foto 1 foto 2

Základní informace o Radě pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje (dále jen „RRLZ“) je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského kraje v oblastech strategického řízení rozvoje lidských zdrojů. Prostřednictvím aktivit zúčastněných subjektů podporuje rozvoj lidského potenciálu jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje i celkové sociální a kulturní úrovně kraje.

 

RRLZ JMK se dnem 23. 4. 2009 stala poradním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Statut RRLZ JMK (pdf, 110 kB)
 

 

Členové Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje

Funkce Jméno a příjmení Organizace Email
Předseda      
Místopředseda Ing. Stanislav Holemý Best – Business,a.s

stanislav.holemy@bestb.cz

Místopředseda Miloš Antoš Akademie J. A. Komenského comenius@comenius-moravia.cz
Zástupce JMK    

 

Zástupce JMK      
Zástupce JMK      
Zástupce Statutárního města Brna Bc. Bohuslava Zámečníková Magistrát města Brna zamecnikova.Bohuslava@brno.cz
Zástupce úřadů práce RNDr. Josef Pitner, Ph.D. ÚP ČR, krajská pobočka Brno josef.pitner@bm.mpsv.cz
Zástupce úřadů práce Ing. Jan Marek ÚP ČR, krajská pobočka Brno ing.janmarek@volny.cz
Zástupce hospodářských komor Mgr. Petr Kostík Krajská hospodářská komora jižní Moravy khkjm@khkjm.cz
Zástupce zaměstnavatelských svazů Ing. Helena Piskovská Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR helena@dringbrno.cz  
Zástupce zaměstnavatelských svazů Ing. Pavel Zezula   Svaz průmyslu a dopravy ČR Pavel_Zezula@mosilana.cz
Zástupce odborových svazů Stanislava Slavíková RROS ČMKOS s.slavikova@volny.cz
Zástupce odborových svazů PhDr. Milada Pelajová Českomoravská vzdělávací s. r. o. milada.pelajova@seznam.cz 
Zástupce základních a středních škol Ing. Mgr. Pavel Vlach Asociace ředitelů středních odborných škol JMK Vlach.Pavel@vassboskovice.cz 
Zástupce vysokých škol doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Masarykova univerzita nemec@ped.muni.cz 
Zástupce neziskových organizací Jaromír Hron Asociace nestátních neziskových organizací JMK hron@annojmk.cz
Stálý host   Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZJMK  
Stálý host   Rada pro národnostní menšiny  
Stálý host  Ing. Bc. Šárka Řehořová Masarykova univerzita rehorova@rect.muni.cz 
Stálý host  Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU  zitek@econ.muni.cz  

 

 

 

 

Tajemník RRLZ: Mgr. Jan Švec, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK, tel.: 541 651 396, svec.jan@kr-jihomoravsky.cz