foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj chce v příštím roce hospodařit s částkou přibližně 6,1 miliardy korun

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 29. listopadu 2012 vzala na vědomí informaci o postupu přípravy krajského rozpočtu na rok 2013, konečnou podobou návrhu rozpočtu se radní budou zabývat na svém jednání v úterý 4. prosince 2012.

„Jihomoravský kraj chce v příštím roce hospodařit s částkou přibližně 6,1 miliardy korun, což je prakticky totožný rozpočet jako letos. V tuto chvíli je už návrh rozdělený podle jednotlivých odborů a investičních akcí. Co se týká příjmů, máme konzervativní odhad. Příjmy z daní totiž nedosáhnou výše jako v letošním roce, určitě se sníží objem investic,“ uvedl na následné tiskové konferenci náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude rozpočet schvalovat 20. prosince letošního roku. „Teprve tehdy bude zřejmé, na jaké konkrétní investice kraj peníze použije. Rozhodně budou nižší než v loňském roce. Pokryjeme především investice, na které získáme dotace, třeba z Operačního programu životního prostředí. Takové jsou smysluplné a do budoucna nám sníží provozní náklady," řekl Juránek.

Krajská rada rovněž rozhodla o dalším postupu v projektu Moravian Science Centre Brno v areálu brněnského výstaviště. „Dnes rada doporučila zastupitelstvu zřídit příspěvkovou organizaci, která bude toto science centrum řídit. Zároveň jmenovala dočasného ředitele této organizace, což je stávající manažer projektu Lukáš Richter,“ řekl náměstek hejtmana Václav Božek. „V současnosti je připraven druhý stupeň výběrového řízení na zpracovatele expozice, která tam bude umístěna. Pokud jde o výběrové řízení na stavbu, tato veřejná zakázka bude oznámena na prosincovém zasedání krajského zastupitelstva. Stávající harmonogram počítá s tím, že stavba by byla zahájena v srpnu příštího roku a ukončena v listopadu 2014,“ dodal náměstek Božek.

Rada také projednala smlouvy o partnerství dvou středních škol zřizovaných krajem, které umožní získat dotace z evropských fondů. „V případě Integrované střední školy Sokolnice je partnerem Krajská hospodářská komora, další smlouvu bude uzavírat Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ve Vyškově,“ řekl náměstek Juránek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK