foto 1 foto 2

Lékařská pohotovostní služba v JMK v roce 2013

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání 20. prosince 2012 vzalo na vědomí organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2013 a schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2013.

Pro okres Brno-město a částečně pro okres Brno-venkov bude pohotovostní lékařská služba zajištěna Úrazovou nemocnicí v Brně v rozsahu lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Lékařská pohotovostní služba pro dospělé bude pro okres Brno-venkov zajištěna dále v Nemocnici Ivančice a v Nemocnici Tišnov. Lékařská pohotovostní služba pro děti bude zajištěna pro okresy Brno-město a Brno-venkov Fakultní nemocnicí Brno, dětskou nemocnicí, lékárenská pohotovostní služba stávajícím poskytovatelem obchodní společností K.E.I. pharma a.s.
V ostatních okresech Jihomoravského kraje bude zajištěna lékařská pohotovostní služba pro dospělé, pro děti a v oboru zubní lékařství nemocnicemi zřizovanými Jihomoravským krajem s možností využití víceoborového lůžkového zdravotnického zařízení – Nemocnicí Břeclav, Nemocnicí Kyjov, Nemocnicí TGM Hodonín, Nemocnicí Vyškov a Nemocnicí Znojmo. V okrese Blansko, kde není zřízena krajská nemocnice, bude zajištěna lékařská pohotovostní služba Nemocnicí Boskovice, s.r.o., která dlouhodobě pohotovostní službu zajišťuje.
V rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 je pro úhrady nákladů lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení vyčleněna částka 33,876 mil. Kč. Pro dotace obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby (města Hustopeče a Blansko) je vyčleněna v návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 částka 1,900 mil. Kč.

Konkrétní přehled je uveden v přiložené tabulce ZDE (docx, 20 kB).