foto 1 foto 2

Hejtman Hašek schválil nový Krizový plán Jihomoravského kraje

Na svém prvním jednání se v úterý 4. prosince 2012 sešla Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. V jejím úvodu jmenoval hejtman Michal Hašek členy Bezpečnostní rady a Krizového štábu Jihomoravského kraje. Následně hejtman po projednání v Bezpečnostní radě schválil nový Krizový plán Jihomoravského kraje. „Je to hlavní dokument v oblasti krizového řízení, děkuji všem za jeho přípravu,“ uvedl Michal Hašek. Nový plán bude vložen na portál krizového řízení pro JMK – Krizport http://krizport.firebrno.cz/ , kde bude průběžně aktualizován.

Bezpečnostní rada také projednala Plán cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS JMK v roce 2013. Nejrozsáhlejší akcí bude celostátní taktické cvičení ZÓNA 2013 v závěru března s tématem řešení mimořádné události a krizové situace vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Dukovany.

Rada také vzala na vědomí plnění mimořádných opatření „Metylalkohol“ v období od 12. září 2012. Během uplynulé doby bylo v kraji hospitalizováno celkem 8 pacientů, z toho 4 zemřeli. V současné době není hospitalizovaný žádný pacient. Jihomoravský kraj jako jediný region v zemi spustil pro obyvatele kraje možnost bezplatného testování lihovin, u kterých měli lidé podezření na přítomnost metanolu. Jihomoravský kraj na tyto kontroly vyčlenil mimořádné rozpočtové prostředky z krizového fondu. V uplynulých týdnech bylo takto celkem testováno 4245 vzorků lihovin, z toho 68 bylo pozitivních.

Po skončení jednání Bezpečnostní rady JMK hejtman Michal Hašek předal v zastupitelském sále sídla Krajského úřadu JMK medaile Jihomoravského kraje šestnácti členům Vodní záchranné služby a Českého červeného kříže. Zároveň ocenil devět členů Odborné koordinační skupiny Krizového štábu JMK za ochranu životů a zdraví obyvatel před metylalkoholem. Zlatou medaili pak hejtman Michal Hašek udělil Fakultě chemické VUT v Brně za bezplatné testování lihovin. „Jsme krajem, který dává nejvíce peněz na bezpečnost občanů. Za uplynulé čtyři roky jsme do Integrovaného záchranného systému investovali téměř 180 milionů korun. Věřím, že i v příštích letech půjde o prioritu krajské samosprávy. Dnešním předáním ocenění chci každému z Vás poděkovat symbolicky před celým krajem za Vaši práci a poslání. Víme, že když nám půjde o život, budeme se na Vás moci spolehnout,“ zdůraznil při předání ocenění hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK