sdělení uvedl na brífinku po jednání s ředitelem Regionální pobočky VZP Brno Jiřím Kořínkem hejtman Michal Hašek... 

Náhled
30.10.2012

V Jihomoravském kraji bylo ukončeno bezplatné testování vzorků lihovin

Vzhledem ke snížení rizika výskytu metylalkoholu v lihovinách bylo k 31. říjnu 2012 ukončeno bezplatné testování vzorků lihovin pro občany Jihomoravského kraje. Rozhodla o tom krajská rada 30. října 2012 na své schůzi... 

Náhled
30.10.2012

Hejtman Hašek bude jednat s ministerstvem zdravotnictví o údajném záměru na omezení akutní lůžkové péče

Mimořádná schůze rady dnes pověřila hejtmana Michala Haška a radního pro zdravotnictví Oldřicha Ryšavého jednáním s ministerstvem zdravotnictví a VZP o údajném záměru na omezení akutní lůžkové péče v krajské nemocnici v Tišnově a v Městské nemocnici v Hustopečích... 

Náhled
28.10.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se zúčastnil shromáždění u příležitosti 94. výročí vzniku Československa

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se v neděli 28. října 2012 zúčastnil slavnostního shromáždění u příležitosti 94. výročí vzniku samostatného Československa... 

Náhled
26.10.2012

Jednání Politické rady regionu centrope v Pamhagenu

Ve středu 25. října 2012 se zúčastnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák jednání Politické rady centrope v Pamhagenu v rakouském Burgenlandu... 

Náhled
24.10.2012

JAMU otevřela moderní školní Divadlo na Orlí

Ve středu 24. října 2012 zahájilo v Brně činnost nové školní divadlo Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU). Slavnostního otevření Divadla na Orlí se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Václav Božek... 

Náhled
24.10.2012

Obyvatelé Jihomoravského kraje mohou připomínkovat návrh krajského rozpočtu na rok 2013 až do 7. listopadu

Obyvatelé Jihomoravského kraje mohou v rámci ojedinělého projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ až do 7. listopadu 2012 připomínkovat v přípravné fázi návrh krajského rozpočtu na rok 2013... 

Náhled
24.10.2012

Prohlášení hejtmana Michala Haška k článku v MF DNES

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek reaguje na článek, který ve středu 24. října 2012 zveřejnila regionální mutace MF DNES... 

Náhled
21.10.2012

Jihomoravská delegace uctila památku obětí Kragujevackého masakru

V neděli 21. října 2012 se v srbském městě Kragujevac v Šumadiji uskutečnil za účasti delegace jihomoravského kraje pietní akt ve vzpomínkovém parku Šumarice. Památku obětí takzvaného Kragujevackého masakru zde uctil radní Jiří Altman... 

Náhled
18.10.2012

Kraj vydá knihu „Češi ve Vídni“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 18. října 2012 schválila uzavření licenční smlouvy nakladatelské mezi Jihomoravským krajem jako vydavatelem a paní Janou Koudelkovou jako autorkou za účelem vydání knihy „Češi ve Vídni“ v rámci projektu Porta culturae... 

Náhled
18.10.2012

Hejtman Hašek: Výkon služby policie na Znojemsku bude zajištěn i nadále

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve čtvrtek 18. října 2012 zúčastnil jednání k možnosti redislokací obvodních oddělení a policejních stanic na Znojemsku... 

Náhled
17.10.2012

Ředitelka Krajského úřadu JMK Věra Vojáčková se zúčastnila zasedání Koordinačního grémia

Ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková se ve středu 17. října 2012 zúčastnila zasedání Koordinačního grémia Pracovního programu, který je společný pro Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Spolkovou zemi Dolní Rakousko... 

25.10.2012

Byl vyhlášen další ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy

Náhled
17.10.2012

Soutěž České hlavičky 2012 zná vítěze

V prostorách krajského úřadu v Brně byly ve středu 17. října 2012 oficiálně oznámeny výsledky letošního ročníku soutěže České hlavičky 2012. Ceny nejlepším při slavnostním ceremoniálu v Mahenově divadle za Jihomoravský kraj předal náměstek hejtmana Václav Božek... 

Náhled
12.10.2012

V Brně bylo otevřeno Mezinárodní centrum klinického výzkumu – ICRC

V areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byly v pátek 12. října 2012 otevřeny prostory Mezinárodního centra klinického výzkumu (International Clinical Research Center – ICRC). Slavnostního zahájení 1. klinicko-výzkumného provozu v nových budovách ICRC se za Jihomoravský kraj zúčastnil hejtman Michal Hašek... 

Náhled
11.10.2012

Hejtman jednal se členy parlamentního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve čtvrtek 11. října 2012 přijal spolu s ředitelkou krajského úřadu Věrou Vojáčkovou v Brně členy parlamentního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj... 

Náhled
19.10.2012

Moravští výrobci regionálních produktů se zúčastní festivalu v italském Turíně

Nejvýznamnějším festivalem hnutí Slow Food je každé dva roky se opakující Salone del Gusto a Terra Madre – mezinárodní setkání všech, kteří se zajímají o kvalitní potraviny. Letos se na něm v italském Turíně představí také lahůdky moravských výrobců a farmářů...  

Náhled
10.10.2012

Práce na projektu Čisté povodí Svratky pokračují

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák se ve středu 10. října 2012 zúčastnil jednání řídícího výboru k projektům Čisté povodí Svratky a Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži... 

Náhled
10.10.2012

Kraj dlouhodobě podporuje integraci cizinců ze třetích zemí

Jihomoravský kraj zorganizoval ve středu 10. října 2012 v Brně setkání platformy integrace cizinců ze třetích zemí v Jihomoravském kraji... 

Náhled
08.10.2012

Hejtman se sešel s pořadateli folklorních festivalů na jižní Moravě

S představiteli celkem třinácti folklorních festivalů na jižní Moravě jednal hejtman Michal Hašek v pondělí 8. října 2012 v Brně... 

Náhled
08.10.2012

Klášter v Rajhradě otevřel zrekonstruované jižní křídlo prelatury

V benediktinském klášteře v Rajhradě se v pondělí 8. října 2012 za přítomnosti hejtmana Michala Haška uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor jižního křídla prelatury kláštera... 

Náhled
08.10.2012

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí má nový pavilon

Náměstek hejtmana Václav Božek se v pondělí 8. října 2012 v Brně zúčastnil slavnostního otevření nového výzkumného pavilonu Centra pro výzkum toxických látek v prostředí... 

Náhled
11.10.2012

Kraj obdržel dotace na pokrytí škod z povodní

Jihomoravský kraj obdržel dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity Evropské unie v celkové výši 8,5 milionu korun na pokrytí škod z přírodních katastrof – konkrétně na pokrytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2010... 

Náhled
08.10.2012

Hejtman Michal Hašek podpořil projekt vodáckého areálu v Brně

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 8. října 2012 setkal s představiteli sdružení “Vodácký areál Brno“, kteří mu představili projekt nového umělého vodáckého kanálu v Brně... 

Náhled
07.10.2012

Bike konference 2012 podpořila potenciál cyklistické dopravy v ČR

V rámci cyklistického veletrhu Bike Brno, který se uskutečnil na brněnském výstavišti ve dnech 4. – 7. října 2012, se konala i tradiční dvoudenní Bike konference. Konferenci uvedl náměstek hejtmana Václav Božek, který ocenil práci organizací, krajů a obcí, jež mají podíl na rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky... 

Náhled
06.10.2012

Valtice žily tradiční slavností vinobraní

V sobotu 6. října 2012 se hejtman Michal Hašek zúčastnil tradičního Valtického vinobraní. Akci společně organizovalo město a krajem zřizovaná Střední odborná škola vinařská a SOUZ Valtice... 

Náhled
06.10.2012

Delegace ze Sankt Pöltenu zavítala do Brna

V sobotu 6. října 2012 zavítala na jih Moravy delegace z centra Dolního Rakouska města Sankt Pölten. Rakouskou delegaci vedenou poslancem rakouského parlamentu Antonem Heinzlem přivítal v Brně hejtman Michal Hašek spolu s primátorem města Romanem Onderkou... 

Náhled
06.10.2012

Sportovci pomáhají

V uplynulých dnech (4. – 7. října 2012) se na brněnském výstavišti uskutečnil mezinárodní sportovní veletrh SPORTLife. V sobotu 6. října se pak v expozici Jihomoravského kraje sešlo několik desítek sportovních legend i současných vynikajících reprezentantů, aby nejrůznějšími aktivitami dokázali, že sport nejsou jen branky, body a vteřiny, ale i pozitivní životní styl... 

Náhled
05.10.2012

Blanenské SENIOR centrum otevřelo nový pavilon

V pátek 5. října 2012 byla za účasti hejtmana Michala Haška a jeho náměstka Ivo Poláka slavnostně předána do užívání přístavba krajem zřizovaného SENIOR centra Blansko – pavilonu Domova se zvláštním režimem... 

Náhled
05.10.2012

Výstava o regionu centrope

Dne 5. října 2012 byla v Moravské zemské knihovně zahájena výstava s názvem „Evropská územní spolupráce – region centrope“. Výstavu zahájila poslankyně Evropského parlamentu a členka Zastupitelstva JMK Zuzana Brzobohatá... 

Náhled
05.10.2012

Budování Kompetenčního centra Kuřim započalo položením základního kamene

Posílení konkurenceschopnosti jihomoravského strojírenství, jednoho z klíčových oborů regionu, napomůže naplnit Kompetenční centrum Kuřim, jehož základní kámen byl 5. října 2012 slavnostně položen za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a partnerů projektu. S otevřením centra se počítá na podzim 2013... 

Náhled
05.10.2012

Hejtman se sešel se zástupci svazu důchodců

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se v pátek 5. října 2012 sešel v prostorách brněnského sídla krajského úřadu se zástupci okresních organizací Svazu důchodců ČR pro Jihomoravský kraj... 

Náhled
04.10.2012

Charitativní akce „Koláč pro hospic“

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve čtvrtek 4. října 2012 podpořil 11. ročník charitativní akce „Koláč pro hospic“, kterou pořádá Dům bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče... 

Náhled
04.10.2012

Bezplatné testování na metanol pokračuje, pozitivních vzorků je již 40

Jihomoravský kraj pokračuje v bezplatném testování lihovin pro obyvatele jižní Moravy, u kterých mají lidé podezření na přítomnost metanolu. Rozhodla o tom Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 4. října 2012... 

Náhled
03.10.2012

Byla zahájena kampaň na podporu transformace sociálních služeb

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu byla ve středu 3. října 2012 zahájena mediální kampaň s názvem Podpora transformace sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Kampaň společně se zástupci ministerstva práce a sociálních věcí a fotografem Jindřichem Štreitem zahájil krajský radní Jiří Altman... 

Náhled
02.10.2012

Prohlášení Nemocnice Vyškov ke smluvním vztahům se společností MDgK- plus spol. s r.o.

Krajem zřizovaná Nemocnice Vyškov prohlášením reaguje na informace, které se objevily v médiích... 

Náhled
02.10.2012

Prohlášení Krajského úřadu JMK

Prohlášení Krajského úřadu Jihomoravského kraje k podvržené tiskové zprávě... 

Náhled
02.10.2012

Obyvatelé jižní Moravy mohou ode dneška připomínkovat návrh krajského rozpočtu na rok 2013

Obyvatelé jižní Moravy mohou od úterý 2. října 2012 připomínkovat návrh krajského rozpočtu na rok 2013. Umožňuje to dnes zahájený projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“... 

Náhled
01.10.2012

Otevření rozšířených prostor společnosti AT&T

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 1. října 2012 v Brně v areálu Campus Science Parku zúčastnil slavnostního otevření rozšířených prostor centra americké společnosti AT&T... 

Náhled
30.09.2012

Hejtman Michal Hašek předal jubilejní 100 000. Senior pas

Na brněnském náměstí Svobody se v neděli 30. září 2012 uskutečnil druhý ročník oslav Mezinárodního dne seniorů. Bohatého kulturního programu se zúčastnili také představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem... 

Náhled
02.10.2012

Michal Hašek: Slušnost není slabost

Prohlášení hejtmana Michala Haška... 

Náhled
29.09.2012

Dolní Loučky mají novou mateřskou školu

Předseda finančního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje Zdeněk Dufek v sobotu 29. září 2012 symbolickým přestřižením pásky otevřel novou mateřskou školu v Dolních Loučkách... 

Náhled
29.09.2012

Vzpěračský šampionát mládeže hostily Boskovice

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák se v sobotu 29. září 2012 v Boskovicích zúčastnil zahájení Mistrovství ČR ve vzpírání juniorů... 

Náhled
28.09.2012

20. výročí založení Moravské hasičské jednoty

Předseda finančního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje Zdeněk Dufek se v pátek 28. září 2012 zúčastnil setkání u příležitosti 20. výročí založení Moravské hasičské jednoty... 

Náhled
27.09.2012

Radní Pavel Balík zahájil 15. ročník Svatováclavského posvícení

Pavel Balík, člen Rady Jihomoravského kraje, ve čtvrtek 27. září 2012 ve Vídni v prostorách Velvyslanectví České republiky v Rakousku zahájil jubilejní 15. ročník Svatováclavského posvícení... 

Náhled
27.09.2012

Premiéra filmu "Arnošt Lustig - devět životů"

Radní Jihomoravského kraje Marie Cacková se ve čtvrtek 27. září 2012 zúčastnila slavnostní premiéry filmu "Arnošt Lustig - devět životů", která se konala ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Brně... 

Náhled
03.10.2012

Kraj na veletrhu SPORTLife 2012

POHYB, INSPIRACE, ZÁBAVA…taková bude již po osmé expozice Jihomoravského kraje na veletrhu SPORT Life 2012. Z bohatého programu, který jsme pro Vás společně s mnoha partnery připravili, si od čtvrtka až do neděle vybere každý... 

Náhled
27.09.2012

V Domově pokojného stáří Kamenná se konal den otevřených dveří

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve čtvrtek 27. září 2012 spolu s radní Marií Cackovou zúčastnil Dne otevřených dveří Domova pokojného stáří Kamenná v Brně. Akce se uskutečnila v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity... 

Náhled
27.09.2012

Nemocnice Znojmo má nový oční zákrokový sál

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve čtvrtek 27. září 2012 spolu se s náměstkem Stanislavem Juránkem zúčastnil otevření nového očního zákrokového sálu v Nemocnici Znojmo... 

Náhled
27.09.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák zahájil Podzimní výstavu výpěstku ze zahrad a vinohradů

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák ve čtvrtek 27. září 2012 zahájil v Brně Podzimní výstavu výpěstku ze zahrad a vinohradů územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město... 

Náhled
27.09.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil Dne otevřených dveří nové budovy Zdravotnické záchranné služby JMK

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve čtvrtek 27. září 2012 zúčastnil Dne otevřených dveří nové budovy Zdravotnické záchranné služby JMK. Měl tak možnost spolu s dalšími stovkami návštěvníků prohlédnout si prostory, odkud budou od ledna příštího roku vyjíždět výjezdové týmy záchranářů... 

Náhled
26.09.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se zúčastnil oslav 20. výročí založení Diecézní charity Brno

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek se ve středu 26. září 2012 odpoledne zúčastnil oslav 20. výročí založení Diecézní charity Brno, které se konaly v brněnských Lužánkách... 

Náhled
25.09.2012

Konference Rovná práva pro všechny proběhla v Brně

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v úterý 25. září 2012 spolu s radním Jiřím Altmanem zúčastnil v Brně konference Rovná práva pro všechny, kterou zorganizovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR... 

Náhled
25.09.2012

Hejtman Michal Hašek zahájil konferenci Come and Stay 2012

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v úterý 25. září 2012 zahájil dvoudenní konferenci s názvem Come and Stay 2012, která se koná u příležitosti Světového dne cestovního ruchu... 

Náhled
25.09.2012

Zvítězil ekologický projekt Velkých Pavlovic

V prostorách zastupitelského sálu krajského úřadu předala v úterý 25. září 2012 ředitelka úřadu Věra Vojáčková ceny nejlepším v rámci soutěže ekologických projektů obecních úřadů a institucí v Jihomoravském kraji... 

Náhled
25.09.2012

Hašek: Bezplatné testování alkoholu pro občany v JMK odhalilo už 24 vzorků s nebezpečným množstvím metylalkoholu

„Systém pro bezplatné kontroly alkoholu, který jsme spustili jako jediný kraj v ČR pro své občany, k dnešnímu ránu zachytil už 24 vzorků s nebezpečným obsahem metylalkoholu. Tyto případy jsme předali Policii ČR a Celní správě ČR,“ sdělil hejtman JMK Michal Hašek.... 

Náhled
24.09.2012

Hejtman Hašek poklepal základní kámen Středoevropského technologického institutu CEITEC

Hejtman Michal Hašek a náměstek hejtmana Václav Božek se v pondělí 24. září 2012 zúčastnili slavnostního poklepání základního kamene Středoevropského technologického institutu CEITEC v areálu kampusu VUT v Brně Pod Palackého vrchem... 

Náhled
23.09.2012

Premiéra koncertu v Domově pro seniory v Sokolnicích

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v neděli 23. září 2012 zúčastnil 1. Slavnostního koncertu, který pořádal Domov pro seniory Sokolnice... 

Náhled
23.09.2012

Uplynulo 100 let od postavení Mohyly míru

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek se v neděli 23. 9. 2012 u příležitosti 100. výročí od postavení Mohyly míru na slavkovském bojišti zúčastnil koncertu pěveckého sboru Sabruška... 

Náhled
27.09.2012

Michal Hašek reaguje na tvrzení o údajné neprůhlednosti dotačního systému JMK

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek reaguje na kritiku TOP 09 ve věci údajné neprůhlednosti dotačního systému JMK... 

Náhled
22.09.2012

Nový závod přinese stovku nových pracovních míst

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v sobotu 22. září 2012 zúčastnil slavnostního otevření nového závodu společnosti Metaldyne ve Zbýšově (okres Brno-venkov)... 

Náhled
22.09.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák otevřel nově zbudovaný Sběrný dvůr odpadů Veselice

V sobotu 22. září 2012 zorganizovala obec Vavřinec otevření nově zbudovaného Sběrného dvora odpadů Veselice. Oficiálního otevření se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Ivo Polák... 

Náhled
22.09.2012

Michal Hašek se sešel s Ivanem Haškem

Hejtman Michal Hašek se sešel s Ivanem Haškem. Stalo se tak u příležitosti sobotního (22. září 2012) charitativního utkání týmu Pavla Nedvěda v Hodoníně, za jehož výběr fotbalový internacionál nastoupil... 

Náhled
22.09.2012

Hejtman předal rohateckým hasičům nový vůz

V sobotu 22. září 2012 dobrovolní hasiči Rohatce uvedli slavnostně do provozu nový dopravní vůz. Slavnostní akce se uskutečnila za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, který automobil hasičům oficiálně předal... 

Náhled
22.09.2012

Tasovice mají nové dětské hřiště

Náměstek hejtmana Ivo Polák se v sobotu 22. září 2012 zúčastnil slavnostního otevření dětského hřiště v Tasovicích na Blanensku... 

Náhled
22.09.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek předal ceny vítězům soutěže hasičů v disciplínách TFA

V Říčanech u Brna se v sobotu 22. 9. 2012 konal 3. ročník výkonnostní soutěže jednotlivců dobrovolných a profesionálních hasičů v disciplínách TFA... 

Náhled
22.09.2012

Obec Lednice žila Lázeňským vinobraním

Po vinařských slavnostech v Mikulově a Znojmě pokračovaly o víkendu komornější slavnosti vinobraní také v řadě dalších měst a obcí na jižní Moravě. V sobotu 22. září 2012 se uskutečnilo také Lázeňské vinobraní v Lednici... 

Náhled
22.09.2012

Tradiční Husí slavnosti v Boskovicích

Náměstek hejtmana Ivo Polák se v sobotu 22. září 2012 zúčastnil devátého ročníku Husích slavností v Boskovicích... 

Náhled
25.09.2012

KRAJSKÝ ÚŘAD JMK OBDRŽEL CERTIFIKÁT ISO 27001

V týdnu od 3. do 7. 9. 2012 proběhl na dvou odborech Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru kancelář ředitelky a odboru informatiky – úspěšný certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 27001. Certifikát ISO/IEC 27001:2005 dokládá splnění, dodržování a další rozvoj specifických požadavků na systém řízení bezpečnosti informací... 

Náhled
21.09.2012

Hejtman Michal Hašek se setkal se seniory mikroregionu Kahan

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeněk Dufek v pátek 21. září 2012 v Zastávce u Brna se setkali se seniory z mikroregionu Kahan... 

Náhled
21.09.2012

V Masarykově muzeu v Hodoníně byl instalován Eurozámek pro osoby se sníženou schopností pohybu

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pátek 21. září 2012 zúčastnil spolu s radním Jiřím Altmanem v Hodoníně akce pořádané Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, v rámci které byl instalován Eurozámek na bezbariérové sociální zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu... 

Náhled
20.09.2012

Hejtman Michal Hašek jednal s vedením Diecézní charity Brno

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a radní Marie Cacková se ve čtvrtek 20. září 2012 setkali s ředitelem Diecézní charity Brno Oldřichem Haičmanem a řediteli oblastních charit na jižní Moravě. Setkání se uskutečnilo u příležitosti 20. výročí znovuobnovení Charity... 

Náhled
20.09.2012

Krajské zastupitelstvo jednomyslně schválilo podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 20. září 2012 jednomyslně schválilo podání stížnosti k Ústavnímu soudu proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. června 2012, kterým byly zrušeny Zásady územního rozvoje JMK... 

Náhled
20.09.2012

Hejtman přijal zástupce managementu Středoevropského technologického institutu CEITEC

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal ve čtvrtek 20. září 2012 zástupce managementu Středoevropského technologického institutu CEITEC... 

Náhled
20.09.2012

Kraj podpoří Diecézní charitu i krajskou organizaci ČSTV

Krajští zastupitelé na svém čtvrtečním jednání odsouhlasili dotaci pro Diecézní charitu i organizaci ČSTV... 

Náhled
20.09.2012

Konference se věnovala přeshraniční spolupráci na česko-rakouské hranici

V Brně se ve čtvrtek 20. září 2012 uskutečnila konference s názvem „Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici“. Akce se uskutečnila pod záštitou a za účasti náměstka hejtmana Václava Božka... 

Náhled
20.09.2012

Jihomoravský kraj pomůže brněnskému Klokánku

Hejtman Michal Hašek ve čtvrtek přijal vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD – Klokánek v Brně-Líšni Lenku Malhockou. Spolu se členy krajské rady Marií Cackovou a Jiřím Altmanem jednali o možnosti pomoci tomuto zařízení, které se dostalo do složité finanční situace, a přislíbili finanční pomoc. Čtvrteční krajské zastupitelstvo následně odsouhlasilo dotaci pro Klokánek ve výši 945 tisíc korun... 

Náhled
19.09.2012

Otevření nově zrekonstruovaného Dětského domova v ulici Jílová

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek a předseda finančního výboru zastupitelstva Zdeněk Dufek se ve středu 19. září 2012 zúčastnili otevření nově zrekonstruovaného Dětského domova v Brně na Jílové 13... 

Náhled
18.09.2012

Bezplatným testováním už prošla téměř stovka vzorků destilátů a lihovin

Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje na svém jednání 18. září 2012 projednala aktuální informace při řešení situace ohrožení životů a zdraví obyvatel metylalkoholem... 

Náhled
18.09.2012

Předání cen v soutěži energeticky, architektonicky a konstrukčně výjimečných staveb

V prostorách zastupitelského sálu krajského úřadu předal radní David Macek v úterý 18. září 2012 ocenění vítězům krajského kola česko-slovenské soutěže energeticky, architektonicky a konstrukčně výjimečných staveb - Building Efficiency Awards (BEFFA). Soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Michala Haška... 

Náhled
18.09.2012

Znovuotevření budovy školy Školského spolku Komenský ve Vídni

Ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková a vedoucí odboru školství Hana Poláková se v pondělí 17. září 2012 zúčastnily slavnostního znovuotevření budovy školy Školského spolku Komenský ve Vídni... 

Náhled
17.09.2012

Domov pro seniory Předklášteří měl Den otevřených dveří

Členka Rady JMK Marie Cacková a předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeněk Dufek se v pondělí 17. 9. 2012 zúčastnili Dne otevřených dveří krajem zřizovaného Domova pro seniory Předklášteří... 

Náhled
16.09.2012

Hasičům v obci Mokrá-Horákov předal hejtman nové vozidlo

Upravenou hasičskou cisternu Tatra 815 předal v neděli 16. září 2012 dobrovolným hasičům v obci Mokrá-Horákov hejtman Michal Hašek... 

Náhled
16.09.2012

Závodníci na horských kolech se utkali na Špilberku

Neděle 16. září 2012 patřila v Brně horským kolům, kde se uskutečnil závod s názvem Pells MTB kritérium Brno. Ocenění nejlepším závodníkům zde předal hejtman Michal Hašek... 

Náhled
16.09.2012

XX. Hrnčířský jarmark v Kunštátě

V neděli 16. září 2012 navštívil hejtman Michal Hašek XX. Hrnčířský jarmark v Kunštátě... 

Náhled
15.09.2012

Hasiči ve Svatoslavi obdrželi nové zásahové vozidlo

Dobrovolným hasičům ve Svatoslavi (okres Brno-venkov) předal hejtman Michal Hašek v sobotu 15. září 2012 nové zásahové vozidlo... 

Náhled
15.09.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil odhalení busty Lea Eitingera ke 100. výročí jeho narození

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v sobotu 15. září 2012 v Lomnici u Tišnova zúčastnil slavnostního odhalení busty Lea Eitingera ke 100. výročí jeho narození... 

Náhled
15.09.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek běžel Moravským krasem

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se v sobotu 15. září 2012 zúčastnil 48. ročníku Běhu Moravským krasem... 

17.09.2012

Soutěž Investor a Podnikatelská nemovitost dvacetiletí

Agentura CzechInvest ocení na přelomu října a listopadu 2012 nejvýznamnější investiční projekty a podnikatelské nemovitosti, které podpořily růst české ekonomiky tím, že si Českou republiku vybraly jako cíl svých podnikatelských aktivit... 

Náhled
15.09.2012

Hejtman navštívil tradiční Znojemské vinobraní

Jihomoravský hejtman Michal Hašek v sobotu 15. září 2012 navštívil tradiční Znojemské vinobraní... 

Náhled
15.09.2012

Kraj udělil první tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje

Součástí slavnostního zahájení XX. Hrnčířského jarmarku v Kunštátě v sobotu 15. září 2012 bylo udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje za rok 2012. Ocenění předali náměstek hejtmana Ivo Polák a radní Marie Cacková.... 

Náhled
14.09.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek navštívil Střední odborné učiliště Tišnov

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek navštívil v pátek 14. září 2012 Střední odborné učiliště Tišnov. Setkal se zde s pedagogickým sborem a diskutoval se studenty... 

Náhled
14.09.2012

Předání pěti zásahových vozidel jednotkám dobrovolných hasičů

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pátek 14. září 2012 předal spolu s ředitelem Hasičského záchranného sboru (HZS) JMK Jiřím Pelikánem dobrovolným hasičům pětici zásahových vozidel... 

Náhled
14.09.2012

Vzpomínkový akt u příležitosti 75. výročí úmrtí TGM

V pátek 14. září 2012 se v Brně uskutečnil vzpomínkový akt u příležitosti 75. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka... 

Náhled
14.09.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák zahájil National Info Day

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák zahájil v pátek 14. září 2012 v rámci projektu CEframe ve Vranově nad Dyjí akci s názvem National Info Day na téma povodňové ochrany a mezinárodní spolupráce při tvorbě její koncepce... 

Náhled
12.09.2012

Michal Hašek: Zřídili jsme krizovou linku pro případ otravy metylalkoholem a nabízíme bezplatné testování alkoholu

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek na dnešek svolal mimořádný krizový štáb, který se zabýval řešením stávající kritické situace v souvislosti s prodejem pančovaného alkoholu. Hlavním cílem tohoto jednání bylo nalézt a využít možnosti kraje, jak zabránit dalšímu šíření otravy metylalkoholem a ochránit obyvatele Jihomoravského kraje... 

Náhled
12.09.2012

Hejtman Michal Hašek přijal delegaci ze Samarské oblasti

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu 12. září 2012 přijal delegaci ze Samarské oblasti v čele s Alexandrem Koběnkem, ministrem ekonomického rozvoje, investic a obchodu Samarské oblasti... 

Náhled
12.09.2012

Jihomoravský a Banskobystrický kraj chystají spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák přijal ve středu 12. září 2012 delegaci Banskobystrického kraje a města Banská Bystrica... 

Náhled
11.09.2012

Hejtman Hašek svolává krizový štáb Jihomoravského kraje a totéž doporučuje v rámci množících se úmrtí na otravu metylalkoholem hejtmanům všech krajů ČR

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek svolává na středu 12. září 2012 ráno krajský krizový štáb. Předmětem jednání štábu bude reakce odpovědných složek Jihomoravského kraje na aktuální vývoj v případu pančovaného alkoholu a rizik pro obyvatele kraje... 

Náhled
10.09.2012

Otevřen nový Senior point v Brně na Křenové ulici

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a radní Marie Cacková v pondělí 10. září 2012 otevřeli v pořadí již osmý Senior point v Jihomoravském kraji v Brně na Křenové ulici... 

Náhled
10.09.2012

Hejtman Michal Hašek jednal s prezidentkou Hospodářské komory Dolního Rakouska Sonjou Zwazl

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 10. září 2012 v Brně setkal s prezidentkou Hospodářské komory Dolního Rakouska a poslankyní Spolkové rady Rakouské republiky Sonjou Zwazl... 

Náhled
10.09.2012

V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 10. září 2012 v prostorách brněnského výstaviště zúčastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu... 

Náhled
09.09.2012

Turistický a Cykloturistický den v Oslavanech

V neděli 9.září 2012 byl za účasti náměstka hejtmana Stanislava Juránka na nádvoří zámku v Oslavanech zahájen Turistický a Cykloturistický den... 

Náhled
08.09.2012

Hejtman Michal Hašek zahájil Pálavské vinobraní

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se v sobotu 8. září 2012 v Mikulově zúčastnil slavnostního zahájení Pálavského vinobraní... 

Náhled
13.09.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se zúčastnil oslav 720. výročí založení Jehnic

V sobotu 8. září 2012 proběhlo v rámci oslav 720. výročí založení Jehnic oficiální přijetí hostů z francouzského města Rennes a z družebního litevského města Kaunasu... 

12.09.2012

Individuální projekt „ Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“

Před rokem, 1. 9. 2011 byla zahájena realizace navazujícího individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“. .. 

Náhled
07.09.2012

Započala stavba pasivního bytového domu pro seniory v Modřicích

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pátek 7. září 2012 spolu s náměstkem Stanislavem Juránkem zúčastnil slavnostního poklepu základního kamene stavby pasivního bytového domu pro seniory v Modřicích... 

Náhled
07.09.2012

První ročník Dyjských vodohospodářských dnů

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák se v pátek 7. září 2012 spolu s krajským radním Oldřichem Ryšavým v Břeclavi zúčastnili prvního ročníku Dyjských vodohospodářských dnů s názvem „Voda nezná hranic“... 

Náhled
06.09.2012

V Borodinu byl představen projekt „Morava napoleonská“

Delegace představitelů Jihomoravského kraje vedená náměstkem hejtmana Václavem Horákem navštívila ve dnech 3. až 6. září 2012 Moskevskou oblast... 

Náhled
05.09.2012

Kraj připravuje Veletrh odborného vzdělávání

Dlouhodobým a prioritním záměrem Jihomoravského kraje je aktivní podpora tradičních podnikatelských oborů jako je strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a další technická odvětví. Ta se mohou dále rozvíjet především za předpokladu, že bude k dispozici dostatek odborně kvalifikovaných lidí. Proto Jihomoravský kraj již pátým rokem organizuje prezentaci středních odborných škol na „Veletrhu odborného vzdělávání“... 

Náhled
03.09.2012

Jižní Moravu navštívil guvernér irácké provincie Ninavah

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 3. září 2012 setkal s guvernérem irácké provincie Ninavah - Atheel Abdulazizem Al Nujaaifim. Oba představitelé společně zahájili Business Day Irák – brněnské setkání delegace provincie Ninavah s představiteli podnikatelských subjektů z jižní Moravy... 

Náhled
03.09.2012

Hejtman Michal Hašek zahájil nový školní rok

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 3. září 2012 zahájil nový školní rok v Základní škole v Brně-Kohoutovicích na Chalabalově ulici... 

Náhled
10.09.2012

Vyjádření hejtmana JMK k hospitalizaci dvou pacientů s otravou metylalkoholem v nemocnicích v Kyjově a ve Znojmě

Jihomoravský kraj po hospitalizaci dvou pacientů s otravou metylalkoholem v krajských nemocnicích v Kyjově a ve Znojmě upozornil všechna svá zdravotnická zařízení na možnost výskytu tohoto nebezpečí... 

Náhled
02.09.2012

Devátý ročník motocyklového Kyjovského okruhu

Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva JMK Jiří Janda se zúčastnil v neděli 2. září 2012 slavnostního zahájení IX. ročníku silničních závodů motocyklů „Kyjovský okruh“ a předal ceny vítězům. .. 

Náhled
01.09.2012

Brněnské Mendlovo náměstí hostilo Jihomoravské dožínky

Hejtman Michal Hašek se v sobotu 1. září 2012 zúčastnil Jihomoravských dožínek. Stejně jako v loňském roce zahájil dožínky krojovaný průvod moravskou metropolí. .. 

Náhled
01.09.2012

Představitelé Jihomoravského kraje se zúčastnili otevření skautské základny Kaprálův mlýn

Náměstkové hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a Ivo Polák a předseda finančního výboru Zastupitelstva JMK Zdeněk Dufek se v sobotu 1. září 2012 zúčastnili otevření skautské základny Kaprálův mlýn... 

Náhled
31.08.2012

Zahájení provozu Královopolského tunelu

Hejtman Michal Hašek se v pátek 31. 8. 2012 zúčastnil spolu s ministrem dopravy Pavlem Dobešem a primátorem Romanem Onderkou zahájení provozu Královopolského tunelu v Brně... 

Náhled
31.08.2012

Seminář Rady hospodářské a sociální dohody k dopravě v JMK

Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje pořádala v pátek 31. srpna 2012 seminář s názvem „Aktuální situace v dopravě“... 

Náhled
30.08.2012

Kraj zřídí Fond územního rozvoje

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 30. srpna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit s účinností od 1. ledna 2013 zřízení Fondu územního rozvoje JMK...  

Náhled
28.08.2012

Jihomoravský kraj otevřel svoji firemní mateřskou školu

Jihomoravský kraj dne 28. srpna 2012 otevřel svou firemní mateřskou školu v budově krajského úřadu v Brně na Žerotínově náměstí 1/2... 

Náhled
26.08.2012

Velkou cenu ČR sledovaly v Brně statisíce motocyklových fanoušků

Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix ČR, divácky nejatraktivnější domácí sportovní podnik, sledovaly o tomto víkendu (24. – 26. 8. 2012) na brněnském automotodromu statisíce motocyklových fanoušků... 

Náhled
25.08.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil „Mezigeneračního setkání rodin v Šiklově mlýně“

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a krajská radní Marie Cacková se v sobotu 25. srpna 2012 zúčastnili Mezigeneračního setkání rodin ve westernovém městečku Šiklův mlýn, které se koná v rámci projektu Rodinných pasů a Senior pasů... 

Náhled
25.08.2012

Mezinárodní výstava jiřin ve Velkých Opatovicích

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák zahájil v sobotu 25. srpna 2012 v Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích vernisáž Mezinárodní výstavy jiřin...  

31.08.2012

Hejtman reaguje na kritiku ODS ve věci prezentace kraje v médiích

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek reagoval na kritiku ODS ve věci prezentace v médiích... 

Náhled
24.08.2012

Vyhlášení výsledků soutěže „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2012“

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pátek 24. srpna 2012 v Tvarožné Lhotě na Hodonínsku zúčastnil vyhlášení výsledků soutěže „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2012“ a předal zde ocenění nejlepším obcím... 

Náhled
24.08.2012

Mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou je velkou příležitostí pro obě země

Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice, pan YU QINGTAI v pátek 24. srpna 2012 společně diskutovali o otázkách spolupráce mezi českými a čínskými regiony... 

Náhled
30.08.2012

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně rozezní letos klavír a varhany

Prestižní Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně se už po osmnácté uskuteční třetí zářijový týden. Mimořádnou akci pořádá Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministryně kultury Aleny Hanákové, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, primátora statutárního města Brna Romana Onderky... 

29.08.2012

Český svaz bojovníků za svobodu hledá pamětníky

Náhled
23.08.2012

Kraj obnoví unikátní Löw-Beerovu vilu

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 23. srpna 2012 schválila zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby Obnova vily Löw-Beerů“. Na následné tiskové konferenci o tom informoval hejtman Michal Hašek... 

Náhled
23.08.2012

Zemědělci oslaví jihomoravské dožínky

Stejně jako v loňském roce oslaví zemědělci jihomoravské dožínky na brněnském Mendlově náměstí. Symbolické zakončení žní zde vyvrcholí předáním dožínkových věnců v první zářijový den... 

Náhled
23.08.2012

Euroklíče v kraji pomáhají zdravotně znevýhodněným i rodičům malých dětí

Evropský projekt Euroklíč, s tradicí trvající již více než čtvrt století, je postupně realizován také v Jihomoravském kraji. Celkem 51 eurozámků a 4049 euroklíčů pomůže do konce roku 2012 zlepšit dostupnost veřejných služeb osobám se zdravotním postižením, rodičům dětí do tří let... 

Náhled
22.08.2012

V Brně jednal Poradní sbor hejtmana pro otázky koncepce zdravotnictví kraje

Ve středu 22. srpna 2012 se v Brně uskutečnilo zasedání Poradního sboru hejtmana Jihomoravského kraje pro otázky koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje... 

Náhled
21.08.2012

Vzpomínka na oběti srpnových událostí

Památku obětí srpnových událostí let 1968 a 1969 uctili účastníci úterního pietního aktu ve středu Brna. Hejtman Michal Hašek položil spolu s primátorem města Brna Romanem Onderkou květiny k pamětní desce Danuše Muzikářové na brněnském Moravském náměstí, poté uctil památku Stanislava Valehracha, zastřeleného na Orlí ulici... 

Náhled
19.08.2012

Hejtman předal ceny nejlepším tenistům na vozíku

Tenisové kurty sportovního areálu Club Classic v Brně o víkendu patřily Mezinárodnímu mistrovství České republiky v tenise na vozíku. V neděli 19. srpna 2012 zde hejtman Michal Hašek předal ocenění nejlepším soutěžícím. Pohár hejtmana JMK z jeho rukou obdržel celkový vítěz turnaje Steven Welch z USA... 

Náhled
19.08.2012

Uctili památku romských obětí tábora v Hodoníně u Kunštátu

V Hodoníně u Kunštátu se v prostorách bývalého tábora uskutečnilo v neděli 19. srpna 2012 pietní shromáždění k uctění památky obětí takzvaného cikánského tábora. Památce romských obětí nacistické persekuce se zde za přítomnosti ministra školství Petra Fialy poklonila také krajská radní Marie Cacková... 

Náhled
19.08.2012

Dobrovolní hasiči závodili ve Velkých Opatovicích

Za účasti jihomoravského hejtmana Michala Haška a jeho náměstka Ivo Poláka se v neděli ve Velkých Opatovicích uskutečnil Pohár SDH Velké Opatovice v požárním útoku... 

Náhled
18.08.2012

Hejtman Michal Hašek zahájil Ovčácké slavnosti v areálu Zlobice u Lipůvky

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu se starostou obce Malhostovice Petrem Grünwaldem v sobotu 18. srpna 2012 v poledne zahájil Ovčácké slavnosti v přírodním areálu Zlobice u Lipůvky... 

Náhled
15.08.2012

Delegace kraje na oslavách státního svátku Lichtenštejnského knížectví

Delegace Jihomoravského kraje v čele s radním Davidem Mackem oslavila 15. srpna 2012 ve Vaduzu státní svátek Lichtenštejnského knížectví... 

Náhled
15.08.2012

Připomínka 367. výročí vítězství Brňanů nad Švédy

Představitelé Jihomoravského kraje v čele s radní Marií Cackovou se ve středu 15. srpna 2012 zúčastnili připomínky 367. výročí vítězství Brňanů nad Švédy... 

Náhled
10.08.2012

Delegace mládeže z Estonska navštívila kraj

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek v pátek 10. srpna 2012 přijal v prostorách krajského úřadu delegaci mládeže z estonského města Kilingi-Nõmme, která na jih Moravy zamířila prostřednictvím programu Mládež v akci... 

Náhled
04.08.2012

Historicky první společná krajská soutěž profesionálních a dobrovolných hasičů

V Brně se v sobotu 4. srpna 2012 uskutečnila Historicky první společná jihomoravská krajská soutěž profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu... 

Náhled
04.08.2012

Dubňany hostily V. ročník České Parkinsoniády

V sobotu 4. srpna 2012 se v Dubňanech na Hodonínsku uskutečnil V. ročník České Parkinsoniády...  

Náhled
03.08.2012

Hejtman Michal Hašek podepsal Memorandum o spolupráci na obnově zámku v Moravském Krumlově

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek podepsal v pátek 3. srpna 2012 Memorandum o spolupráci na obnově zámku v Moravském Krumlově. Spolu s ním memorandum podepsala ministryně kultury ČR Alena Hanáková, dále starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina a jednatel společnosti Incheba Praha Jozef Kaliský... 

Náhled
01.08.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil zahájení 5. ročníku Slavností okurek

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve středu 1. srpna 2012 zúčastnil ve Znojmě zahájení 5. ročníku Slavností okurek... 

Náhled
01.08.2012

Fotosoutěž "Vyfoťte léto na jižní Moravě"

Od začátku srpna až do konce října se můžete na webových stránkách www.jizni-morava.cz zúčastnit fotografické soutěže, kterou vyhlásila krajská rada 30. července… 

Náhled
10.08.2012

Otevřena 3. výzva pro podávání žádostí o grant v programu SoMoPro II

Dne 10. srpna 2012 byla otevřena 3. výzva pro podávaní žádostí o grant v programu SoMoPro II. ... 

Náhled
01.08.2012

Pomoc 2 v 1 aneb Sbírej-toner.cz

Výraz 2 v 1 je v českém jazyce poměrně zažitou záležitostí. Denně se s ním setkáváme v drogeriích, obchodech s potravinami a dalším spotřebním zbožím. Slyšeli jste ale někdy o pomoci 2 v 1? Pokud ne, jistě vás budou zajímat následující informace... 

Náhled
31.07.2012

Vyhořelá Moravská Sahara bude obnovena

V Bzenci se v úterý 31. července 2012 uskutečnil první kulatý stůl a debata o důsledcích, škodách a přípravách obnovy lesního porostu v Bzenecké doubravě po rozsáhlém lesním požáru v květnu tohoto roku. Schůzku inicioval Jihomoravský kraj... 

Náhled
06.08.2012

Úplná uzavírka Husovického tunelu v Brně

Upozorňujeme řidiče, že od pátku 10. srpna (od 21.00 hod) bude zahájena úplná uzavírka Husovického tunelu v Brně, který je součástí silnice I/42 Brno - Velký městský okruh... 

Náhled
06.08.2012

Částečná uzavírka v brněnské ulici Hradecká

V týdnu od 13. do 17. srpna a následně o víkendu 25.-26.srpna bude částečně omezen provoz na silnici I/43 v ul. Hradecké (na příjezdu do Brna ve směru od Svitav, ale i v protisměru - na výjezdu z Brna na Svitavy)... 

Náhled
31.07.2012

Rada doporučila pokračování projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013-2017“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 30. července 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Povodím Moravy, s.p. Ten spočívá v prodloužení spolupráce do konce roku 2017... 

Náhled
31.07.2012

Nový turistický portál CENTROPE: Zážitky na dohled... nebo na několik kliků

Máte několik dní volna a chuť vyrazit na výlet? Jste vášnivý cyklista a rád byste vyzkoušel novou cyklotrasu? Hledáte zajímavou atrakci nebo program na víkend pro své děti? Od této chvíle najdete odpovědi na svoje otázky pod jednou adresou na novém turistickém portálu... 

Náhled
30.07.2012

Jižní Moravu navštíví guvernér iráckého regionu Ninavah

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání v pondělí 30. července 2012 schválila šestidenní návštěvu Atheela A. Al – Nujaifiho, guvernéra iráckého regionu Ninavah. rada také projednala zprávu o vyřizování podnětů doručených na Protikorupční linku Jihomoravského kraje za první pololetí letošního roku... 

Náhled
28.08.2012

Cena Jihomoravského kraje bude udělena již podeváté

Stejně jako v předchozích letech i letos bude udělena významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje. Návrhy mohou podávat zastupitelé, obce, spolky, ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. srpna... 

Náhled
30.07.2012

Krajská rada se zabývala situací na valtické vinařské škole

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 30. července 2012 vzala na vědomí výsledky inspekční činnosti České školní inspekce a výsledky šetření stížností odborem školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje z června a července roku 2012 na Střední odborné škole vinařské a Středním odborném učilišti zahradnickém, Valtice, Sobotní 116... 

Náhled
30.07.2012

Krajská rada nařídila mimořádnou kontrolu investičních akcí ve znojemské a kyjovské nemocnici

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání v pondělí 30. července 2012 požádala kontrolní a finanční výbor krajského zastupitelstva o provedení společné kontroly u investičních akcí v Nemocnici Znojmo a Nemocnici Kyjov... 

Náhled
29.07.2012

Delegace kraje se zúčastnila Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině

Delegace Jihomoravského kraje se v neděli 29. července 2012 zúčastnila na Velké Javořině Slavnosti bratrství Čechů a Slováků... 

Náhled
27.07.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil vyřazení nových absolventů Univerzity obrany

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pátek 27. července 2012 zúčastnil vyřazení nových absolventů Univerzity obrany... 

Náhled
25.07.2012

Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek požádal ministra dopravy o informaci ke stavu Centrálního registru vozidel

Předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek požádal ministra dopravy Pavla Dobeše o podrobné a pravdivé informace o aktuálním stavu Centrálního registru vozidel a reálnou informaci o uvedení tohoto systému do plně funkčního stavu... 

Náhled
24.07.2012

Hejtman Hašek: Letošní rok je pro jihomoravské zemědělce kritický

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v úterý 24. července 2012 navštívil na pozvání předsedy představenstva Regionální Agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka zemědělské podniky na jižní Moravě a seznámil se s průběhem letošní sklizně... 

Náhled
24.07.2012

Hejtman Michal Hašek přijal olympijskou vítězku Věru Růžičkovou

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v úterý 24. července 2012 přijal Věru Růžičkovou, olympijskou vítězku v soutěži družstev ve sportovní gymnastice žen z olympiády v roce 1948 v Londýně, která pojede povzbudit naše sportovce na letošní londýnské olympijské hry... 

Náhled
23.07.2012

Jihomoravský kraj má svou vizi do roku 2020 - kraj, kde je radost žít

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v červnu 2012 Aktualizaci strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020. Kraj tím získal svou vizi na následujících více než osm let... 

Náhled
21.07.2012

Tradiční meruňkobraní v Miroslavi

Průvod k soše svatého Floriána zahájil v sobotu 21. července 2012 tradiční meruňkobraní v Miroslavi na Znojemsku. K hostům již 23. ročníku slavnosti patřili také náměstek hejtmana Václav Božek a krajská radní Marie Cacková... 

Náhled
21.07.2012

Hvězdlice si připomínají jubileum

Městys Hvězdlice na Vyškovsku letos slaví 750 let od první písemné zmínky. Součástí oslav byl v sobotu 21. července 2012 také první sjezd rodáků. K jeho hostům patřili náměstek hejtmana Stanislav Juránek a radní Zdeněk Pavlík... 

Náhled
20.07.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák se zúčastnil Valné hromady k 100. výročí založení SDH Těchov

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák se v pátek 20. července 2012 zúčastnil Valné hromady k 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Těchov... 

Náhled
18.07.2012

Poděkování profesionálním hasičům, kteří se podíleli na zdolávání lesního požáru u Bzence

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák se ve středu 18. července 2012 v Kyjově zúčastnil slavnostního aktu ocenění příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, kteří se podíleli na zdolávání lesního požáru v blízkosti města Bzenec v květnu tohoto roku... 

Náhled
17.07.2012

Hašek: Kraj pořídí nové sanitky pro záchranáře

Rada Jihomoravského kraje v pondělí 16. července 2012 schválila nákup sedmnácti nových vozidel rychlé lékařské pomoci pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje (ZZS JmK) v celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky 31,7 mil. korun bez DPH... 

Náhled
15.07.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek zavzpomínal s Olešnickými na ničivou povodeň

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek se v neděli 15. července 2012 v Olešnici zúčastnil vzpomínkového setkání k připomenutí výročí bleskové povodně, která se přesně před deseti lety prohnala Olešnickem... 

Náhled
12.07.2012

Hejtman Michal Hašek otevřel průtah obcí Svatobořice-Mistřín

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s náměstkem Václavem Horákem ve čtvrtek 12. července 2012 slavnostně otevřeli průtah obcí Svatobořice-Mistřín... 

Náhled
12.07.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se zúčastnil Katolické charismatické konference

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek se ve čtvrtek 12. července 2012 zúčastnil na brněnském výstavišti v pavilonu F Katolické charismatické konference, nad kterou převzal záštitu... 

Náhled
12.07.2012

Do kraje zavítala delegace z Litvy

Náměstek hejtmana Václav Horák ve čtvrtek 12. července 2012 přivítal v prostorách brněnského sídla krajského úřadu delegaci litevského města Panevėžys v čele s jeho místostarostou Petrasem Narkevičiusem... 

Náhled
11.07.2012

Závěr kontroly ministerstva kultury v Lednici zní: bez výhrad

Ministerstvo kultury v těchto dnech doručilo zástupcům sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, které realizuje projekt „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“, oficiální výsledky kontroly, kterou zde dle plánu kontrol v červnu provedlo ministerstvo kultury. Jak se konstatuje v protokolu o provedené kontrole, nebyly při ní shledány žádné nedostatky... 

Náhled
11.07.2012

Prezentace moravských vín v Bruselu

Delegace Jihomoravského kraje pod vedením předsedkyně Výboru pro meziregionální spolupráci Anny Matějkové se dne 11. července 2012 zúčastnila v Bruselu prezentace moravských vín... 

Náhled
07.07.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek zdolal v rámci Moravského ulramaratonu 183 kilometry

Závěrečnou sedmou etapou skončil v sobotu 7. července 2012 v Lomnici jubilejní 20. ročník Moravského ultramaratonu. Extrémního běžeckého závodu, nad nímž převzal záštitu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, se zúčastnil rekordní počet 69 startujících... 

05.07.2012

Nad krajským úřadem zavlála moravská vlajka

Stejně jako na radnicích a obecních úřadech téměř čtyř set měst a obcí Moravy také na budově jihomoravského hejtmanství zavlála 5. července 2012 vedle státní vlajky ČR a Jihomoravského kraje také moravská vlajka... 

Náhled
04.07.2012

Jižní Moravu navštívila delegace provincie Milano

Člen Rady Jihomoravského kraje David Macek ve středu 4. července 2012 v Brně jednal s delegací italské provincie Milano... 

Náhled
04.07.2012

Krajská rada udělila první tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje

V letošním roce bude poprvé udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, kterým budou oceněni řemeslníci z jižní Moravy. Řemeslníky do soutěže nominovala muzea zřizovaná Jihomoravským krajem... 

Náhled
30.06.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se zúčastnil symbolického otevření Novodvorské aleje

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se v sobotu 30. června 2012 zúčastnil slavnostního otevření Novodvorské aleje, která v minulém roce zvítězila v anketě „Alej roku 2011“ pořádané neziskovým sdružením Arnika... 

Náhled
28.06.2012

Kraj dosud neobdržel oficiální rozsudek, kterým Nejvyšší správní soud zrušil zásady územního rozvoje

Rada Jihomoravského kraje na své čtvrteční schůzi 28. června 2012 vyslechla informace vedoucích příslušných odborů krajského úřadu v souvislosti se situací, kdy Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje... 

10.07.2012

Fotografická soutěž vyhlášená sítí PURPLE

Jihomoravský kraj je od roku 2010 členem evropské sítě perirurbánních regionů PURPLE. Periurbánní regiony jsou regiony v zázemí velkých evropských měst... 

Náhled
27.06.2012

Zahájení přístavby Centra služeb pro seniory Kyjov

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve středu 27. června 2012 zúčastnil slavnostního poklepání základního kamene a zahájení stavby „Centrum služeb pro seniory Kyjov – rozšíření“... 

Náhled
27.06.2012

Hejtman Michal Hašek poděkoval členům integrovaného záchranného systému za profesionální zásah při požáru u Bzence

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu 27. června 2012 předal v prostorách víceúčelové haly ve Vracově ocenění členům Integrovaného záchranného systému, kteří se podíleli na hašení požáru lesa v okolí Bzence na Hodonínsku v květnu letošního roku... 

Náhled
26.06.2012

Sliby, chyby a naštvaní vinaři

Komentář jihomoravského hejtmana Michala Haška... 

Náhled
25.06.2012

Hejtman Michal Hašek zahájil světovou konferenci IUFRO

Jihomoravský hejtman Michal Hašek v pondělí 25. června 2012 v Brně zahájil světovou konferenci IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), která je určena odborníkům zabývajícím se moderními metodami šlechtění lesních dřevin... 

Náhled
23.06.2012

Krajské zastupitelstvo podpořilo aktivity seniorských organizací

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 900 000 korun na aktivity krajské rady Rady seniorů České republiky, jejich členských organizací působících v Jihomoravském kraji a odborné sociální poradenství na jižní Moravě... 

Náhled
23.06.2012

Uzavírka silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ v úseku Mariánského náměstí (křižovatka s ul. Kšírovou)

Náhled
22.06.2012

Ceny vítězům soutěže Nejlépe opravená památka předány

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek spolu s radním Pavlem Balíkem v pátek 22. června 2012 předali ceny vítězům 5. ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2011“... 

Náhled
21.06.2012

Jihomoravský kraj zváží ústavní stížnost kvůli zrušení Zásad územního rozvoje

Jihomoravský kraj zváží ústavní stížnost na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Současně zahájí práce na novém zadání Zásad územního rozvoje, aby se v případě nutnosti na nich mohlo pracovat už od podzimu letošního roku... 

Náhled
21.06.2012

Kraj podpoří vznik filmu a seriálu o slovanských věrozvěstech

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 21. června 2012 schválilo poskytnutí finančního daru společnosti three brothers, spol. s r.o., ve výši 1 100 000 korun na produkci historického filmu a čtyřdílného seriálu o příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Film a seriál budou uvedeny příští rok, kdy si připomeneme 1150. výročí této události... 

Náhled
21.06.2012

Částečná uzavírka silnice I/42 v ulici Svatoplukova a Karlova

Z důvodu celoplošné opravy vozovky silnice I. třídy bude v termínu od 30.6.2012 do 15.7.2012 částečně uzavřena silnice I/42 v ul. Svatoplukova a Karlova – v úseku u Židenických kasáren - začátek úseku je před křižovatkou s ul. M. Kuncové a konec úseku je v křižovatce s ul. Karlova (silnice II/374 do Obřan)... 

Náhled
27.06.2012

Projekt Inovace mezinárodních studijních programů brněnských univerzit

Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou úspěšně ukončily společný projekt Inovace mezinárodních studijních programů brněnských univerzit... 

Náhled
21.06.2012

Soutěže regionálních potravin znají své vítěze

Ve čtvrtek 21. června 2012 se uskutečnilo hodnocení soutěžních vzorků přihlášených do letošního ročníku potravinářských soutěží „Regionální potravina Jihomoravského kraje“ a „Zlatá Chuť jižní Moravy 2012“... 

Náhled
21.06.2012

Zahájení Her Evropského paralympijského výboru pro mládež

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se spolu s radním Jiřím Altmanem zúčastnili ve čtvrtek 21. června 2012 v prostorách brněnské Wannieck Gallery zahájení Her Evropského paralympijského výboru pro mládež... 

Náhled
21.06.2012

Radní Jiří Altman se zúčastnil pietního aktu

Radní Jihomoravského kraje Jiří Altman se ve čtvrtek 21. června 2012 zúčastnil v Kounicových kolejích v Brně pietního aktu u příležitosti 70. výročí popravy brigádního generála Otakara Zahálky a dalších československých důstojníků z odbojové organizace Obrana národa...  

Náhled
21.06.2012

Benefiční turnaj podpoří bezplatnou právní poradnu pro pacienty

V sobotu 30. června se v Brně pod záštitou Jihomoravského kraje a Rakouského velvyslanectví uskuteční v tréninkovém centru 1. FC Zbrojovka Brno benefiční fotbalový turnaj Liga Cup... 

Náhled
20.06.2012

Vyhlášení výsledků soutěže České ručičky 2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Jiří Janda se ve středu 20. června 2012 v brněnském Divadle Reduta zúčastnili vyhlášení výsledků nejlepších žáků středních odborných škol a učilišť, kteří uspěli ve 4. ročníku soutěže České ručičky 2012... 

Náhled
20.06.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák otevřel rekonstruovanou zahradu RELAX

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák ve středu 20. června 2012 otevřel rekonstruovanou zahradu RELAX u chráněných bytů Centra VELAN v Klepačově u Blanska... 

Náhled
20.06.2012

V Brně začínají Hry Evropského paralympijského výboru pro mládež

V Brně se od středy 20. června do neděle 24. června 2012 konají Hry Evropského paralympijského výboru pro mládež, kterých se účastní na 350 mladých sportovců do dvaceti let ze 14 zemí... 

Náhled
20.06.2012

ROP Jihovýchod úspěšně funguje již šest let

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek se ve středu 20. června 2012 v Brně zúčastnil výroční konference ROP Jihovýchod u příležitosti 6. výročí úspěšného fungování Regionální rady Jihovýchod... 

Náhled
19.06.2012

Bezpečnostní rada kraje zasedala v Dukovanech

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v úterý 19. června 2012 předsedal 18. výjezdnímu jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje... 

Náhled
19.06.2012

Krajský úřad získal ocenění v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Krajský úřad Jihomoravského kraje získal pomyslnou stříbrnou medaili v šestém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Soutěž mapuje opatření úřadu k prosazování rovnosti žen a mužů jak dovnitř – vzhledem k zaměstnancům, tak i vně – vzhledem k obyvatelům kraje... 

Náhled
18.06.2012

Dětský domov ve Vranově prošel rekonstrukcí

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 18. června 2012 zúčastnil slavnostního otevření zrekonstruovaného dětského domova ve Vranově u Brna... 

Náhled
18.06.2012

Hejtman Michal Hašek přijal velvyslance Indické republiky

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal v pondělí 18. června 2012 velvyslance Indické republiky Venkatesana Ashoka u příležitosti jeho návštěvy Jihomoravského kraje... 

Náhled
15.06.2012

Jihomoravskou vesnicí roku se stala Tvarožná Lhota

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák v pátek 15. června 2012 vyhlásil v Krásensku výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku. Zlatou stuhu a celkové vítězství v krajském kole získala obec Tvarožná Lhota... 

Náhled
15.06.2012

Vyhlášení výsledků soutěže Skrytá paměť Moravy

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek a radní Pavel Balík se v pátek 15. června 2012 zúčastnil v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích vyhlášení výsledků VI. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy... 

Náhled
14.06.2012

Hejtman Michal Hašek zahájil koncert na zámku ve Slavkově u Brna

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve čtvrtek 14. června 2012 zahájil hejtmanský koncert, který se koná v rámci XVII. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae... 

Náhled
14.06.2012

Stavební práce projektu „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ začaly

Slavnostním poklepem základního kamene bylo ve čtvrtek 14. června 2012 symbolicky potvrzeno zahájení stavebních prací projektu „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ podpořeného dotací z Integrovaného operačního programu (IOP). Akce se zúčastnil jihomoravský hejtman Michal Hašek, starosta Lednice Libor Kabát... 

Náhled
14.06.2012

Protikorupční strategie kraje se bude aktualizovat

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 14. června 2012 schválila Zprávu o plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a uložila Stálé pracovní skupině pro oblast prevence korupce zabezpečit její aktualizaci do konce září letošního roku... 

Náhled
14.06.2012

Projekt Sbírej toner pomáhá domovu LILA v Otnicích

Již čtvrtým rokem běží v naší republice ekologicko-charitativní projekt Sbírej-toner.cz, který finančně podporuje ústavy a zařízení pro mentálně postižené spoluobčany... 

Náhled
14.06.2012

Představitelé kraje se zúčastnili setkání u příležitosti Dne Ruska

Náměstek hejtmana Václav Božek a radní Pavel Balík se ve čtvrtek 14. června 2012 zúčastnili setkání na Generálním konzulátu Ruské federace v Brně... 

Náhled
14.06.2012

Kvalita vody v Brněnské přehradě se zlepšila

Letošní opatření k čištění Brněnské přehrady přiblížili na tiskové konferenci 14. června 2012 náměstek hejtmana Ivo Polák, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK Anna Hubáčková a ředitel závodu Dyje s.p. Povodí Moravy Jan Moronga. 

Náhled
14.06.2012

Mikulčický památník přivítal mladé malíře

Památník Staré a Velké Moravy v Mikulčicích – Slovanské hradiště – přivítal ve čtvrtek 14. června 2012 desítky mladých malířů, kteří se zúčastnili II. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj.... 

Náhled
11.06.2012

Hejtman Michal Hašek přijal Jožku Černého

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 11. června 2012 přijal zpěváka lidových písní Jožku Černého u příležitosti jeho 70. narozenin... 

Náhled
11.06.2012

Ocenění dobrovolných dárců krve

U příležitosti letošního Světového dne dárců krve byli v pondělí 11. června 2012 v prostorách krajského úřadu oceněni dobrovolní dárci krve z jižní Moravy... 

Náhled
11.06.2012

Absolventi Gymnázia Vídeňská převzali maturitní vysvědčení z rukou hejtmana

Maturitní vysvědčení převzali v pondělí 11. června 2012 z rukou jihomoravského hejtmana Michala Haška absolventi brněnského gymnázia na Vídeňské... 

Náhled
10.06.2012

Dětský den Krajského úřadu Jihomoravského kraje s názvem "Cesta do středověku"

V neděli 10. června 2012 se na hradě Veveří konal dětský den Krajského úřadu Jihomoravského kraje s nazvem "Cesta do středověku"... 

Náhled
09.06.2012

Představitelé kraje se zúčastnili 5. ročníku Svátku řemesel

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, náměstek hejtmana Ivo Polák, radní Marie Cacková a předseda finančního výboru Zdeněk Dufek se v sobotu 9. června 2012 zúčastnili 5. ročníku Svátku řemesel, který se konal na zámku v Kunštátě... 

Náhled
09.06.2012

Hradní slavnost na Špilberku se konala již po sedmnácté

Noční hradní slavnost na Špilberku v sobotu 9. června 2012 udělala symbolickou tečku za letošním ročníkem festivalu Brno – město uprostřed Evropy... 

Náhled
09.06.2012

Účastníky charitativní cyklotour pozdravil náměstek hejtmana Stanislav Juránek

Na brněnském náměstí Svobody skončila v sobotu 9. června 2012 sedmá etapa veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem. Její účastníky přivítal náměstek hejtmana Stanislav Juránek...  

Náhled
07.06.2012

Prohlášení hejtmana Michala Haška

Hejtman Michal Hašek reaguje na obvinění podnikatele Radima Jančury...  

Náhled
07.06.2012

Hlavní cenu z přehlídky ohňostrojů získali Australané

Hlavní cenu 15. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis získali Australané ze společnosti Foti International Fireworks. Na slavnostním vyhlášení na brněnské Nové radnici 7. června 2012 jim blahopřál také náměstek hejtmana Václav Božek... 

Náhled
07.06.2012

Hejtman Michal Hašek přijal stolní tenistky Břeclavi – mistryně republiky

Hejtman Michal Hašek ve čtvrtek 7. června 2012 přijal spolu s radním Oldřichem Ryšavým úspěšné stolní tenistky MSK Břeclav... 

Náhled
06.06.2012

Jihomoravský kraj se ohrazuje proti tvrzením Radima Jančury

Jsme velmi překvapeni a znepokojeni zavádějícími informacemi pana Radima Jančury, které se objevily v médiích. Důrazně se proti nim ohrazujeme. Domníváme se, že pokud by pan Jančura měl jakékoliv relevantní důkazy o svých tvrzeních, již dávno by se obrátil na orgány činné v trestním řízení či na ÚOHS... 

Náhled
05.06.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil Fóra Hospodářských novin

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v úterý 5. června 2012 v Brně zúčastnil Fóra Hospodářských novin na téma „Jaká je perspektiva Jihomoravského kraje“... 

Náhled
04.06.2012

Hejtman Michal Hašek udělil medaile za zásah na řece Svratce

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 4. června 2012 v Tišnově udělil medaile příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje... 

Náhled
04.06.2012

Stovky návštěvníků zamířily na krajský úřad

V pondělí 4. června 2012 se v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnil další ročník dne otevřených dveří – letos s mottem „Úřad otevřený pro všechny“... 

Náhled
02.06.2012

Hudební festival Concentus Moraviae odstartoval v Boskovicích

Boskovický kostel svatého Jakuba byl v sobotu 2. června 2012 svědkem slavnostního zahájení XVII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae... 

Náhled
01.06.2012

Otevření Plzeňského domu v Bruselu

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a náměstek hejtmana Václav Horák se v pátek 1. června 2012 zúčastnili otevření Plzeňského domu, nového sídla Zastoupení Plzeňského, Pardubického a Jihomoravského kraje při EU... 

Náhled
01.06.2012

Hejtman Hašek požádal ministra financí a ministryni kultury o prověření projektu v Lednici

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pátek 1. června 2012 obrátil na ministra financí Miroslava Kalouska a ministryni kultury Alenu Hanákovou v souvislosti s mediální kritikou projektu „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“...  

Náhled
31.05.2012

Unikátní výstava o víně otevřena v Mikulově

Hejtman Michal Hašek v prostorách mikulovského zámku dne 31. 5. 2012 slavnostně otevřel novou expozici „Víno napříč staletími”. Nejrozsáhlejší stálá vinařská expozice v České republice je jedinečná svým obsahem i výtvarným zpracováním... 

Náhled
31.05.2012

Informace k úplné uzavírce silnice I. třídy v ul. Palackého třída v Brně

Od 1. června 2012 je v Brně uzavřena ulice Palackého třída, v Brně Králově Poli v úseku mezi ulicemi Husitská a Semilasso (jedná se v tomto úseku o silnici I. třídy č. 42 Brno – Velký městský okruh)...  

Náhled
31.05.2012

Kraj pokračuje v podpoře nadaných studentů

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 31. května 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, ve výši 3 890 000 korun na realizaci Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji ve školním roku 2012/2013... 

Náhled
31.05.2012

Sněm Hospodářské komory ČR na brněnském výstavišti

Prostory brněnského výstaviště hostily ve čtvrtek 31. května 2012 Sněm hospodářské komory ČR. K účastníkům sněmu promluvil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek... 

Náhled
31.05.2012

Coworking Centrum zahájilo projekt Slaďování rodinného a profesního života v podnikání

Ve čtvrtek 31. května 2012 byl za účasti náměstka hejtmana Stanislava Juránka slavnostně zahájen projekt Slaďování rodinného a profesního života v podnikání, jehož cílem je zkvalitnění a poskytnutí zázemí zejména ženám s malými dětmi, které chtějí samostatně podnikat nebo se vzdělávat... 

Náhled
30.05.2012

Hejtman Michal Hašek se setkal s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve středu dne 30. května 2012 setkal s ředitelem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiřím Pelikánem... 

Náhled
30.05.2012

Hejtman Michal Hašek jednal s prezidentem klubu Atlético Madrid

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek jednal ve středu 30. května 2012 s prezidentem klubu Atlético Madrid. Výprava Atlétika, letošního vítěze Evropské ligy, dorazila do Brna v úterý večer v čele s prezidentem Enriquem Cerezem Torresem a sportovním ředitelem Manolem Sánchezem Delgadem... 

Náhled
29.05.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil otevření nové výrobní haly společnosti ModusLink

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v úterý 29. května 2012 zúčastnil otevření nové výrobní haly společnosti ModusLink v Brně-Slatině... 

Náhled
29.05.2012

Jihomoravská tripartita bilancovala deset let činnosti

Deset let činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (tripartity) v úterý 29. května 2012 bilancoval hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, náměstek hejtmana Stanislav Juránek, předseda představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy Michal Štefl a předsedkyně Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Stanislava Slavíková... 

Náhled
29.05.2012

Do Noci kostelů se v regionu zapojí na 150 farností a modliteben

Předseda finančního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje Zdeněk Dufek se v úterý 29. května 2012 zúčastnil v prostorách brněnského biskupství tiskové konference ke 4. ročníku Noci kostelů... 

Náhled
25.05.2012

Brněnské letiště hostilo Mezinárodní den rodiny

Tisíce lidí zamířily v neděli 27. května na brněnské letiště, které hostilo Mezinárodní den rodiny... 

Náhled
25.05.2012

Návštěva bulharské delegace v Mikulčicích

Náměstek hejtmana Ivo Polák a předsedkyně výboru pro meziregionální vztahy Zastupitelstva JMK Anna Matějková se v sobotu dne 26. května 2012 setkali v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích s bulharskou delegací v čele s viceprezidentkou Bulharské republiky Margaritou Popovou... 

Náhled
24.05.2012

Jednání evropské sítě PURPLE v Jihomoravském kraji

Ve dnech 24. – 25. května 2012 se v Jihomoravském kraji konalo dvoudenní jednání evropské sítě periurbánních regionů PURPLE... 

Náhled
24.05.2012

Budova na České bude i nadále sloužit dětem a mládeži

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek ve čtvrtek dne 24. května 2012 slavnostně převzal od zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do vlastnictví kraje budovu v brněnské ulici Česká 11. Symbolický klíč mu předala náměstkyně ministra Eva Bartoňová... 

Náhled
24.05.2012

Hašek: Ministerstvo financí pochválilo hospodaření Regionálního operačního programu Jihovýchod

Pochvalou za správné hospodaření skončilo přezkoumání Řídícího a kontrolního systému zřízeného pro účely Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod pro období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011... 

Náhled
23.05.2012

Vyjádření hejtmana JMK Michala Haška k případu zraněného chlapce v Břeclavi

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v souvislosti se zjištěním policie, že zraněný chlapec v Břeclavi si útok vymyslel, poděkoval Policii ČR za perfektní práci, kterou v tomto případě odvedla... 

Náhled
23.05.2012

Hejtman Hašek: Zrušení zelené nafty povede k likvidaci našeho zemědělství

Rozhodnutí vlády zrušit tzv. zelenou naftu a trvat na zavedení spotřební daně z tichého vína označil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek na brífinku ve středu 23. května 2012 za ekonomický nesmysl, který prohloubí problémy našeho zemědělství... 

Náhled
23.05.2012

Krajský úřad získal ocenění za cykloturistické mapy

Významná ocenění získal Krajský úřad Jihomoravského kraje na 9. mezinárodní kartografické přehlídce TOURMAP, která se uskutečnila ve dnech 17. – 20. května 2012 na Výstavišti v Praze... 

Náhled
22.05.2012

Hejtman jednal s ministryní kultury o budoucnosti památek na jižní Moravě

Budoucnost Lednicko-valtického areálu, Slovanského hradiště v Mikulčicích, zámku v Moravském Krumlově a Janáčkova kulturního centra byly hlavními tématy jednání hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška s ministryní kultury Alenou Hanákovou v úterý 22. května 2012... 

Náhled
22.05.2012

Hejtman Michal Hašek se sešel se starosty sokolských žup jižní Moravy

Hejtman Michal Hašek se v úterý dne 22. května 2012 sešel se starosty sokolských žup jižní Moravy. Starostové jej informovali o přípravě XV. Všesokolského sletu, který se uskuteční 1. – 6. července v Praze... 

Náhled
21.05.2012

Politická rada centrope jednala v Brně

Nejvyšší političtí představitelé krajů a měst tvořících středoevropský přeshraniční region centrope se sešli v pondělí 21. května v Brně na Nové radnici na pravidelném pololetním zasedání, aby projednali a rozšířili program vzájemné spolupráce. Summitu předsedal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor statutárního města Brna Roman Onderka... 

Náhled
19.05.2012

Představitelé Jihomoravského kraje se zúčastnili soutěže Česko – slovenská Miss Roma 2012

Náměstci hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a Václav Božek, předsedkyně výboru pro meziregionální vztahy Zastupitelstva JMK Anna Matějková a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jiří Janda se v sobotu dne 19. května 2012 zúčastnili v Kulturním domě v Hodoníně soutěže Česko – slovenská Miss Roma 2012... 

Náhled
19.05.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák předal ceny vítězům soutěže mladých hasičů

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák v sobotu 19. května 2012 v Doubravici nad Svitavou předal ceny vítězům okresní soutěže mladých hasičů s názvem „Plamen“... 

Náhled
17.05.2012

Den otevřených dveří krajského úřadu se uskuteční 4. června

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 17. května 2012 schválila záměr uspořádat Den otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje... 

Náhled
17.05.2012

Jihomoravský kraj při prodeji areálu zahradnické školy v Brně-Bohunicích nepochybil

Policie ČR zaslala na Krajský úřad JMK vyrozumění, že oznámení týkající se podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s prodejem areálu bývalé zahradnické školy v Brně-Bohunicích bylo odloženo podle § 159a odst. 1 trestního řádu, neboť nebylo zjištěno spáchání trestného činu... 

Náhled
16.05.2012

Žluté kvítky rozzářily ulice českých a moravských měst

Letošní šestnáctý květen byl již šestnáctým Českým dnem proti rakovině. Do celostátní sbírky, kterou organizuje Liga proti rakovině, se několik posledních let aktivně zapojuje i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek... 

Náhled
16.05.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák slavnostně otevřel Domov pro seniory Santini ve Křtinách

Náměstek hejtmana Ivo Polák ve středu 16. května 2012 slavnostně otevřel Domov pro seniory Santini ve Křtinách, který provozuje občanské sdružení Lumina... 

Náhled
16.05.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil slavnosti Dies Academicus

Hejtman Michal Hašek se ve středu 16. května 2012 zúčastnil udělení cen rektora Masarykovy univerzity v rámci akademické slavnosti Dies Academicus 2012... 

Náhled
15.05.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák zahájil výstavu Brána recyklace

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák v úterý 15. května 2012 zahájil výstavu Brána recyklace... 

Náhled
14.05.2012

Hejtman Michal Hašek předal stuhu praporu Bučovice

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 14. května 2012 zúčastnil žehnání bojového praporu 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice propůjčeného prezidentem ČR Václavem Klausem a předal vyšívanou hejtmanskou stuhu k dekoraci bojového praporu... 

Náhled
18.05.2012

Jednání Politické rady centrope v Brně

Nejvyšší političtí představitelé krajů a měst tvořících přeshraniční region centrope se v pondělí 21. května v Brně sejdou na pravidelném pololetním zasedání, aby projednali a rozšířili program vzájemné spolupráce... 

Náhled
18.05.2012

Jednání členů sítě evropských periurbánních regionů PURPLE v Jihomoravském kraji

Ve dnech 24. – 25. 5. 2012 se uskuteční jednání členů sítě evropských periurbánních regionů PURPLE v Jihomoravském kraji... 

Náhled
18.05.2012

Návštěva britského spisovatele Simona Mawera v Jihomoravském kraji

Ve dnech 24. – 26. 5. 2012 přijede na návštěvu Jihomoravského kraje britský spisovatel Simon Mawer, autor knih Mendelův trpaslík a Skleněný pokoj, jejichž děj je spojen s městem Brnem... 

Náhled
14.05.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek předal jmenovací dekrety dalším 27 ředitelům

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek předal v pondělí dne 14. května 2012 jmenovací dekrety dalším 27 ředitelům škol zřizovaných Jihomoravským krajem... 

Náhled
11.05.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil zahájení 45. ročníku Valtických vinných trhů

Hejtman Michal Hašek se v pátek 11. května 2012 zúčastnil zahájení 45. ročníku Valtických vinných trhů. Zástupcům a.s. Vinné sklepy Valtice předal „Pohár hejtmana Jihomoravského kraje“ za nejvýše oceněné víno od výrobce z Jihomoravského kraje za Frankovku 2009, výběr z hroznů... 

