Působnost odboru dopravy

ODBOR DOPRAVY

Odbor sídlí na Žerotínově nám. 3 v Brně.

Oddělení rozvoje dopravy

Vykonává činnosti ve věcech krajských silnic, ekonomiky dopravy a rozvoje dopravy, agendu akčních plánů.

Oddělení veřejné osobní dopravy

Vykonává činnost dopravního úřadu ve věcech veřejné osobní dopravy (licence, státní odborný dozor atd.). Dále zajišťuje agendu dopravní obslužnosti v kraji.

Oddělení pozemních komunikací

Vykonává činnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy na území kraje, které nejsou
silnicemi rychlostními (povolování výstavby, oprav, připojení, zvláštního užívání, uzavírek, stanovení dopravního značení, dohled atd.).
Působí jako odvolací orgán pro silniční správní úřady a speciální stavební úřady obcí s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd.
Oddělení má detašovaná pracoviště ve Znojmě, Hodoníně, Břeclavi.

Oddělení dopravně správních agend

Působí jako odvolací orgán pro obce s rozšířenou působností ve věcech přestupků provozu na pozemních komunikacích. Zajišťuje agendu autoškol a stanic technické kontroly.

Oddělení sídlí na pracovišti Cejl 73 v Brně.

Oddělení silniční dopravy

Vykonává činnost dopravního úřadu ve věcech silniční dopravy (způsobilost dopravců, státní odborný dozor atd.). Působí jako odvolací orgán pro dopravní úřady obcí s rozšířenou působností ve věcech silniční dopravy.
Oddělení sídlí na pracovišti Cejl 73 v Brně a má detašovaná pracoviště ve Znojmě, Hodoníně, Břeclavi.

Detašovaná pracoviště 

Oddělení pozemních komunikací a silniční dopravy mají detašovaná pracoviště ve Znojmě, Břeclavi a Hodoníně, která vykonávají většinu činností těchto oddělení pro silnice I. tř. a dopravce v oblastech.

  

Pracoviště
Břeclav
Hodonín
Znojmo
Adresa
Sovadinova 537/6, 690 02
Brněnská 3254, 695 01
Kotkova 24, 669 02, PO BOX 5
Telefon
541 654 210, 541 654 211
541 654 110, 541 654 111
541 654 310, 541 654 311
E-mail
svobodova.marketa@kr-jihomoravsky.cz

bolfikova.jana@kr-jihomoravsky.cz
repik.zdenek@kr-jihomoravsky.cz
Územní působnost
Břeclav, Hustopeče, Mikulov
Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou
Znojmo, Moravský Krumlov