foto 1 foto 2

Jmenován nový vedoucí odboru investic

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek předal v pondělí 3. prosince 2012 v přítomnosti ředitelky krajského úřadu Věry Vojáčkové jmenovací dekret novému vedoucímu odboru investic Krajského úřadu JMK Pavlu Šromovi.

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 29. listopadu 2012 vzala na vědomí zprávu o posouzení uchazečů na obsazení místa vedoucího odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje a s účinností od 1. prosince 2012 jmenovala do této funkce Pavla Šroma.

foto JMKfoto JMK