foto 1 foto 2

Anketa Kraj mého srdce

Až do konce měsíce ledna 2013 lze hlasovat v internetové anketě s názvem „Kraj mého srdce“. Anketu, ve které se soutěží o hodnotné ceny, vyhlásil internetový portál www.kampocesku.cz v sedmi kategoriích. Hlasující svým kliknutím vyberou nejlepší české regiony pro trávení např. letní nebo zimní dovolené, stanoví nejzajímavější cykloturistický kraj naší vlasti nebo kraj nejvhodnější pro pěší turistiku. Výsledky ve všech kategoriích budou vyhlášeny na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2013.

Hlasovat v této anketě můžete zde: http://www.kampocesku.cz/clanek/10991/kam-po-cesku-a-holiday-world-2013 .

foto JMK