Náhled
09.05.2012

Vítězství nad fašismem uctili u památníku rudoarmějců

Pietním aktem na brněnském ústředním hřbitově vyvrcholily ve středu dne 9. května 2012 vzpomínkové akce u příležitosti 67. výročí vítězství nad fašismem... 

Náhled
08.05.2012

Uctění památky obětí druhé světové války

Představitelé Jihomoravského kraje uctili v úterý 8. května 2012 u příležitosti 67. výročí ukončení druhé světové války památku obětí tohoto nejničivějšího válečného konfliktu moderní historie... 

Náhled
08.05.2012

Památník na letišti připomíná válečné letce

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek se v úterý dne 8. května 2012 zúčastnil na brněnském letišti odhalení památníku, který připomíná zásluhy československých letců z druhé světové války...  

Náhled
07.05.2012

Oslavy Dne vítězství na ruském konzulátu

U příležitosti oslav Dne vítězství uspořádal v pondělí 7. května 2012 Generální konzulát Ruské federace v Brně slavnostní recepci. Přítomné při ní pozdravil náměstek hejtmana Václav Božek... 

Náhled
03.05.2012

Stavba Multifunkčního centra na zámku Lednice má zelenou

Starosta Lednice Libor Kabát jako představitel sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice a zástupce sdružení firem IMOS Brno, a.s., OHL ŽS, a.s. a UNISTAV, a.s. Oldřich Štercl dnes ve čtvrtek 3. května 2012 podepsali smlouvu o dílo stavební obnovy projektu "Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum"... 

Náhled
03.05.2012

Projekt SoMoPro se představí v Moskvě

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 3. května 2012 schválila záměr uspořádat prezentaci programu SoMoPro v Moskvě v prostorách Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci... 

Náhled
02.05.2012

Hejtman Michal Hašek přijal zástupce Farmy československo-čínského přátelství

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal ve středu 2. května 2012 společně s představiteli významných společností a institucí působících v regionu zástupce Farmy československo-čínského přátelství... 

Náhled
02.05.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák zahájil konferenci ve Křtinách

Náměstek hejtmana Ivo Polák zahájil ve středu 2. května 2012 ve Společenském a vzdělávacím centru zámku ve Křtinách konferenci s názvem „Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce…“ 

Náhled
28.04.2012

Radní Jiří Altman se zúčastnil pietního aktu v Ořechově

Radní Jihomoravského kraje Jiří Altman se v sobotu dne 28. dubna 2012 zúčastnil pietní vzpomínky u příležitosti 67. výročí ukončení druhé světové války a osvobození Ořechova... 

Náhled
27.04.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek předal první jmenovací dekrety ředitelům škol

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek předal v pátek dne 27. dubna 2012 jmenovací dekrety ředitelům škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Šlo o prvních 22 vítězů konkurzních řízení z celkových 150, které letos na jaře vyhlásil Jihomoravský kraj. Ve všech případech krajská rada rozhodla v souladu s doporučením konkurzní komise...  

Náhled
26.04.2012

Vzpomínka na osvobození Brna

Položením věnců na brněnském ústředním hřbitově si ve čtvrtek 26. dubna 2012 připomenuli představitelé města Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí 67. výročí osvobození moravské metropole... 

Náhled
25.04.2012

Náměstek hejtmana Václav Božek se zúčastnil vyhlášení výsledků soutěže Stavba JMK 2011

Náměstek hejtmana Václav Božek se ve středu 25. dubna 2012 zúčastnil vyhlášení výsledků soutěže Stavba JMK 2011. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na brněnském výstavišti u příležitosti konání stavebních veletrhů... 

Náhled
25.04.2012

Krajský úřad získal osvědčení „Audit rovné příležitosti“

Krajský úřad Jihomoravského kraje získal tento měsíc osvědčení „Audit rovné příležitosti“, který uděluje nestátní nezisková organizace Gender studies o.p.s... 

Náhled
25.04.2012

Hejtman Michal Hašek se setkal se slovinskou velvyslankyní

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve středu dne 25. dubna 2012 setkal se slovinskou velvyslankyní Smiljanou Knez... 

Náhled
25.04.2012

Jarní plavecké závody v Hodoníně se konaly již podeváté

V Hodoníně se ve středu 25. dubna 2012 konal devátý ročník Jarních plaveckých závodů - Memoriál Ludmily Švachové... 

Náhled
24.04.2012

Nejlepším sportovcem Jihomoravského kraje byl vyhlášen Michal Březina

Nejlepším sportovcem Jihomoravského kraje za minulý rok byl v úterý 24. dubna 2012 vyhlášen krasobruslař Michal Březina... 

Náhled
24.04.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek přijal rakouského velvyslance

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek přijal v úterý dne 24. dubna 2012 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu velvyslance Rakouské republiky Ferdinanda Trauttmansdorffa... 

Náhled
23.04.2012

Kraj se dohodl s VZP – žádná krajská nemocnice v JMK se neruší

Na základě iniciativy hejtmana Michala Haška se dnes v pondělí 23. dubna 2012 na mimořádném jednání lídrů krajské koalice sešli hejtman Michal Hašek, náměstek hejtmana Stanislav Juránek a krajský radní pro zdravotnictví Oldřich Ryšavý s ředitelem krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Antonínem Jízdným... 

Náhled
23.04.2012

Hejtman Michal Hašek jednal s velvyslancem USA

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal v pondělí 23. dubna 2012 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje velvyslance USA Normana L. Eisena. Hejtman poté spolu s velvyslancem zhlédli v prostorách Jihomoravského inovačního centra (JIC) prezentaci projektů JIC, CEITEC, FNUSA-ICRC a IT4I... 

Náhled
22.04.2012

Vyjádření hejtmana Michala Haška k pochodu Břeclaví

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v neděli 22. dubna 2012 vyjádřil k pochodu Břeclaví... 

Náhled
20.04.2012

Park pod Špilberkem hostil brněnský Den Země

Park pod brněnským hradem Špilberk se v sobotu stal místem brněnských oslav Dne Země. Akci slavnostně zahájil náměstek jihomoravského hejtmana Ivo Polák... 

Náhled
20.04.2012

Jihomoravský kraj podpoří letošní Grand Prix ČR

Rada Jihomoravského kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Propagace Jihomoravského kraje při pořádání Grand Prix České republiky 2012“. ... 

Náhled
20.04.2012

Rada schválila vyhlášení výzvy v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Jihomoravského kraje schválila vyhlášení 4. výzvy k předkládání grantových projektů do globálního grantu v oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost... 

Náhled
19.04.2012

Rada projednala Memorandum o obnově zámku v Moravském Krumlově

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 19. dubna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Obnova části renesančního zámku Moravský Krumlov“... 

Náhled
19.04.2012

Jednání rady se zúčastnil krajský policejní ředitel

V úvodu jednání Rady Jihomoravského kraje ve čtvrtek 19. dubna 2012 vystoupil krajský policejní ředitel Tomáš Kužel, který radní seznámil s aktuální situací v městě Břeclavi po nedělním násilném činu napadení mladého chlapce... 

Náhled
19.04.2012

Rada schválila výsledky soutěže o nejlépe opravenou památku

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 19. dubna 2012 schválila výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2011“ a jmenovala prvních jedenáct ředitelů středních škol... 

Náhled
20.04.2012

Radní podpořili sbírku Svátek s Emilem

Radní Jihomoravského kraje podpořili ve čtvrtek dne 19. dubna 2012 na jednání rady sbírku Svátek s Emilem... 

Náhled
19.04.2012

Rada projednala dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 19. dubna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 28 milionů korun... 

Náhled
19.04.2012

Studenti přednášeli na středoškolské Ekologické konferenci

V prostorách brněnského Gymnázia Globe se ve čtvrtek dne 19. dubna uskutečnila středoškolská Ekologická konference. Přednášek žáků a studentů se zúčastnil také náměstek hejtmana Ivo Polák... 

Náhled
18.04.2012

Hejtman Michal Hašek jednal o současné situaci v Břeclavi

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes ve středu 18. dubna 2012 jednal v Břeclavi o současné situaci ve městě... 

Náhled
16.04.2012

Delegace kraje na oficiální návštěvě Zadarské župy

Delegace Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem zahájila dne 16. dubna 2012 oficiální návštěvu Zadarské župy v Chorvatsku... 

Náhled
13.04.2012

Vedení kraje se kvůli návrhu na zavedení spotřební daně na víno obrací na starosty obcí jižní Moravy

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. dubna 2012 vyslovila zásadní nesouhlas s návrhem Vlády ČR na zavedení spotřební daně na tzv. tiché víno... 

Náhled
12.04.2012

Brněnské letiště slavilo výročí

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve čtvrtek dne 12. dubna 2012 v prostorách brněnského letiště zúčastnil setkání u příležitosti 10. výročí provozování mezinárodního letiště Brno-Tuřany společností Letiště Brno... 

Náhled
12.04.2012

Petice a petiční arch proti zavedení daně na tiché víno ke stažení zde

Zde zájemci naleznou ke stažení petici a petiční arch proti zavedení daně na tiché víno. Petici je možno podepsat také ve vstupním vestibulu sídla Krajského úřadu Jihomoravského kraje (Žerotínovo nám. 3/5, Brno)...  

Náhled
12.04.2012

Hejtman Michal Hašek a náměstek hejtmana Stanislav Juránek se zúčastnili požehnání publikace Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a náměstek hejtmana Stanislav Juránek se dnes ve čtvrtek 12. dubna 2012 zúčastnili požehnání publikace Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně... 

Náhled
12.04.2012

Hejtman Michal Hašek se setkal s pořadateli hokejového mistrovství světa

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve čtvrtek dne 12. dubna 2012 setkal se zástupci pořadatelů hokejového mistrovství světa do 18 let... 

Náhled
12.04.2012

Hejtman Michal Hašek a náměstek hejtmana Ivo Polák se zúčastnili otevření nově vybudovaných prostor Nemocnice milosrdných bratří v Letovicích

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a náměstek hejtmana Ivo Polák se dnes ve čtvrtek 12. dubna 2012 zúčastnili otevření nově vybudovaných prostor nemocnice a dvou zrekonstruovaných oddělení Nemocnice milosrdných bratří v Letovicích.... 

Náhled
12.04.2012

Hejtman Michal Hašek odvolal dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes ve čtvrtek 12. dubna 2012 odvolal na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru... 

Náhled
11.04.2012

Jihomoravský kraj, Svaz vinařů ČR a Agrární komora zahájili petici proti zavedení daně na tiché víno

Vůbec poprvé v historii se vedení Jihomoravského kraje pustilo do petice proti opatření vlády. Společně se Svazem vinařů, Agrární komorou ČR a představiteli vinařů dnes ve středu 11. dubna 2012 zahájili petiční akci s cílem přesvědčit zákonodárce, aby zavedení daně na tzv. tiché víno nepodpořili... 

Náhled
12.04.2012

Rekonstrukce silnice II/602 Říčany – Říčky začala 12. dubna 2012

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zahajuje ve čtvrtek 12. dubna 2012 stavební práce na jednom z prvních projektů, které jsou připravovány k realizaci v roce 2012, a to rekonstrukcí vozovky na silnici II/602 mezi obcemi Říčany a Říčky... 

Náhled
11.04.2012

Veřejná sbírka Svátek s Emilem se koná již podesáté

Členka Rady Jihomoravského kraje Marie Cacková se ve středu 11. dubna 2012 v Brně zúčastnila tiskové konference Nadačního fondu Emil, který pořádá příští týden již desátý ročník veřejné sbírky Svátek s Emilem. Výtěžek sbírky je určený na podporu sportovních aktivit dětí a mladých lidí s handicapem.... 

Náhled
11.04.2012

Ocenění pro nejlepší knihovny v kraji

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu dne 11. dubna 2012 na Setkání knihoven obcí JMK předal ocenění nejlepším neprofesionálním knihovnám Jihomoravského kraje za rok 2011. Ocenění hejtman předal v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně spolu s krajským radním Pavlem Balíkem... 

Náhled
10.04.2012

Na sociální služby směřují další prostředky

Hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek v úterý dne 10. dubna 2012 jednal v Praze s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem. Ústředním tématem schůzky bylo financování sociálních služeb v letošním roce... 

Náhled
10.04.2012

Hejtman Michal Hašek vystoupil s projevem na konferenci Jídlo z blízka pro jižní Moravu

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vystoupil v úterý dne 10. dubna 2012 na konferenci Jídlo z blízka pro jižní Moravu s projevem na téma „Jídlo z blízka z pohledu rozvoje regionu jižní Moravy“... 

Náhled
05.04.2012

Cvičení Uzávěr 2012 prověřilo složky Integrovaného záchranného systému JMK

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve čtvrtek dne 5. dubna 2012 zahájil krajské taktické cvičení Uzávěr 2012... 

Náhled
04.04.2012

Nemocnice Vyškov má novou jednotku intenzivní péče

Radní Oldřich Ryšavý a Zdeněk Pavlík se ve středu dne 4. dubna 2012 zúčastnili otevření mezioborové jednotky intenzivní péče v Nemocnici Vyškov... 

Náhled
04.04.2012

Regionální operační programy zvládají nejlépe čerpat peníze z evropských fondů

Regionální operační programy zvládají čerpat peníze z evropských fondů rychleji a lépe než centrální operační programy – to je hlavní argument pro jejich zachování v letech 2014 – 2020, vysvětlili na tiskové konferenci ve středu dne 4. dubna 2012 ředitelé Úřadů regionální rady Severovýchod Zdeněk Semorád a Jihovýchod Artur Zatloukal.... 

Náhled
04.04.2012

Jihomoravský kraj je na Facebooku

Jihomoravský kraj má svoje stránky nově také na sociální síti Facebook. Hledáte-li aktuální informace o dění, připravovaných a pořádaných akcích v Jihomoravském kraji, klikněte na označení sociální sítě Facebook na úvodní webové stránce kraje vpravo nahoře... 

Náhled
03.04.2012

V Bohuticích otevřeli expozici křížové cesty

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se v úterý 3. dubna 2012 zúčastnil otevření unikátní expozice křížové cesty na zámku v Bohuticích na Moravskokrumlovsku... 

Náhled
03.04.2012

Zákon o zdravotních službách nabyl účinnosti

V neděli 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)... 

Náhled
03.04.2012

Hejtman Michal Hašek vystoupil s projevem na diskusním fóru Agrární komory

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vystoupil s projevem na diskusním fóru Agrární komory České republiky. Jednání komory se uskutečnilo v úterý dne 3. dubna 2012 v prostorách brněnského výstaviště... 

Náhled
03.04.2012

Společnost Kordis JMK vyhlásila výběrové řízení na čipové karty

Společnost Kordis JMK vyhlásila výběrové řízení na tzv. elektronické odbavování cestujících v rámci Integrovaného dopravního systému JMK... 

Náhled
03.04.2012

Vznikne Fond územního rozvoje JMK

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání dne 3. dubna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu vznik kompenzačního fondu JMK na podporu nejvýznamnějších záměrů vymezených v Zásadách územního rozvoje JMK. Rada také doporučila poskytnutí dotací prorodinným organizacím, poskytnutí dotací pro oblast vodního hospodářství, dotací pro dobrovolné hasiče... 

Náhled
31.03.2012

Na mikulovském zámku byla zahájena výstava o Janu Adamovi I. z Lichtenštejna

Radní Oldřich Ryšavý spolu s vládnoucím knížetem Janem Adamem II. z Lichtenštejna zahájili v sobotu dne 31. března 2012 na zámku v Mikulově výstavu „Jan Adam I. z Liechtensteina (1657 – 1712) ekonom, politik a mecenáš“... 

Náhled
28.03.2012

Náměstek hejtmana Václav Božek zahájil konferenci neziskových organizací

Náměstek hejtmana Václav Božek ve středu dne 28. března 2012 zahájil konferenci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje – Partnerství NNO, státní správy a samosprávy... 

27.03.2012

Konference se věnovala vzdělávání dospělých

26.03.2012

Krajský úřad se zúčastní soutěže Úřad roku „Půl na půl“

22.03.2012

Rada jmenovala členy konkurzních komisí

22.03.2012

Hejtman Michal Hašek vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

21.03.2012

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák otevřel novou kompostárnu v Ratíškovicích

21.03.2012

Na mikulovském zámku se uskutečnily oslavy Světového dne vody

19.03.2012

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

19.03.2012

Jihomoravský kraj získal ratingové hodnocení Aa1.cz

19.03.2012

Hejtman Michal Hašek přijal slovinskou velvyslankyni

17.03.2012

Tradiční běh lužáneckým parkem zahájil běžecké jaro

15.03.2012

Hejtman Michal Hašek přijal velvyslance Singapurské republiky

13.03.2012

Hejtman Michal Hašek a radní Marie Cacková předali Senior pas s pořadovým číslem 60 000

12.03.2012

Hejtman Michal Hašek v Mikulově přijal tureckého velvyslance

09.03.2012

Hašek: Obávám se o bezpečnost občanů, ať Kubice vysvětlí záměry vlády

08.03.2012

Setkání krajské rady s vedením Masarykovy univerzity

08.03.2012

Rada podpořila další existenci Regionálních operačních programů

07.03.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil pietního shromáždění v Muzeu romské kultury

07.03.2012

Jednání se starosty okresu Brno-venkov ukončilo seriál porad s představiteli samospráv

07.03.2012

Náměstek hejtmana Ivo Polák zahájil konferenci k rozvoji venkova

06.03.2012

Hejtman Hašek jednal s dolnorakouským radním Wilfingem o dopravní problematice

06.03.2012

Seminář se věnoval podpoře seniorů

06.03.2012

Hejtman Michal Hašek jednal se zahraničními diplomaty

06.03.2012

Kraj obdržel dotace na pokrytí škod z povodní

05.03.2012

Krajská koalice rozhodla o dalším rozvoji znojemské nemocnice

02.03.2012

Pohár Josefa Masopusta míří do krajského finále

02.03.2012

Ocenění nejlepších škol za sběr elektroodpadu

01.03.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek ocenil vítěze soutěže Gastro Junior

29.02.2012

Slavnostní otevření zrekonstruované vily Tugendhat

29.02.2012

Kraj dominuje ve sběru elektroodpadu

28.02.2012

Gratulace jazzmanovi Jaromíru Hniličkovi k jubileu

28.02.2012

Kraj se prezentoval na mezinárodních potravinářských veletrzích

28.02.2012

Rada schválila zahájení přípravy nabídkového řízení na drážního dopravce

26.02.2012

Hejtman Hašek řešil povodňovou situaci na Tišnovsku

 

24.02.2012

Hejtman Michal Hašek jednal s ministrem dopravy

23.02.2012

Hejtman Michal Hašek přijal středoevropské kosmonauty

23.02.2012

Krajské zastupitelstvo schválilo Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany

23.02.2012

Zastupitelé přijali první občánky a veselské házenkářky

22.02.2012

Vyhlášeny výsledky VINUM JUVENALE 2011

22.02.2012

O kolaudaci průtahu rozhoduje Městský úřad Vyškov

21.02.2012

Hejtman Michal Hašek zahájil setkání představitelů měst a obcí

20.02.2012

Začaly porady představitelů kraje se starostkami a starosty obcí

20.02.2012

Slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Alliance Française Brno

19.02.2012

Hejtman Michal Hašek zahájil tělocvičnou akademii ke 150. výročí založení Sokola

16.02.2012

Seminář „Aktuální situace ve zdravotnictví a sociálních službách v Jihomoravském kraji“

16.02.2012

Kraj podpoří milionem korun dobrovolné hasiče

16.02.2012

Rada schválila dotační program pro zkvalitnění sportovního prostředí v kraji

15.02.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek předal ocenění vítězům ankety Zlatý Ámos

15.02.2012

Ve vyškovské nemocnici se po pětadvaceti letech narodila trojčátka

15.02.2012

Krajský úřad odvolal signál upozornění, smogová situace se zlepšila

14.02.2012

Hejtman Michal Hašek přijal olympijského vítěze v desetiboji Roberta Změlíka

14.02.2012

Konkurzy na pracovní místo ředitele/ky příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem

13.02.2012

Hejtman Michal Hašek ve Znojmě otevřel nový Senior Point

13.02.2012

Krajský úřad vyhlásil na Brněnsku a Šlapanicku signál upozornění, smogová situace se zhoršila

09.02.2012

Rada vybrala zhotovitele stavby Archeopark Mikulčice – Akropole

09.02.2012

Rada schválila dohodu o obchvatu Tuřan

08.02.2012

Dokument zmapuje kořeny české komunity ve Vídni

07.02.2012

Dotační programy podpoří rodiny

07.02.2012

Kraj se zúčastní veletrhu SALIMA

07.02.2012

Soutěž mladých klavíristů Amadeus 2012

06.02.2012

Jihomoravský kraj podpoří výměnné pobyty studentů

06.02.2012

Přírodní park Střední Pojihlaví byl vyhlášen v upravených hranicích a podle nové legislativy

06.02.2012

Kraj podpoří slet kosmonautů

04.02.2012

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek běžel okolo Kanic

03.02.2012

Jihomoravský kraj nabídl státu převzetí ústavu v Brně-Chrlicích

03.02.2012

Rada schválila pokračování unikátního projektu SoMoPro

03.02.2012

Veřejnosprávní kontrola k uzavírání mandátních smluv v SÚS JMK

03.02.2012

Krajský úřad odvolal signál upozornění, smogová situace se zlepšila

02.02.2012

Hejtman Michal Hašek předal policistům nové vozidlo

02.02.2012

Rada vyhlásila konkurzní řízení na místa ředitelů škol

02.02.2012

Rada Jihomoravského kraje protestuje proti záměru zavést daň z vína

30.01.2012

Vedení kraje představilo nového ředitele Nemocnice Kyjov

30.01.2012

Náměstek hejtmana Václav Horák se zúčastnil jednání sdružení Energetické Třebíčsko

30.01.2012

Krajská rada schválila dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací

30.01.2012

Krajský úřad vyhlásil na Brněnsku a Šlapanicku signál upozornění, smogová situace se zhoršila

29.01.2012

V Ostravě začaly Hry 5. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012

27.01.2012

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake navštívila Brno

26.01.2012

Hejtman Michal Hašek přijal představitele Jihomoravského inovačního centra

25.01.2012

Cejiza prezentovala své zkušenosti na konferenci Ministerstva pro místní rozvoj

25.01.2012

Hejtman Michal Hašek navštívil Blansko a Boskovice

 

25.01.2012

Filmový festival CINEMA MUNDI se blíží

24.01.2012

Hejtman Michal Hašek předal cenu jihomoravskému podnikateli roku

19.01.2012

Rada vyhlásila dotační program „Program rozvoje venkova“

19.01.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil jednání grémia ředitelů krajských úřadů

19.01.2012

Rada vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2011“

18.01.2012

Hejtman Michal Hašek navštívil Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích

18.01.2012

Hejtman Michal Hašek zahájil stavbu nového sídla záchranky v Brně-Bohunicích

18.01.2012

Michal Hašek a předsedové SMO a SMS chtějí změnit plány na financování regionálního školství

18.01.2012

Jiří Kadrnka neprotestoval proti prodeji areálu zahradnické školy v Bohunicích

17.01.2012

Hejtman Michal Hašek navštívil školská zařízení v Ivančicích

17.01.2012

Jihomoravský kraj vyhlásil krajské kolo soutěže Zlatý erb

16.01.2012

Hejtman Michal Hašek jednal ve Znojmě se starostou a ředitelem krajské nemocnice

16.01.2012

Prodej areálu zahradnické školy v Bohunicích proběhl dle zákona

13.01.2012

Rada Asociace krajů ČR zasedala v Brně

13.01.2012

Hejtmani jednali s pražským a olomouckým arcibiskupem

12.01.2012

Hejtman Michal Hašek předsedal setkání hejtmanů se členy Ekonomické rady Asociace krajů

12.01.2012

Hejtman Michal Hašek otevřel jihomoravskou expozici na veletrhu Regiontour

12.01.2012

Krajský úřad získal prestižní ocenění

11.01.2012

Hejtman Michal Hašek předsedal kulatému stolu k budoucnosti fotbalové Zbrojovky

10.01.2012

Hejtman Michal Hašek otevřel budovu obecního úřadu a diskutoval o přípravě protipovodňových opatření v Podhradí nad Dyjí

10.01.2012

Hejtman Michal Hašek navštívil břeclavskou nemocnici a místní dobrovolné hasiče

08.01.2012

Hejtman Michal Hašek se zúčastnil Tříkrálového koncertu

06.01.2012

Hejtman Michal Hašek gratuloval kardinálu Dominiku Dukovi

05.01.2012

Krajský úřad navštívili Tři králové

04.01.2012

Hejtman Michal Hašek přijal předsedu představenstva družstva fanoušků Věříme Zbrojovce

05.01.2011

5. 1. 2011 Hejtman navštívil obec Mokrá-Horákov

05.01.2011

5. 1. 2011 Kaprálův mlýn se stane mezinárodní skautskou základnou

05.01.2011

5. 1. 2011 Hejtman jednal s představiteli Tišnova a tamní nemocnice

05.01.2011

5. 1. 2011 Jednání krajské rady se starosty obcí s rozšířenou působností

04.01.2011

4. 1. 2011 Novoroční setkání hejtmana Haška a biskupa Cikrleho

04.01.2011

4. 1. 2011 Kraj a ministerstvo o prioritách dopravní infrastruktury

03.01.2011

3. 1. 2011 Hejtman přivítal prvního letošního občánka Jihomoravského kraje

02.01.2012

Hejtman Michal Hašek přivítal první občánky Jihomoravského kraje