Noví vedoucí úseků Krajského úřadu JMK převzali jmenovací dekrety

Pěti novým vedoucím úseků Krajského úřadu Jihomoravského kraje předal ve středu 2. ledna 2013 hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s ředitelkou krajského úřadu Věrou Vojáčkovou jmenovací dekrety. Jmenování je účinné od 1. ledna 2013. Toto pověření získali vedoucí na základě rozhodnutí ředitelky krajského úřadu.

Jednotlivé odbory krajského úřadu nadále podléhají přímému řízení ředitelky krajského úřadu a jednotliví vedoucí odborů odpovídají za fungování a řízení „svých odborů“. V čele nově vzniklých úseků stojí vedoucí, jejichž hlavní úlohou je řídit, koordinovat a usměrňovat činnosti odborů zařazených do daného úseku. Odbory, jejichž činnosti logicky směřují k dosažení společného strategického cíle, byly soustředěny do následujících pěti úseků.
 

Úsek rozvoje kraje – odbor regionálního rozvoje, odbor investic, odbor kultury a památkové péče a odbor vnějších vztahů
Úsek územního plánování a správy – odbor životního prostředí, odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor správní, odbor informatiky, krajský živnostenský úřad
Úsek ekonomický a organizační – odbor ekonomický, odbor kontrolní a právní, odbor kancelář hejtmana, odbor kancelář ředitelky, útvar interního auditu a útvar řízení kvality
Úsek veřejných služeb – obor zdravotnictví, odbor sociálních věcí, odbor školství
Úsek dopravy a majetku – odbor dopravy a odbor majetku.

Opatření přijaté rozhodnutím ředitelky krajského úřadu umožní lepší koordinaci a usměrňování jednotlivých činností vykonávaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje v rámci samostatné i přenesené působnosti a povede k efektivnějšímu systému řízení

„Vedoucí nově zřízených úseků byli jmenováni z řad stávajících vedoucích odborů na základě vyhodnocení jejich dosavadní manažerské práce a dlouhodobě dosahovaných vynikajících výsledků. Touto uvedenou organizační změnou nedochází k navýšení počtu pracovních míst, pouze k rozšíření kompetencí pěti dosavadních vedoucích odborů,“ zdůraznila ředitelka Krajského úřadu JMK Věra Vojáčková.
Hejtman Michal Hašek novým vedoucím úseků blahopřál ke jmenování a uvedl, že nejde jen o formalitu: "Očekává se od Vás koordinace práce jednotlivých odborů i komunikace s jednotlivými členy vedení krajské samosprávy“.

Vedoucími jednotlivých úseků jsou: Úsek rozvoje kraje - Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje; Úsek územního plánování a správy - Ing. Bc. Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí; Úsek ekonomický a organizační - Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí odboru ekonomického; Úsek veřejných služeb – JUDr. Hana Poláková, vedoucí odboru školství a Úsek dopravy a majetku – Ing. Rostislav Snovický, vedoucí odboru dopravy. Ve všech případech jde o dosavadní vedoucí odborů, kteří na krajský úřad nastoupili před několika lety a osvědčili se.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK