foto 1 foto 2

Představitelé kraje převzali akcie společnosti Kordis JMK

Představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem v úterý 18. prosince 2012 převzali 51 procent akcií společnosti Kordis JMK.
Společnost byla založena za účelem vykonávání dvou hlavních činností: koordinace základní dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje a přípravy, realizace a provozování integrovaného dopravního systému postupně na celém území Jihomoravského kraje.
Společnost od 31. října 2012 změnila právní formu na akciovou společnost. Důvodem této změny byla snaha města Brna o sjednocení právní formy všech organizací, v nichž vlastní majetkový podíl. Změna právní formy byla odsouhlasena v červnu letošního roku v Zastupitelstvu města Brna i v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK