Asociace krajů uzavřela memorandum se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou

Kraje se dohodly se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky o společném postupu při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi nemocnicemi s akutní lůžkovou péčí pro léta 2013 až 2017

Nebezpečí omezení poskytování zdravotní péče, které hrozilo z neuzavřených smluvních vztahů mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a krajskými zdravotnickými zařízeními, se podařilo zažehnat. Téměř na poslední chvíli, před koncem platnosti stávajících smluv se Asociaci krajů České republiky podařilo najít shodu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a podepsat memorandum, které otevírá cestu k urychlenému uzavření vyvážených smluvních vztahů krajských nemocnic s největší zdravotní pojišťovnou u nás.

Za Asociaci krajů ČR memorandum podepsal její předseda Michal Hašek a za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR její generální ředitel Zdeněk Kabátek. Tento modelový přístup Asociace krajů ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ukazuje cestu, která může být vhodná pro ostatní nemocnice a jejich zřizovatele. Účelem memoranda je deklarace společných zájmů Asociace krajů České republiky a Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky v oblasti zajištění akutní lůžkové nemocniční péče v rámci jednotlivých krajů pro období 2013 – 2017.

Cílem je udržení vysoké kvality a dostupnosti poskytované lůžkové nemocniční péče s maximální mírou bezpečí pro pojištěnce, při současném zefektivňování dosavadní sítě poskytovatelů zdravotních služeb zajišťujících akutní lůžkovou nemocniční péči. Samotná dojednaná úprava současné struktury poskytovatelů akutní lůžkové nemocniční péče v rámci jednotlivých krajů nebude vůči těmto poskytovatelům důvodem ke snížení úhrad za jednotku skutečně poskytnuté zdravotní péče. Zúčastněné strany se shodly na společném postupu při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi nemocnicemi s akutní lůžkovou péčí a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky pro léta 2013 až 2017.

„Jsem rád, že se společně podařilo zatáhnout za záchrannou brzdu a naplnit z obou stran základní cíl," říká Michal Hašek, předseda Rady Asociace krajů ČR. „Tím je nastaveno poskytování zdravotní péče v krajích ČR a zároveň jasně deklarovaný společný postup při zefektivňování a udržování vysoké kvality a zároveň dostupnosti akutní lůžkové péče," dodává Michal Hašek.

„Velmi si vážím konstruktivního přístupu k jednání ze strany Asociace krajů ČR, který je navíc i do budoucna příslibem korektních jednání při zajišťovaní kvalitní zdravotní péče pro klienty VZP na úrovni krajů,“ uvedl Zdeněk Kabátek, generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a dodává: „Je pro nás důležité, že i nadále budou pokračovat věcná jednání o další potřebné restrukturalizaci péče.“

foto JMKfoto JMK