foto 1 foto 2

Jednání valné hromady Jihomoravského inovačního centra

Pod vedením náměstka hejtmana Václav Božka v pátek 14. prosince 2012 proběhla valná hromada Jihomoravského inovačního centra.

Valná hromada tohoto zájmového sdružení právnických osob kromě průběžné zprávy o činnosti projednala také postup v realizaci projektu Kompetenčního centra Kuřim.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK