foto 1 foto 2

VYŠETŘOVÁNÍ VZORKŮ LIHOVIN OD OBČANŮ

Na základě rozhodnutí hlavního hygienika ČR zajišťují krajské hygienické stanice v ČR ve spolupráci se zdravotními ústavy vyšetřování vzorků alkoholických nápojů o obsahu 20 objemových procent etanolu včetně na obsah metanolu a dalších denaturačních látek. Pro občany je tato služba zajišťována z prostředků státu (tedy občan za tato vyšetření nic neplatí).

Plný text sdělení ředitele Krajské hygienické stanice JMK ZDE (doc, 33 KB).