foto 1 foto 2

Regionální rada Jihovýchod má nového předsedu

Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes jednohlasně zvolil nového předsedu Regionální rady Jihovýchod, kterým se stal MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Místopředsedou byl zvolen JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Výbor dále schválil k financování šest projektů za téměř 183 milionů korun a plán výzev pro roky 2012-2013.

Předseda je statutárním orgánem Regionální rady, zastupuje ji navenek a svolává a řídí zasedání Výboru. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a v případě Regionální rady Jihovýchod je tato funkce spojena také s výkonem funkce předsedy Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod.

Výbor Regionální rady Jihovýchod, který se poprvé sešel v novém složení, také schválil dotaci pro projekty silnic za více než 158 milionů korun. V Jihomoravském kraji se tak zmodernizují úseky silnic II/380 – Těšany – Borkovany – Kašnice, III/3783 Holštejn, most a II/381 Velké Němčice průtah.

Dalších 24,5 milionu korun získají dva projekty Statutárního města Brna s názvem Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti v Mahenově knihovně a Sportovní areál při Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29.

Dalším bodem jednání Výboru bylo schválení plánu závěrečných výzev pro konec roku 2012 a rok 2013. Ještě do konce roku bude vyhlášena výzva v oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy zaměřená na terminály veřejné hromadné dopravy a návazné systémy Park and Ride a závěrečné výzvy v oblastech podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel.

Seznam nových členů výboru ZDE (doc, 319 kB).

více podrobností na www.jihovychod.cz.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK