foto 1 foto 2

Projekt SOMOPRO II podporující příchod špičkových vědců pokračuje

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 13. prosince 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit smlouvu o spolupráci při administraci projektu SoMoPro II uzavíranou mezi Jihomoravským krajem a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu.
„Jde o úspěšný program podporující příchod špičkových zahraničních i domácích vědců do Jihomoravského kraje, kteří dokáží rozvinout konkrétní programy s praktickými výsledky. Doporučili jsme schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši více než 120 000 euro v příštím roce a schválit závazek financování ve výši více než 80 000 euro na roky 2014 až 2017,“ řekl na následné tiskové konferenci náměstek hejtmana Roman Celý.

Krajská rada rovněž doporučila zastupitelstvu použít výhru ve výši 4 000 eur za 2. místo v mezinárodní soutěži „Život s Alzheimerovou nemocí a jí navzdory“ jako zdroj krytí finančního daru České alzheimerovské společnosti z rozpočtu roku 2013. „Cílem soutěže je zkvalitnit život lidí s touto nemocí. Uvedená odměna tak pomůže těm, kterým je určena,“ uvedl radní Marek Šlapal.

Obrazy Alfonse Muchy se představí na putovní výstavě v Japonsku

Rada dále rozhodla o pronájmu sbírkových předmětů z Muzea Brněnska na putovní výstavu do Japonska. „Jedná se o obraz Alfonse Muchy „Alegorie dramatických umění“ a soubor sbírkových předmětů z raného období tvorby Alfonse Muchy. Výstavy se uskuteční v sedmi japonských městech od března příštího roku do konce června 2014,“ upřesnil radní Jiří Němec.

Radní Jaroslav Parolek informoval o schválení Akčního plánu Koncepce environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na rok 2013 a 2014. „Na tuto oblast bude v roce 2013 vyhrazeno 800 000 korun. Půjde mj. o podporu osvětových akcí pro veřejnost (např. Den Země, Enersol, Biojarmark,….) další vydávání Jihomoravských ekolistů, nebo o pokračování soutěže studentských prací,“ dodal radní Parolek.

Výběrová řízení na ředitele nemocnic v Kyjově a Hodoníně

Rada také schválila vyhlášení výběrových řízení na místa ředitelů dvou nemocnic zřizovaných krajem – v Kyjově a Hodoníně. Ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík rezignoval, protože se po volbách stal krajským radním. Ředitel kyjovské nemocnice Petr Svoboda měl smlouvu na dobu určitou do 31. prosince 2012, která mu byla dnes změněna na dobu určitou do doby obsazení tohoto místa jmenováním nového ředitele na základě výběrového řízení. V obou případech se budou moci zájemci do výběrového řízení přihlásit do 10. ledna příštího roku.
foto JMKfoto JMKfoto JMK