foto 1 foto 2

Pracovní setkání zástupců Úřadu práce a hospodářských komor

Náměstek hejtmana Václav Božek ve čtvrtek 13. prosince 2012 zahájil pracovní setkání zástupců Úřadu práce, krajské pobočky Brno a hospodářských komor v Jihomoravském kraji.
Tématem jednání byl mj. současný stav na trhu práce na jižní Moravě, průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2012 a informace o přípravě programového období 2014 až 2020 a dalších chystaných a uskutečňovaných aktivitách.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK