foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj zahájil zadávací řízení na dopravce v rámci IDS JMK – oblast Jihovýchod

Jihomoravský kraj zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast Jihovýchod“.

„Jihomoravský kraj již několik let poptává autobusovou dopravu v otevřených tendrech. Věřím, že se nám tak podaří - jako v předcházejících zadávacích řízeních – při zachování kvality a komfortu pro cestující docílit jedné z nejnižších cen v ČR. Průměrná cena na jižní Moravě je 27,16 korun za ujetý kilometr, celostátní průměr přitom činí přibližně 31 korun,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Oblast Jihovýchod představuje území původní etapy E4B (Vyškovsko - východ) a etapy E5 (Břeclavsko a Hodonínsko) Integrovaného dopravního systému JMK. Jedná se o veřejnou zakázku v celkové hodnotě cca 5,13 mld. Kč. Zahájení provozu se předpokládá v prosinci 2013. Smlouvy budou s vybranými dopravci uzavřeny na dobu 10 let. Bližší informace k zadávacímu řízení jsou k dispozici na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_604.html .