foto 1 foto 2

Speciální školy v Brně na Ibsenově byly otevřeny po rekonstrukci

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek se v úterý 18. prosince 2012 zúčastnil slavnostního zahájení provozu zrekonstruované Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy v Ibsenově ulici v Brně. Rekonstrukce budovy školy, která se nacházela v havarijním stavu, probíhala ve dvou etapách rok a půl a přišla na 23,6 milionu korun.

Zařízení na Ibsenově ulici navštěvuje v současné době na 70 dětí. Do základní školy speciální dochází žáci v rámci povinné školní docházky s těžkým a středně těžkým mentálním postižením, autisté a děti s kombinovanými postiženími. Tři třídy praktické školy zastupují středoškolský stupeň vzdělávání. V Brně se jedná o jediné zařízení tohoto typu.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK