foto 1 foto 2

Návrh rozpočtu kraje na rok 2013 schválen

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi v úterý 4. prosince 2012 schválila návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům.

„Vycházíme z ekonomické reality, celkové příjmy činí 5 074,7 milionů korun, výdaje pak 6 054,8 milionů korun. Rozdíl mezi těmito částkami činí zapojení úspor z minulých let – ušetřili jsme například stamiliony korun při výběrových řízeních na dopravní stavby a společných nákupech energií -, dále jde o čerpání úvěru od Evropské investiční banky. Na první místě chceme financovat naše kompetence, činnost příspěvkových organizací jako jsou domovy důchodců, nemocnice, školy či fungující integrovaná doprava. Myslíme také na jihomoravské vinaře a zemědělce. Pomoci se dočkají záchranáři - jak dobrovolní hasiči, tak profesionální složky Integrovaného záchranného systému. Dál budeme podporovat vědu, výzkum a inovace. Velmi významně přispíváme na činnost institucí, jako je Jihomoravské inovační centrum, a tak bych mohl pokračovat,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek zdůraznil, že díky optimalizaci školství se podařilo udržet výdaje rozpočtu v přijatelné výši. „Jsem rád, že se podařilo návrh rozpočtu připravit. Ve všech oblastech jsme měli různá řešení a různé nápady, podařilo se nám ale shodnout na kompromisu. V oblasti školství například pokračujeme v činnostech, které nikdo jiný nedělá. Jde například o protidrogovou prevenci, prevenci kriminality, podporu nadaných studentů i podporu těch, kteří se věnují řemeslům,“ řekl náměstek Juránek. 

Prezentace rozpočtu JMK na rok 2013 ZDE (pdf, 984 kB).

Další podrobnosti na webu JMK.

Jihomoravská veřejnost se zapojila do přípravy krajského rozpočtu

Obyvatelé jižní Moravy mohli v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ od 2. října do 7. listopadu 2012 připomínkovat návrh krajského rozpočtu na rok 2013.

K návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje se během této doby vyjádřilo celkem 59 občanů, z toho 30 identifikovaných občanů (tj. občanů, kteří uvedli své základní identifikační údaje) a 29 neidentifikovatelných občanů. V rámci vyplněných formulářů uvedlo konkrétní podněty k návrhu rozpočtu celkem 23 občanů.

Největší počet preferencí vyjádřili občané v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti (20,4 %), v oblasti sociálních služeb (14,8 %), zdravotnictví (12,6 %) a v oblasti školství, tělovýchovy a zájmové činnosti (12,3 %).

K deseti nejvíce preferovaným aktivitám patřily: údržba a oprava silnic II. a III. třídy v JMK, rozšiřování kapacit domovů pro seniory, Zdravotnická záchranná služba JMK, podpora organizací věnujících se volnočasovým aktivitám žáků, dětí a mládeže, rozvoj letiště Brno – Tuřany, podpora denních stacionářů a center denních služeb, dotace v rámci Programu rozvoje venkova, Lékařská a lékárenská pohotovostní služba, zachování dopravní obslužnosti v rámci Integrovaného dopravního systému JMK ve stávajícím rozsahu a nemocnice s akutní lůžkovou péčí.

Konkrétní podněty k návrhu rozpočtu se týkaly nejvíce oblasti dopravy a oblasti sociální péče. Všem identifikovaným občanům bude zaslána odpověď, jakým způsobem byl jejich podnět vypořádán a zapracován do konečného návrhu rozpočtu.

„Jsem rád, že se podařilo občany více zapojit do správy kraje a tvorby samotného rozpočtu. Již v přípravné fázi víme, jakým prioritám přikládají občané váhu a co od kraje očekávají,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Obyvatelé kraje budou mít nyní samozřejmě tak jako v minulých letech možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu také ve fázi, kdy byl v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáním v zastupitelstvu kraje, a to písemně, anebo ústně přímo při zasedání zastupitelstva, které se sejde 20. prosince 2012,“ řekl hejtman Hašek.

Prezentace projektu Váš kraj, Váš rozpočet ZDE (pdf, 597 kB),

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK