foto 1 foto 2

Michal Hašek opět šéfem Asociace krajů

Na ustavující schůzi Rady Asociace krajů ČR pro volební období 2012-2016 se ve středu 5. prosince 2012 v Praze sešli noví hejtmani. V Radě Asociace krajů ČR je zastoupeno 11 hejtmanů z ČSSD, jeden zástupce ODS (primátor Prahy), jeden zástupce KSČM (Ústecký kraj) a jeden nezávislý (Liberecký kraj). Hejtmani zvolili všemi hlasy nové vedení Asociace krajů: předsedou Michala Haška, místopředsedy Jiřího Běhounka, Jiřího Zimolu, Milana Chovance, Miroslava Nováka a Bohuslava Svobodu.

Hejtmani také jednali o aktuální situaci ve zdravotnictví, o stavu vyjednávání krajských nemocnic a zdravotních pojišťoven o nových smlouvách.

Michal Hašek na závěr jednání uvedl: „Vážím si průřezové podpory všech hejtmanů při volbě předsedy AKČR. Je před námi všemi těžké období, ve kterém kraje chtějí hrát mnohem aktivnější roli v hájeni dostupnosti, rozsahu a kvality veřejných služeb, nechceme se k hospodářskému růstu proškrtat, ale naopak v době krize maximálně využít možností dočerpání fondů EU pro veřejné investice, na podporu regionálních ekonomik i národní ekonomiky, včetně zachování či vytváření nových pracovních míst, budeme se aktivně podílet na formulaci priorit ČR pro rozpočet EU na roky 2014-2020. Budeme podporovat rozvoj vědy, výzkumu a inovaci jako nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti a možnosti přílivu nových investic. Očekávám tvrdé názorové střety s vládou, nicméně naší povinností je v zájmu krajů i občanů vést dialog s vládou, parlamentem, sociálními partnery, odbory a zaměstnavateli, s významnými profesními komorami a sdruženími, například s Hospodářskou komorou ČR a přicházet s vlastními návrhy opatření ke zmírnění dopadu hospodářské krize," dodal Michal Hašek.

Následující jednání Rady Asociace krajů bude v lednu následujícího roku v Brně a bude se zabývat odbornými komisemi při Asociaci krajů České republiky.