Informace č.j.: JMK 50455/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 50455/2007                   S-JMK 50455/2007 OKP                     Mgr. Doleželová/541651213         30. 4. 2007                                           
 
 
LN 11 března 2007 - korespondence – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – LN 22 března -  korespondence“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Lidové noviny (LN) uveřejnily níže připojený článek, kde je uvedeno, že autorem je krajská radní.
a) požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence s LN, která předcházela uveřejnění článku (tj. domluvy o ‚uveřejněním‘, vlastního odeslání, objednávky, atd.)
b) požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence se všemi subjekty (včetně LN), která následovala po uveřejnění článku a která se vázala na tento uveřejněný článek
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a ‚dokumnety‘ předané osobně.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
            O novinový článek s názvem „Lidé metropole“ byla Ing. arch. Procházková požádána redaktorem Lidových novin telefonicky s dotazem a prosbou o odpověď „Co se Vám honí hlavou?“. Na tuto otázka Ing. arch. Procházková odpověděla ihned, bez jakékoliv korespondence. Písemnými dokumenty - viz Vámi požadovaná „domluva o ‚uveřejněním‘“, „vlastní odeslání“ či „objednávka“ - nedisponujeme.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
            Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
 
Žádnými dalšími dokumenty, resp. informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního